Menu

Sundbyvestervej skal renoveres

image
Bent Fischer
03. marts 2023 kl. 08:52

Renovering af Sundbyvestervej.

Kommunen går nu i gang med at renovere Sundbyvestervej mellem Irlandsvej og Englandsvej

Arbejdet kommer til at vare ca. ½ år.

Kommunen skriver:

Helhedsgenopretningen betyder, at vi renoverer belægninger i hele vejens tværsnit fra fortov til fortov. Vi fjerner den eksisterende asfalt og genopretter bunden af vejen, der hvor det er påkrævet. Vi renoverer vejbrønde og stikledninger, så vejen kan afvandes tilfredsstillende. Vi retter kantsten og fortove. Der hvor der er behov, vil vi korrigere hældningen på fortove, så vandet ledes væk fra husfacaderne. Vi kommer derfor helt tæt på husene med vores fortovsarbejde. Med de nye belægninger sikrer vi god tilgængelighed, så syns- og bevægelsesbesværede får lettere ved at færdes.

Trafikale ændringer og parkering

Arbejdet vil påvirke både beboere og erhvervsdrivende, så længe det står på. På grund af arbejderne reduceres bredden af kørebanen på den gældende strækning i anlægsperioden. Der vil midlertidigt blive nedlagt P-pladser på hver strækning, men arbejdet pågår.

Under anlægsperioden vil cyklister og fodgængere opleve, at cykel- og gangarealer midlertidigt flyttes til særligt afmærkede områder langs arbejdsområdet. Vi opfordrer derfor alle til at vise mest muligt hensyn. Så snart en fortovsstrækning er renoveret, og der er tilstrækkeligt plads til at fodgængere kan færdes forsvarligt, vil vi åbne fortovet for fodgængere.

Vi anmoder også om, at cykler ikke låses fast til standere og bygningsdele forud og under arbejdets udførelse, idet det vil kunne forhindre arbejdets fremdrift.