Menu

Referat GF

Referat af ordinær generalforsamling i Boldklubben 1908,

Tirsdag den 19. marts 2024, kl. 19.08.

  Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab 2023 og budget 2024
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

Formand Jens Henrik bød velkommen og gik straks til punkt 1 på dagsordenen.

1.Valg af dirigent:

Advokat Anders Larsen blev valgt som dirigent. Anders konstaterede, at der var indkaldt til generalforsamling med lovligt varsel.

Der var fremmødt 64 medlemmer (inkl. spillere fra 1. holdene).

Herefter gennemgik dirigenten dagsordenen og gav ordet til formand Jens Henrik Jensen.

 1. Bestyrelsens beretning v/formand Jens Henrik Jensen:

Desværre er der nogle medlemmer, der er afgået ved døden i det forløbne år. Vi har måttet sige farvel til 3 gode 08’ere: John Kock, Gert Rasmussen og Thomas Hansen.

John blev 73 år og var medlem af B1908 siden 1963. John var en stærk angriber på et godt sammentømret Københavnsserie hold, der også rykkede op i Danmarksserien. Han var topscorer i KS 2 gange, klubmand og en god kammerat, der altid var til at stole på.

Gert blev meldt ind i 1956 og har været medlem lige siden. Han blev 81 år. Han nåede at spille på 1. holdet og spillede indtil knæene ikke kunne mere, hvorefter han gik på mål. De sidste år har han været en fast del af Onsdagsholdet.

Thomas døde desværre alt for tidligt, lige før hans 50-års fødselsdag. Thomas lavede et rigtigt stort arbejde for klubben: han var træner hos pigerne, han var med til at starte babyafdelingen, han kom i bestyrelsen og lavede en stor indsats som kasserer, og sammen med Lene forpagtede han i flere år B1908’s café. Derfor var han næsten altid i klubben og bidrog med stort og småt.

Æret være deres minde.

Det går stadigvæk godt i B1908. Vi vokser stadigvæk. Vi er nu ca. 1400 medlemmer i B1908, og aldrig har der været flere medlemmer. Måske er der flere, der kommer hele tiden nye til. Det er naturligvis dejligt, at så mange synes, at B1908 er en dejlig klub at være i og spille fodbold i. Det er dog ikke helt uden problemer, for med flere spillere er der jo flere hold, og der er så behov for flere trænere og frivillige. Der er lidt pres på nogen steder, og det skal vi gøre noget ved.

Derfor er der også ansat en børneudviklingstræner på halv tid, Jens Bjerg, der både skal hjælpe nye trænere med træning, etablere hold og samle forældre-frivillige om holdene. Det bliver en stor hjælp for Ungdomsudvalget.

Generelt fører det dog til en diskussion af, hvor store vi skal være. Der er ikke et decideret ønske om at vokse. Det var der heller ikke, da vi var 800 medlemmer. Det er dog rigtig dejligt med aktivitet i klubhuset, og det gør det lettere for forpagterne. Der er også nogle årgange, specielt på pigesiden, hvor der sagtens er plads til flere, og det vil der blive arbejdet på.

Økonomien ser stadigvæk fornuftig ud. Der er brugt en del ekstra penge på bl.a. køkken og ungdom, men der er også øgede indtægter. Det vender Troels tilbage til.

På pigesiden er der en god udvikling, både mht. antal piger i klubben og resultaterne. Både U13 og U14-pigerne vandt deres række, hhv. Mesterrækken og Liga 2. Det er rigtig flot, men dog ikke helt uproblematisk for nogle piger at skulle gå fra breddefodbold til at føle at skulle præstere mere. Det arbejdes der med, og det er nok noget, vi skal forholde os mere til fremover.

Der har været gang i Pigeraketten, hvor piger inspireres til at gå til fodbold. Projektet Flere børn i fællesskaber” har i samarbejde DBU, DGI, Mødrehjælpen, Red Barnet og KK fokuseret på at få piger i de små årgange på de nærliggende skoler til at synes, at fodbold og fællesskab er sjovt. Mia og Morten har gjort det godt, og der var en flot artikel på DBU’s hjemmeside. Vi regner med at projektet fortsætter.

Der er kommet rigtig mange ung senior piger i gang med at træne, og 4 af dem har været i trænerforløb i ”Fremtidens trænere”. Det er også positivt, at der er kommet flere kvinder som ledere.

Sidste år blev vores nye dameseniorpokal uddelt for første gang.  Årets spiller er Rikke Hyller Gustafsson, der både er holdleder og anfører for Damesenior. Rikke er en dygtig tekniker, er snu og med godt overblik. Samtidig er hun god til at dirigere holdkammeraterne, når det går lidt stærkt. Uden for banen kan man aldrig regne med hende, som den hjælpsomme og gode kammerat, hun er. Tillykke.

Sportsligt går det lidt blandet for vores herreseniorhold. 3. senior rykkede ned fra s. 2, men ambitionsmæssigt er det nok bedre at være med i toppen af s. 3 end bunden af s. 2. 2. senior endte midt i serie 1, efter en årrække i toppen. Med Morten Sejer tilbage som træner er ambitionerne nok lidt større igen. 1. senior havde et flot forår, hvor de blev bedst af de resterende 8 hold. Desværre lignede efteråret tidligere års forsømte efterår, og derfor skal der igen kæmpes og spilles for at komme længere op i rækken. Det skal de dog nok også.

Der er ansat en ny sportschef, Simon Sinkjær, der skal være med omkring seniorholdene, være i kontakt med spillerne, følge U19-spillere op i seniorrækkerne, både hos os selv og i Akademiet mm. Det bliver en styrkelse. Det går mindre godt med sponsorarbejdet for 1. senior. Der mangler folk til at hjælpe med at skabe lidt bedre forhold for vores 1. seniorspillere, hvis vi vil bevare det nuværende niveau, så meld jer gerne.

Pokalen til årets 1. holdspiller uddeles også i år til en rigtig klubmand, efter David i ’22.  For 2023 går hæderen til Patrick Bielefeldt, der er en af 1. seniors bærende spillere og meget erfaren med allerede næsten 150 kampe. Det kunne være blevet flere, hvis ikke han havde været plaget af skader. Han kom imponerende tilbage i foråret efter sin skade.

Han er utrolig målrettet, og han har været central for holdet ved at stille krav til sig selv og sine holdkammerater. Ved at tage ansvar er han også blevet en naturlig anfører. Han fylder i offensiven, hvor man tydeligt kan mærke, når han er med. Tillykke.

Der har igen været gang i mange aktiviteter i klubben. Vores egen Fodboldskole er en stor succes for tredje år i træk med 260 deltagere, og kører igen i år med udsolgt. Der er fastelavn i klubben og juleoptog på Amagerbrogade. Der har været Ombold med psykisk udsatte, samt børnehaver i gang som Aktive børn i forening. Der har været arrangeret mixbold på U13/U14/U16 en gang om måneden, hvor lige mange B1908 piger og drenge spiller kamp sammen, både på 8- mandsbanen og 11-mandsbanen.  Flere pigeårgange har selv arrangeret hygge og overnatning i klubhuset. Der har været afholdt trænerkurser i klubhuset. I det hele taget er der rigtig mange projekter, som vores ressourcepersoner Mia og Morten står for. Vi har lige søgt om en 3-årig forlængelse til Mia (Pigepartnerskaber). Onsdagsholdet er der jo stadigvæk gang i, og det er jo nu suppleret med voksne kvinder til Fodbold fitness.

Vi vil jo rigtig gerne have aktivitet i og omkring vores klubhus. Sidste år blev baghaven væsentlig opgraderet med både en fodboldlegeplads med flere aktivitetsmuligheder (tak til Dex) og et område med træningsudstyr. Det hjælper det hele.

Vores fælles akademi med Fremad A. får forhåbentlig en bedre fremtid. Som I sikkert har set, ophører vores og Fremad A’s samarbejde med Fremad A Elite. Det var uholdbart. Det kunne I måske regne ud fra presseomtaler af Fremad A Elite, men internt var det reelt umuligt at sikre en stabil og god udvikling med Fremad A. Elite. Dertil var forskellen på vores værdier samt forskellen på forening og forretning for store.

Vi vil gerne fastholde vores talenter på Amager og sikre dem en god fodbolduddannelse. Derfor ønsker vi at drive Akademiet videre på det niveau, det har opnået. Det er ikke et alternativ at starte forfra med dagens licenssystem. Det kommer til at koste klubben lidt, men det tror vi på, at vi kan regulere ned forholdsvis hurtigt. Når vi får arbejdet ”det nye” Akademi ind, tror vi, at det bliver en gevinst.

 Klubhus. Vores nyfundne forpagter Christina holdt desværre kun et halvt år. Hun fik os dog i gang med at renovere køkkenet, så dette nu fremstår bedre at arbejde i. Det har vi så investeret en del i. Heldigvis har et par gamle kendinge og klubfolk, Isabelle og Thomas Ko, meldt sig på banen igen som forpagtere. Velkommen tilbage. Det er allerede godt gang i caféen og klubhuset igen, så det skal nok blive godt. De er blevet taget godt imod, og de skal nok være med til at skabe liv i klubhuset. Selv om jeg slet ikke tror, at det er nødvendigt, vil jeg gerne opfordre til at bruge klubhuset og caféen mest muligt.

Vi har søgt og fået midler fra klubhuspuljen, men de udmøntes først i 2025. Det drejer sig om nyt nøglesystem, udskiftning af vinduer, døre og gavle samt isolering af loftet. Derudover malerarbejde, udsugning i omklædningsrum og faciliteter til materialer, i alt 648.000 med 78.000 i egenfinansiering.

Hvis jeg opsummerer lidt om, hvad vi vil fokusere på i det kommende år, så vil vi arbejde på at få flere piger ind i klubben, specielt de små årgange. Trænere og forældre skal gøres mere kvalificerede til børnetræning, ikke mindst via vores nye børneudviklingstræner, men også ved fortsat at tilbyde trænerkurser – og gerne i klubhuset. Hvis vi skal have flere hold, skal forældre forpligte sig som ledere og trænere. Vores 1. herreseniorhold skal gerne op i den øverste del af DS igen. Det vil være dejligt, hvis der kunne nedsættes et sponsorudvalg. Vi kunne også godt tænke os flere senior- og gammelmandshold. Arbejdet med akademiet bliver en stor mundfuld. Og så har vi planer om en udvidelse af rekvisitrummene.

Uden for vores egen baghave er der gang i en langvarig fornyelse af Sundby Idrætspark, hvor vi også har deltaget. Der er vedtaget et godt projekt, men det kommer til at strække sig indtil 2030 pga. finansiering. Der kommer dog en ny kunstgræsbane uden granulat på ved siden af gammel kunst med start i maj og forhåbentlig leveret til august. Det kommer til at lette presset på banerne lidt til vinter. Den bliver dog ikke så anvendelig for voksne pga. underlaget.

Vi deltager stadigvæk i netværksmøder igennem DBU Københavns formandsklub og i jævnlige møder på rådhuset som ”stor og toneangivende forening” med borgmestre og udvalgsmedlemmer. De lytter da, og noget tager de da også med sig. Det handler jo om at få bedre ressourcer til de københavnske foreninger. Der er også ved at komme gang i et lokalt samarbejde om idræt på Amager.

Som altid: en rigtig stor tak til Vennerne, som sørger for, at der også er lidt ekstra til både ungdom og senior og at vores klub er lidt sjovere at komme i. Vi vil gerne opfordre jer til at melde jer ind i B1908’s Venner for på den måde også at støtte klubben.

Holger Skrøder pokalen uddeles til en person, der har gjort en ekstraordinær indsats for klubhuset. I år har vi valgt at tildele pokalen til Eddie Sømmerly for en meget stor indsats for klubhuset, som man roligt kan sige var ekstraordinær. Han har bogstaveligt talt knoklet dag og nat for at få køkkenet til at fungere, men Christina var her. Fantastisk arbejde, Eddie. Det er ganske vist 2. gang du får den, men i år var du umulig at komme uden om. Tak for indsatsen og tillykke.

Gundorph-pokalen gives for en ekstraordinær indsats for klubben. Den tildeles i år Morten Skaarup for altid at gøre noget ekstra. Det har han gjort i flere år, siden han kom til klubben. Han er nu ganske vist ansat som såkaldt ressourceperson og får dermed delvis løn for sit arbejde, men det forhindrer ikke Morten i en engageret indsats med et smil på læben. Morten vil noget med sit arbejde for klubben, og det viser han i utallige sammenhænge. Tillykke til Morten.

Bestyrelsen beretning blev godkendt, enkelte medlemmerne havde kommentar til akademiet, økonomi og spillere.

Jens Henrik fremhævede igen at det i hvert fald i en indkøringsperiode ville komme til at koste klubben lidt, men at det er forventningen at vi forholdsvis hurtigt vil kunne regulere ned.

 1. Regnskab 2023 og budget 2024:

Kasserer Troels Riis Poulsen fremlagde årets regnskab og budget for 2024.

Troels oplyste at den nye regnskabsopstilling nu var helt implementeret, således at regnskab og budget var mere sammenlignelige. Endvidere er alle bilag nu elektroniske, så vi er på forkant med de nye regler.

Troels gennemgik hovedtallene og de væsentlige afvigelser og orienterede om nogle udfordringer i relation til moms. Vi har i nogle år brugt en forkert ”fordelingsnøgle”, dette er nu korrigeret og medtaget i årets regnskab.

Årets resultat er et lille overskud på kr. 26.552.

Kontingenterne er steget meget og det skyldes primært flere medlemmer, sekundært mindre justering af kontingenterne og endelig højere kontingent for akademispillere.

Også tilskud og fonde er steget væsentligt, primært midler fra klubhuspuljer og forskellige projekter.

Sponsorindtægterne er faldet, klubben har virkelig behov for hjælp til denne opgave.

Øvrige indtægter er primært fodboldskolen, sekundært indtægter vedr. 1. senior. Fodboldskolen gav i 2023 et overskud på ca. kr. 37.000.

På udgiftssiden har der været stigninger til trænere/ledere som bl.a. hænger sammen med at vi har fået flere medlemmer og flere hold.

Udgifter til klubhus er steget meget og det hænger sammen med de penge vi har brugt fra klubhuspuljerne og så istandsættelse af køkkenet. Også udgiften til rengøring er steget meget, idet vi i en længere periode har haft aftale med ekstern leverandør.

De kontingentpenge vi modtager fra akademispillerne og som sendes videre til akademiet er bogført under administration og udgør kr. 600.500.

Der var en enkelt kommentar til regnskabet som omhandlede bøder til DBU og om en forening måtte have overskud.

Troels besvarede med at bøder nok ikke kunne undgås, da de omhandler flytning af kampe, udeblivelser osv.., samt at foreningen gerne måtte have overskud.

Der var endvidere forslag om at regnskabet skal kunne rekvireres elektronisk, hvilket bestyrelsen naturligvis var indstillet på – og endelig var der ros til foreningens kasserer for regnskabet og fremlæggelsen.

Årets regnskab blev herefter godkendt.

Herefter gennemgik Troels budgettet for 2024, som udviser et mindre overskud på kr. 12.466.

De samlede indtægter forventes at falde med ca. kr. 700.000 som primært skyldes færre midler fra fonde. Vi forventer at kunne få lidt flere sponsorer og øvrige indtægter forventes at ligge nogenlunde på 2023 niveau.

Udgifterne ligger på niveau 2023, dog vil der være mindre udgifter til klubhus (svarende til de faldene indtægter fra fonde). Endvidere er der afsat lidt flere midler til kurser og uddannelse.

I relation til akademiet vil vi naturligvis ”sætte tæring efter næring”.

Budget 2024 blev godkendt uden bemærkninger.

 1. Behandling af indkomne forslag:

Intet.

 5.Valg til bestyrelsen:

På valg var følgende bestyrelsesmedlemmer:

Troels Riis Poulsen        (villig til genvalg, valgperiode 2 år)    

Sofie Frobenius               (villig til genvalg, valgperiode 2 år)

Eddie Sømmerly              (villig til genvalg, valgperiode 2 år)

                                       

Der var genvalg til alle og bestyrelsen består herefter uændret af følgende personer:

 • Formand Jens Henrik Jensen
 • Kasserer Troels Riis Poulsen
 • Bestyrelsesmedlem Bent Fischer
 • Bestyrelsesmedlem Eddie Sømmerly
 • Bestyrelsesmedlem Kim C. Olsen
 • Bestyrelsesmedlem Martin Braunstein
 • Bestyrelsesmedlem Sofie Frobenius.

 Der blev ikke valgt nogen suppleanter til bestyrelsen.

 6.Valg af revisor: – Erik Rywarl Jensen (Rylle) blev genvalgt som intern revisor og statsaut. revisionsinteressentskab Kreston CM blev genvalgt som ekstern revisor.

7.Eventuelt:

Ros til bestyrelsen for afholdelse af ”nytårskur”, må gerne blive en tradition.

Sommerfest – reserver den 25. maj 2024 – vi prøver noget nyt.

Spørgsmål om klubben havde gjort sig nogen tanker om fastholdelse af de piger som tager på efterskole, og hvordan tilknytningen til klubben fastholdes. Ungdomsudvalget har fokus på dette område.

Herefter sluttede årets generalforsamling, naturligvis med det sædvanlige B1908-Hurra.

__________________________

Dirigent Anders Larsen

-------------------------------------------------------------------

Referat af ordinær generalforsamling i Boldklubben 1908,

mandag den 27. marts 2023, kl. 19.08.

 Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab 2022 og budget 2023
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

Formand Jens Henrik bød velkommen og gik straks til punkt 1 på dagsordenen.

1.Valg af dirigent:

 Advokat Anders Larsen blev valgt som dirigent. Anders konstaterede, at der var indkaldt til generalforsamling med lovligt varsel og at vedtægterne foreskriver at den ordinære generalforsamling skal afholdes i marts eller april måned.

Der var fremmødt 34 medlemmer, herudover deltog alle 1. senior spillerne (herre) ved overrækkelse af pokalen til årets spillere.

Herefter gennemgik dirigenten dagsordenen og gav ordet til formand Jens Henrik Jensen.

 1. Bestyrelsens beretning v/formand Jens Henrik Jensen:

 Desværre er der nogle medlemmer, der er afgået ved døden i det forløbne år. Vi har måttet sige farvel til 6 gode 08’ere: Vagn Sahl, Søren Christensen, Finn Zimling, Peder Hansen, Thomas Olsen og Lavdrim Saini.

Vagn blev næsten 81 år og var medlem i B1908 i 60 år. Vagn spillede mest hyggebold og var rigtig god til at hygge som spillemand til fester mm. Han var central i mange aktiviteter, var aktiv i at samle penge ind til klubhuset og med til at bygge det. Han ydede også en vigtig indsats som formand for B1908’s Venner. Søren blev 82 år. Han blev meldt ind i 1964, spillede 82 1. holds-kampe, mest som halfback, og fortsatte til 2017. Søren var en god kammerat og et positivt menneske. Finn var mest ABT-mand igennem mange år men havde stor fornøjelse af at være sammen med onsdagsholdet. Vagn, Søren og Finn var alle nogle at de faste støtter på onsdagsholdet. Peder spillede i mange år på HH’s hyggehold, men døde desværre allerede som 57-årig af kræft. Han er savnet på holdet som den gode holdkammerat, han var. Thomas døde alt for tidligt som 56-årig. Han blev meldt ind i B1908 i en tidlig alder, spillede 129 1. holdskampe, blev hentet til B93 i 5 sæsoner, inden han vendte hjem. Han var en del af det gode OB- & Veteranhold i 17 sæsoner som samlingspunkt som den gode kammerat, han var. Alle elskede den fremragende spiller og gode ven. Lavdrim blev kun 19 år efter han døde i en tragisk trafikulykke. Som spiller og træner var han en elsket og altid glad person. Han markerede sig som en stærk spiller på Akademiet, klar til seniorfodbold.

 Æret være deres minde.

Det går godt i B1908. Det registrerede medlemstal for klubben er 1224 medlemmer i 2022, fjerde flest nye medlemmer i Kbh. Aldrig har B1908 haft så mange medlemmer. Det er dog ikke helt rigtig, for der kommer stadigvæk nye medlemmer, så lige nu er vi flere. Det er naturligvis dejligt, at så mange synes, at B1908 er en dejlig klub at være i og spille fodbold i. Det er dog ikke helt uden problemer, for med flere spillere er der jo flere hold, og der er så behov for flere trænere og frivillige. Der er lidt pres på nogen steder, og det skal vi gøre noget ved.

Vi regner med at ansætte en børneudviklingstræner på halv tid, der både skal hjælpe nye trænere med træning, etablere hold og samle forældre-frivillige om holdene.

Økonomien ser stadigvæk fornuftig ud. Det er stærkt at komme ud med et overskud, når vi faktisk ikke har fået aktivitets- og klubhustilskud fra kommunen for de sidste 300 medlemmer, da kommunen har valg at fastfryse tilskudsniveau til 2019, før corona, for at beskytte foreninger med medlemsnedgang. Samtidig har der været lidt overgangs problemer til den nye kasserer, men det har Troels klaret fint.

Damesenior er rykket op i Mesterrækken med et godt sammentømret hold, der arbejder for hinanden. Den nye pokal uddeles for første gang, og årets spiller er Karin Cadwalader.

Dameseniortræner Eddie Sømmerly, tog herefter ordet.

Karin startede i B1908 torsdag den 13-2-2020. Til første træning spurgte vi, om hun kunne få to på foden, for det var kravet for at spille hos os. Vi gik i gang med træningen og nåede til skud på mål, og her spurgte vi, om nogle ville på mål. Der blev lidt stille, men Karin sagde, at det kunne hun godt gøre, hvorpå hun hev et par sorte målmandshandsker op og gik på mål. Efter træning blev vi hurtigt enige om, at vi var ligeglade med, om hun kunne få to på foden. Karin bor på Nørrebro og kommer til træning på sin et-gears cykel, og hun kommer til træning og kampe, om det regner og sner. Karin har, hvad der skal til for at være en god holdspiller: hun er altid glad, hjælper med materialer frem og tilbage, er god til at snakke med alle og altid 100% på.I kampene dirigerer og hjælper holdkammeraterne, hun sparker præcist ud til holdkammeraterne. Karin er en fantastisk målmand, erfaren og rutineret og frygtløs. sparker med både højre og venstre ben og sparker langt. Hun accepterer ikke at tabe en bold, og accepterer ikke mål imod, men skælder sig selv ud på svensk, som vi ikke forstår (men det skal vi nok heller ikke). Tillykke. Herefter fortsatte Jens Henrik beretningen.

 Sportsligt har herreseniorholdene klaret sig fint, om end også lidt pressede.  3. senior undgik nedrykning og er stadigvæk i serie 2. Senior er som de senere år med i toppen af serie 1. 1. senior endte efter et godt forår som nr. 5 i DS, pulje 2. Efterårssæsonen i en meget stærk række begyndte uheldigt, men efterhånden fik holdet stabiliseret sig. Der skal dog i foråret stadigvæk arbejdes for at rykke væk fra nedrykningszonen. Foreløbig er det startet godt i foråret med en sejr og en uafgjort.

Der er stadigvæk brug for folk til at gøre en ekstra indsats for vores 1. senior mht. sponsorarbejde, hvis vi vil bevare det nuværende niveau, så kom frit frem.

Pokalen til Årets 1. holdspiller uddeles i år til en rigtig klubmand.  For 2022 går hæderen til David Chenet, der er en af 1. seniors bærende spillere og meget erfaren med allerede 146 kampe trods sine kun 24 år. David tager et kæmpe ansvar til træning og kampe. Han er utrolig stabil, har spillet fuld tid i efteråret. På trods af et højt niveau har han løftet dette yderligere. Ikke mindst er David en rigtig god holdkammerat, der tager sig af de unge.

Cheftræner Rasmi Khalil fulgt op med mange rosende ord til David. Tillykke.

Jens Henrik Hensen fortsatte derefter med at nævne at der er er gang i mange aktiviteter i klubben. Vores egen Fodboldskole er en stor succes for andet år i træk med 260 deltagere, og kører igen i år. Der er fastelavn i klubben og juleoptog på Amagerbrogade. Der er Ombold med psykisk udsatte, vi har haft mange ukrainske flygtninge i gang med fodbold og fælles aktiviteter samt 4 børnehaver i gang som Aktive børn i forening.

Der har været arrangeret mixbold på U13/U14/U16 en gang om måneden, hvor lige mange B1908 piger og drenge spiller kamp sammen, både på 8- mandsbanen og 11-mandsbanen. Vi har sammen med DBU København, Kastrup og Vestia planlagt og afviklet Mix Stævne i juni 2022 på B1908’s baner, hvor 100 unge mennesker fra U12-U16 deltog fra de tre klubber. Lige mange piger/drenge på banen. Vi havde fælles morgenmad og sociale øvelser på tværs af klubber

På pigesiden har der rigtig mange andre aktiviteter i gang.

Vi havde i april besøg af Søren Østergaard fra Center for Ungdomsstudier (CUR). Søren holdt et oplæg som alle vores pigetrænere/holdledere var inviteret til.  16 deltog. Det handlede bl.a. om hvorfor Pigefodbold også får pigerne til at række hånden op i skolen og til at trives bedre i andre fællesskaber. Vi havde 20 U13 piger (2009) med som deltagere og pigernes stemme og ønsker blev delt med gruppen. Referat sendt ud til pigesiden.

Vi har i maj haft pigeraketten, som var en stor succes for vores piger på især dengang U9 årgangen.

Vi har fået nye pige ungtrænere i gang på banerne på bl.a. dengang U7 piger (2015).

Vi har haft et socialt pigearrangement i klubhuset med U16 i december med pizza, slik, dans og konkurrencer sponsoreret af Always og DIF og afviklet af Mia og Dex.

Vi har haft besøg af et Antibulli-forløb på U9 piger (2013) og U10/11 piger (2012/2011) af Center for Ungdomsstudier (CUR). U9 piger fik besøg af CUR som lavede antibulli-øvelser, der afsluttedes med spørgeskema. U10/U11 fik øvelser tilsendt og brugte dem selv og afsluttede med spørgeskema.

Samarbejdet med ungdomsklubben i nærmiljøet. De havde et hold begynderpigefodbold, som kom på klubbesøg og fik mad med tilsvarende årgang i klubhuset. De blev tilbudt prøvetræning.

Mange af disse aktiviteter er noget, som Mia & Morten, vores ressourcepersoner, sætter i værk og står for.

Sidste forår var vores fælles Akademi med FA i store vanskeligheder som følge af en truende konkurs hos FAE. Det så ud til, at FA og B1908 måtte drive Akademiet videre. Og det var vi klar til, selv om det ville koste penge. Vi følte en stor forpligtelse over for vores spillere.

Heldigvis blev FAE reddet i sidste minut og driver også Akademiet videre, med os i en styregruppe. Akademiet kører godt, og bliver i dag drevet ud fra nogle fornuftige værdier, der er langt mere i tråd med vores, ikke mindst fordi Nikolaj Borge nu er træner og flere vigtige trænere også er 08’ere.

Klubhus. Lene stoppede som forpagter i vinter og siden har vi ledt efter en ny forpagter til kantinen. Det er nu lykkedes med Christina Sørensen, der ser frem til at komme i gang og få noget aktivitet i klubhuset igen. Velkommen til Christina, der begynder søndag d. 16/4. Der sættes samtidig gang i lidt forskønnelse af klubhuset Tak til Lene for indsatsen.

KK har sat gang i en gennemgang af lejeaftaler. Vi får som følge heraf ny lejekontrakt i løbet af året. En del af det er noget bureaukratisk volapyk, men vi kommer ikke til at betale leje af grunden.

I baghaven er der gang i 2 projekter, der forhåbentlig færdiggøres i foråret. Dex har haft gang i mange gode ting, der skal blive en lille boldlegepark. Endvidere kommer der et område med udendørs træningsudstyr, der kan bruges af alle. Måske kan det udvides henad vejen.

Uden for vores egen baghave er der gang i fornyelse af SIP, hvor vi også har deltaget. Der er vedtaget et godt projekt, men det er delvist sat på pause pga. finansiering. Der skulle dog komme en ny kunstgræsbane uden granulat på Probanens plads i løbet af året.

Vi deltager desuden i netværksmøde igennem DBU Københavns Formandsklub og i jævnlige møder på rådhuset som ”stor og toneangivende forening” med borgmestre og udvalgsmedlemmer. De lytter da, og noget tager de da det også med sig. Det handler jo om at få bedre ressourcer til de københavnske foreninger.

I bestyrelsen valgte Dex at træde ud (men laver jo stadigvæk godt klubarbejde) og ind kom suppleanten Kim Olsen. Endvidere stoppede kasserer Thomas Hansen, og der gik lidt tid (hvor Bent & jeg varetog posten) inden vi fandt en ny i form af Troels Riis Poulsen. Og mon ikke bestyrelsen er ved at finde ind i en fornuftig arbejdsgang. Endvidere stoppede Jørgen Winther Pedersen som havemand (et stort tab), og vi leder stadigvæk efter en ny.

Som altid: en rigtig stor tak til Vennerne, som sørger for, at der også er lidt ekstra til både ungdom og senior og at vores klub er lidt sjovere at komme i.

Holger Skrøder pokalen uddeles til en person, der har gjort en ekstraordinær indsats omkring klubhuset. I år har vi valgt at tildele pokalen til Bent Fischer for hans store indsats for klubhuset gennem faktisk alle årene. Da vi opdagede, at Bent – som er den enkeltperson, der har gjort mest for klubhuset – på en eller anden måde ikke havde fået Holger Skrøder-pokalen, var valget let – selv om han protesterede. Tak for indsatsen og tillykke.

Gundorph-pokalen gives for en ekstraordinær indsats for klubben. Den tildeles i år Ole Hansen for en rigtig stor indsats for klubben gennem årene. Han har ganske vist siden sommer været ansat 4 timer om ugen, men har rigtig svært ved at passe sine arbejdstider. Ole har lavet et stort stykke arbejde i Ungdomsafdelingen som træner og altid meget hjælpsom. Han fixer hjemmesiden, tager holdbilleder, hjælper med VEO samt kampklar og her på det sidste kørt over og sat kaffe over samt åbnet og lukket klubhuset. Tak – og tillykke til Ole.

Bestyrelsen beretning blev godkendt, medlemmerne havde bemærkninger/ kommentarer til følgende emner:

 • Tidsplan for ny kunstbane
 • Renovering af Sundbyvestervej og fodgængerfelt
 • Materialer og bolde i ungdom
 • Akademiet og om evt. pigesamarbejde

Bestyrelsen oplyste, at vi for øjeblikket ikke kender til den aktuelle tidsplan for etablering af en ny kunstbane. Omkring renovering af Sundbyvestervej, så er vi i dialog med kommunen om etablering af bedre overgangsforhold. Materialer og bolde i ungdom. Det er klubben hensigt at der skal være de nødvendige materialer og bolde til rådighed for alle hold. Bestyrelsen er bekendt med at der er forsvundet en del bolde. Vi beder holdene kontakte ungdomsudvalget for at finde løsninger.

 B1908 deltager i styregruppe ift. Akademiet. Akademiet fungerer langt bedre end før der var trussel om konkurs for FAE sidste forår (som ville have påvirket Akademiet), bl.a. fordi der deltager B1908-folk som ledere og trænere. Det er mere i overensstemmelse med B1908’s ånd og værdier.Vi vil gerne tilbyde kvalificeret træning til pigerne også, og der har været sonderinger ift. Akademiet. Problemet er, at FA ikke rigtigt kan bidrage med piger, og så skal B1908 trække hele læsset. Det vil ødelægge pigeafdelingen, da den så skal sprede sig over Akademiet og vores egne hold. Det er derfor nødvendigt at få andre hold med, hvis det skal fungere i Akademi-regi. Det kommer nok.

 3. Regnskab 2022 og budget 2023:

 Kasserer Troels Riis Poulsen, startede med at fortælle lidt om sig selv. Udover kassererjobbet er han træner i ungdomsafdelingen, derefter fortalte han lidt om sin erhvervsmæssige baggrund. Han anførte, at han jo først blev valgt sidst i august måned og derfor havde haft kort tid til at sætte sig ind i kassererfunktionen. Han så frem til at være med fra starten af 2023.

Troels oplyste at der havde været nogle udfordringer omkring færdiggørelse af regnskabet, som følge af sygdom hos vores eksterne revisor - men det lykkedes trods alt at få regnskabet færdig til generalforsamlingen.

Efter aftale med bestyrelsen præsenterede han en ny regnskabsopstilling, der mere lignede et traditionelt regnskab m/noter.

Troels gennemgik regnskabsopstillingen/hovedtallene og kommenterede bl.a. på de højere indtægter (kontingenter og forskellige tilskud). Udgiftssiden er tilsvarende steget, her væsentligst betalinger til Akademiet (kontingenter, som er videresendt). Grundet en forenkling af regnskabet var der nogle afvigelser på enkelte poster i forhold til budget 2022.

Årets overskud blev på kr. 88.053, og er væsentlig bedre end forventet/budgetteret.

Klubben egenkapital andrager pr. 31/12-2022 kr. 2.343.333.

Han takkede vennerne for at hjælpe med likviditet sidste på året, som følge af problemer med at få adgang til vore konti i Nordea, men tilføjede at vi jo stadig har en rigtig god likviditet, som det jo også fremgår af balancen, med indestående på over kr. 700.000 i Danske Bank og Nordea.

Der var ingen spørgsmål/bemærkninger til indtægtssiden, og efter en drøftelse af forskellige udgiftsposter; fortæring m.v. antal ledere der får godtgørelse og udgifter til akademiet blev årets regnskab godkendt.

Troels forklarede at stigningen i fortæring m.v. bl.a. skyldes at de i 2021 havde været ekstraordinære lave bl.a. på grund af corona. Troels havde ikke det nøjagtige tal på ledere/trænere der modtog godtgørelser, men anslog at det var langt over 100. Udgifter til Akademiet er primært overførsel af kontingenter for de ca. 75 spillere fra B1908 der deltager i Akademiet.

Jens Henrik supplerede med at oplyse, at klubbens betaling til Akademiet (ud over kontingentpenge) ville blive på niveau kr. 12.500 pr. måned med de nuværende aftaler.

Et medlem roste regnskabsopstillingen og spurgt ind til hvad klubben havde af planer med ”formuen”. Bestyrelsen oplyste at der ikke var aktuelle planer, men at vi på sigt må forvente at skulle bruge en del penge på klubhuset, tagreparation, udskiftning af vinduer/døre m.v.

Herefter gennemgik Jens Henrik det fremlagte budget for 2023, som udviser et overskud på kr. 28.000. Jens Henrik fremhævede at der er store stigninger på indtægtssiden, som dels skyldes  forhøjelser af det almindelige kontingent og dels medlemsfremgang. Endvidere store kontingent forhøjelser på de spillere som er en del af Akademiet. Der er ligeledes justeringer på de kommunale tilskud, og så har vi fået midler fra nogle kommunale projektpuljer.

 På udgiftssiden er udgifterne til Akademiet steget (primært de kontingentpenge vi sender videre) og sekundært på klubbens bidrag til projektet. Endelig fremhævede Jens Henrik at der var afsat midler til en børneudviklingstræner.

2 medlemmer rettede spørgsmål til sponsorindtægterne, finder bestyrelsen det afsatte beløb realistisk set i relation til de faldende indtægter de seneste par år. Jens Henrik fastholdt at beløbet ikke var urealistisk, idet nogle sponsorater fra sidste år først ville indgår i år og som følge af, at bestyrelsen fortsat har fokus på at finde nye sponsorer, men vi har brug fra hjælp fra medlemmerne.

Det fremlagte budget for 2023 blev herefter godkendt.

 4. Behandling af indkomne forslag:

Bestyrelsen havde stillet forslag til vedtægtsændringer.

Martin Braunstein gennemgik forslaget med bemærkning om at de fleste af de 16 ændringer var af sproglig/grammatisk karakter. Han begrundede følgende ændringer:

Punkt 3                              omhandlende fastsættelse af kontingent.

Punkt 7                              omhandlende antal bestyrelsesmedlemmer

Punkt 11                            omhandlende ekskludering af medlemmer

Punkt 12                            omhandlende beslutninger i bestyrelsen

Punkt 13                            omhandlende næstformand

Punkt 14                            omhandlende vedtægtsændringer

Alle ændringer blev godkendt.

 1. Valg til bestyrelsen:

På valg var følgende bestyrelsesmedlemmer:

Formand Jens Henrik Jensen                   (villig til genvalg, valgperiode 2 år)    

Bent Fischer                                           (villig til genvalg, valgperiode 2 år)

Martin Braunstein                                   (villig til genvalg, valgperiode 2 år)

Kim C. Olsen                                          (villig til genvalg, valgperiode 2 år)

Der var genvalg til alle og bestyrelsen består herefter uændret af følgende personer:

 • Formand Jens Henrik Jensen
 • Kasserer Troels Riis Poulsen
 • Bestyrelsesmedlem Bent Fischer
 • Bestyrelsesmedlem Eddie Sømmerly
 • Bestyrelsesmedlem Kim C. Olsen
 • Bestyrelsesmedlem Martin Braunstein
 • Bestyrelsesmedlem Sofie Frobenius.

 John Jørgensen blev valgt som suppleant – valgperiode 1 år.

 1. Valg af revisor: – Erik Ryvall Jensen (Rylle) blev genvalgt som intern revisor og Statsautoriseret Revisionsinteressentskab ”Kreston” blev genvalgt som ekstern revisor.
 2. Eventuelt:

Drøftelse af problemstillinger vedr. nøgler, aflåsning af døre og adgang til ”boldrum”. Opfordringer fra et par medlemmer og at finde nye løsninger, f.eks. briksystem. Bestyrelsen oplyst at det punkt havde man drøftet tidligere, men ikke besluttet noget. Tages op igen i bestyrelsen.

Drøftelse af manglende materialer (bolde) i visse årgange. Hænger lidt sammen med ovenstående, idet for mange har adgang til ”boldrum”. Bestyrelsen henviser til UU.

Forslag fra et medlem om mere plads til materialer. Bestyrelsen ser på muligheder.

Forslag om at synliggøre salg fra kantinen til udehold. Bestyrelsen er i dialog med den nye forpagter herom.

Drøftelse af anvendelse/indretning af klubhuset. Forslag om at inddrage medlemmerne og nedsætte en arbejdsgruppe der skulle komme med oplæg/ indstilling til bestyrelsen om indretning, udsmykning m.v. Bestyrelsen ser på det..

Forslag om en ”forslagskasse”. Noteret det prøver vi.

Har bestyrelsen gjort sig nogen tanker om hvorfor deltagelsen i klubbens generalforsamling er forholdsmæssig lille. Generalforsamlingen havde en meningsudveksling herom.

Et medlem udtrykte ros til bestyrelsen, det virker som om der er god harmoni i den nuværende bestyrelse.

Jens Henrik oplyste, at lodtrækning på målaktier vil blive foretaget på et senere tidspunkt, evt. i forbindelse med en 1. holds kamp på stadion.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen.

Slut kl. 21.45.

 

__________________________

Dirigent Anders Larsen

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Boldklubben 1908,

mandag den 22. august 2022 kl. 19.08.

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg til bestyrelsen (kasserer)

Formand Jens Henrik Jensen bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og gik straks til punkt 1 på dagsordenen.

1.Valg af dirigent:

Advokat Anders Larsen blev valgt til dirigent.

Der var fremmødte 13 medlemmer.

Anders Larsen konstaterede at generalforsamlingen var varslet ved meddelelse på foreningens hjemmeside den 23/6-22 og den 4/8-22, samt ved mail til medlemmerne og opslag i klubhuset.

Hen gik herefter straks videre til punkt 2 dagsordenen.

 1. Valg til bestyrelsen (kasserer):

Formand Jens Henrik meddelte, at Troels Riis Poulsen havde meddelt bestyrelsen at han gerne modtog valg som ny kasserer i B1908. Troels Riis Poulsen kunne desværre ikke være til stede på dagens generalforsamling.

Dirigent Anders Larsen forespurgte om der var andre der ønskede at stille op - da det ikke var tilfældet blev Troels Riis Poulsen valgt til ny kasserer i B1908 af samtlige fremmødte.

Bestyrelsen består herefter af:

 • Formand Jens Henrik Jensen
 • Kasserer Troels Riis Poulsen
 • Bestyrelsesmedlem Sofie Frobenius
 • Bestyrelsesmedlem Bent Fischer
 • Bestyrelsesmedlem Eddie Sømmerly
 • Bestyrelsesmedlem Martin Braunstein
 • Bestyrelsesmedlem Kim Olsen

Slut kl. 19.15

--------------------------------------------------

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Boldklubben 1908,

onsdag den 22. juni 2022 kl. 19.08.

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg til bestyrelsen (kasserer)

Formand Jens Henrik Jensen bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og gik straks til punkt 1 på dagsordenen.

1.Valg af dirigent:

Formand Jens Henrik Jensen blev valgt til dirigent.

Der var fremmødte 11 medlemmer.

2. Valg til bestyrelsen (kasserer):

Jens Henrik forespurgt om der blandt de fremmødte var nogen der ønskede at stille op som kasserer.

Da det ikke var tilfældet, afsluttede Jens Henrik Jensen den ekstraordinære generalforsamling, og meddelte at bestyrelsen derfor er nødsaget til at indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling lige efter sommerferien.

Bestyrelsen består således af

 • Formand Jens Henrik Jensen
 • Kasserer (ikke besat)
 • Bestyrelsesmedlem Sofie Frobenius
 • Bestyrelsesmedlem Bent Fischer
 • Bestyrelsesmedlem Eddie Sømmerly
 • Bestyrelsesmedlem Martin Braunstein
 • Bestyrelsesmedlem Kim Olsen

Slut kl. 19.20

----------------------------------

Referat af ordinær generalforsamling i Boldklubben 1908,

tirsdag den 26. april 2022 kl. 19.08

 Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab 2021 og budget 2022
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

Jens Henrik bød velkommen og gik straks til punkt 1 på dagsordenen.

1.Valg af dirigent - advokat Anders Larsen blev valgt som dirigent. Anders bekræftede, at der var blevet indkaldt til generalforsamling med lovligt varsel. Vedtægterne foreskriver at den ordinære generalforsamling skal afholdes i marts eller april måned.

Herefter gennemgik dirigenten dagsordenen og gav ordet til formand Jens Henrik Jensen.

Der var fremmødte 31 medlemmer, herudover deltog alle 1. senior spillerne (herre) ved overrækkelse af pokalen til årets spiller.

2.Bestyrelsens beretning: Desværre er der nogle medlemmer, der er afgået ved døden i det forløbne år. Vi har måttet sige farvel til 3 store 08'ere: John Christensen, Otto Knudsen og Ole Madsen. John blev meldt ind som 10-årig i 1943 og var medlem til sin død som 88-årig. Otto kom ind i klubben stort samtidig med klubhusbyggeriet og tog straks fat med praktisk arbejde. Han blev en institution med egen plads på bænken uden for omklædningsrummet. Han blev 83 år. Ole – vinmanden - blev desværre kun 76 år. Han blev meldt ind som 8-årig i 1953, spillede mange 1. holdskampe og virkede hele livet som en aktiv del af B1908. Ikke mindst arbejdede han for at skaffe sponsorer til 1. holdet. Ole var aktiv til det sidste.

Æret være deres minde.

Det er blevet normale tider igen – i hvert fald i Danmark – efter coronaen. Det har været vigtigt at sikre, at klubben kom godt igennem epidemien, og det må man sige, at vi er kommet. Der er rigtig mange børn og unge, der ønsker at spille fodbold i B1908, og faktisk har der aldrig været så mange medlemmer i klubben som nu. Det har sikkert noget med corona at gøre – et behov for fællesskab med kammeraterne, men noget må der også blive gjort rigtigt i B1908, når så mange vælger at søge til B1908.

Og der bliver gjort rigtigt meget godt af de ledere, trænere, holdledere og forældre, som skal tage sig af de mange nye medlemmer, for ingenting kommer af sig selv – der skal en indsats til for at få børn, unge og voksne integreret i klubben. Herfra skal der lyde en rigtig stor tak til alle dem, der får det til at lykkes, og som gør det muligt at modtage disse nye medlemmer i klubben. Det er dejligt at opleve så stor en opbakning til klubben. Det arbejde, der bliver lavet, vækker også respekt omkring os.

Side 2

Pokalen til Årets 1. holdsspiller uddeltes ikke i 2020, da der kun blev spillet 9 kampe. For 2021 går hæderen til Simon Christoffersen, der har vist sit værd for holdet, og er faldet rigtig godt til på holdet og i klubben efter at være kommet fra Roskilde.

Hvordan er året gået i B1908?

Sportsligt har seniorholdene klaret sig fint. 1. senior endte med at vinde et meget hårdt og opslidende nedrykningsspil i foråret, hvor 9 ud af 14 hold rykkede ned. I den nye sæson i efteråret med Rasmi Khalil havde vi vanskeligt ved både at score mål og point og endte i bunden. Det er der blevet rettet op på i vinterpausen, og vi bevæger os nu forhåbentlig mod øverste halvdel. Både 2. &3. senior har spillet med i toppen af hhv. s. 1 og 2, og har et rigtig godt sammenhold. 2. senior vandt desuden Hovedstadspokalen for hold, der ikke er 1. Hold, ved vinde 7-0 over HB i finalen i Sundby Idrætspark. Både trænere, ledere og spillere arbejder på at skabe et bedre samarbejde og sammenhold blandt seniorspillerne, bl.a. ved fællesspisninger, og det fungerer fint.

Der er stadigvæk brug for folk til at gøre en ekstra indsats for vores 1. senior mht. sponsorarbejde, hvis vi vil bevare det nuværende niveau, så kom frit frem.

Ungdomsafdelingen, både på drenge- og pigesiden, kører flot, som nævnt ovenfor. Ungdomsudvalget, med Kok i spidsen, gør et rigtig flot stykke arbejde med at styre udviklingen. Der er endelig også kommet gang i månedlige betalinger til vores ungtræner, hvad der kan fastholde dem som træner istf. andet fritidsjob.

Det har haft stor betydning, at der er blevet etableret en struktur med koordinatorer: børnekoordinator Morten Skaarup for drenge u6-11, ungdomskoordinatorer for drenge u12-19 Daniel Erbo samt pigekoordinator Mia Møller. Fodboldskolen har været en stor succes, efter vi har lavet vores egen, med mere end 200 glade og aktive drenge og piger. En stor tak til ikke mindst Morten Skaarup.

FAElite kører måske ikke så godt, men vores fælles Akademi gør. Der tilbydes kvalificeret træning til mange børn og unge, og det opfylder et behov i vores hjørne af øen. Det skulle gerne fortsætte, fordi det tilbyder noget, som vi ikke kan tilbyde alene, og fordi det faktisk også virker tilbage på klubben på mange områder og skaber værdi.

FAE kan nok ikke køre videre med Akademiet, men moderklubberne B1908 og Fremad Amager har siden konkurstruslerne fra februar og frem arbejdet på at kunne videreføre alle de gode ting, der er skabt, måske nok på et lavere økonomisk niveau, men stort set på det samme faglige niveau. Lige for tiden er der møder om dette, hvor vi skal have skabt mulighed for fælles videreførelse gennem en ny samarbejdsaftale og en bæredygtig økonomi.

Kommunen har sat gang i et tiltrængt udviklingsarbejde i Sundby Idrætspark. Det arbejde har bestyrelsen deltaget i. Der er flere modeller i spil, bl.a. en med en høj bebyggelsesprocent, men mon det ikke lander på en mellemløsning med et opgraderet stadion, nye haller, en ekstra kunstgræsbane og forhåbentlig en forbedret overgang over Sundbyvestervej. Arbejdet skal afsluttes inden sommerferien med indstilling til politikerne.

Det er dejligt at se alle de aktiviteter, der bliver udfoldet i B1908. Det er bl.a. gennem de sociale partnerskaber med kommunal støtte, Aktive børn i samarbejde med institutioner, Ombold for juniorer og voksne, der har svært ved at passe ind samt Feriecamp. På det seneste har Morten Skaarup også arrangeret fodbold for flygtningebørn og deres forældre fra Ukraine.”Momsebold” er der gang i for ældre kvinder om onsdagen – samtidig med onsdagsholdet.

Side 3

Økonomisk har det været et godt år. Vi får et overskud på 186t, hvor der var budgetteret med et mindre underskud. Det skyldes bl.a. en stor ansvarlighed men ikke mindst det store antal nye medlemmer. Vi er rigtig godt polstret, ikke mindst fordi vi ejer vores klubhus, og vi forventer, at pengene skal bruges på klubhuset. Budgettet for næste år bærer også præg af, at de nye medlemmer også indebærer omkostninger - til glæde for alle – men også at vi desværre ikke får øget vores kommunale tilskud næste år i takt med øget medlemstal, da det er fastfrosset til før-coronaniveau.

Som altid: en rigtig stor tak til Vennerne, som sørger for, at der også er lidt ekstra til både ungdom og senior og at vores klub er lidt sjovere at komme i.

Holger Skrøder pokalen uddeles til en person, der har gjort en ekstraordinær indsats omkring klubhuset. I år har vi valgt at tildele pokalen til Jørgen Winther Pedersen for hans store indsats for klubhuset og ikke mindst vores have. Jørgen bliver den første, der modtager Holger Skrøder pokalen 2 gange – og det er fuldt fortjent. Tillykke.

Gundorph-pokalen gives for en ekstraordinær indsats for klubben. Den tildeles i år Torben Lund Hansen for en rigtig stor bestyrelsesindsats gennem 10 år. Det har han gjort, selv om han egentlig hader møder. Fordi han har taget sig af vores samarbejde med andre klubber, fra Amager Talent til nu Amager Akademi, er han nok en af dem i bestyrelsen, der har deltaget i flest møder. Det gode er, at det faktisk har betydet noget. Torben har i disse sammenhænge og i bestyrelsen været fornuftens stemme, fastholdt at tingene skal ske på et oplyst grundlag. Rigtig mange tak for indsatsen. Tak – og tillykke til Torben.

Beretningen blev godkendt.

Fra salen var der en bemærkning om at prioritere midler/penge på udvikling, endvidere en bemærkning om at man savnede lidt information om pigeafdelingen. Eddie Sømmerly supplerede formandens beretning med oplysninger om pigeafdelingen, som er i god udvikling.

Også en bemærkning om AC Academy - om relationer til spillermaterialet. Formanden oplyste at der nok var hentet den del spillere udefra, men at vi fremadrettet vil arbejde på at det primært skal være spillere fra øen. Vi har pt. 2 spillere i 1. holdstruppen, som har været igennem Academiet. Hovedformålet med Academiet er at holde på spillere fra øen. 1. senior træneren supplerede med at oplyse at der er udfordringer i relation til spillere fra Academiet, rent mentalt - med at skulle spille i seniorbold i Danmarksserien, det arbejdes der på.

Kort drøftelse af ”fiskeri” fra de yngste rækker. Ønske om oplysninger om medlemstal samt en bemærkning om at man savnende fokus på ungdomsafdelingen. Formand oplyste at man fra bestyrelsens side fokuserede på hele klubben, både ungdom og senior.

Drøftelse af klubbens sponsorpolitik, og forslag om at vi bliver bedre til at ”brande” hele klubben.

Side 4

3.Regnskab 2021 og budget 2022:

Regnskab 2021:

Pga. af fravær af kasserer Thomas Hansen, gennemgik formand Jens Henrik Jensen regnskab og budget.

Regnskab for 2021 udviser et overskud på kr. 186.081. De samlede indtægter andrager kr. 3.267.643 og de samlede udgifter andrager kr. 3.080.863.

Væsentlig forøgelse af indtægterne væsentligst pga. flere medlemmer. Udgifter er tilsvarende også steget. Bemærkning om at seniorkontingentet også indeholder passive medlemmer samt unge fra 19 til 24 år.

Spørgsmål til fodboldskolen. Som vi selv afholdte i år. Betaling ca. kr. 1110 pr. deltager. Fodboldskolen afholdes ikke for at tjene penge, men for at give klubbens ungdomsmedlemmer et tilbud/oplevelse.

Kommunal projektstøtte består af flere forskellige projekter/tilskud, bl.a. ombold.

Skattefri godtgørelse er kr. 5.800 pr. træner/leder, som klubben må give skattefrit hvert år. Til dækning af telefon/internetudgifter, administrative omkostninger, køb/vask af sportstøj o. lign.

Der er kommet ca. kr. 50.000 yderligere sponsorindtægter, som først er kommet ind i år, men som reelt vedr. 2021.

Øvrige seniorer er kun herreholdene – kvindesenior er pt. en del af piger ungdom.

Formanden runder af med at sige at klubben har en sund økonomi med en god likviditet.

Regnskabet godkendt.

Budget 2022:

Formanden beklagede at der var påført forkert årstal i budgettet, det er naturligvis 2022.

Der er budgetteret med et overskud på kr. 28.000. Der er afsat midler til fodboldaktivitetspark bag klubhuset. Fordeling mellem drenge/piger er sket på baggrund af medlemstal.

Opfordring til at budget bliver mere sammenlignelig med regnskabet. Bestyrelsen tager bemærkningen til efterretning. Enkelte bemærkninger til el- og varmeudgifter og overordnede fordeling mellem ungdom, senior, klubhus m.v.

Budget blev godkendt.

Side 5

4.Behandling af indkomne forslag:

Jonas Kasuija-Jensen har stillet følgende forslag til behandling på generalforsamlingen:

Ang. kontingent. Årgangsledere skal have fri kontingent til deres børn i klubben, forældre trænere halv kontingent. Det kan lade sig gøre både i Kastrup BK og i Ørestad If.

Afstemning om forslaget, ingen stemte for – derfor er forslaget faldet.

5.Valg til bestyrelsen:

På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer:

Kasserer Thomas Hansen                    (ønsker ikke genvalg, valgperiode 2 år)                                      

Eddie Sømmerly                                 (villig til genvalg, valgperiode 2 år)    

Johnny Dex Pedersen                          (villig til genvalg, valgperiode 2 år)

Torben Lund Hansen                            (ønsker ikke genvalg) (valgperiode 2 år)

Ingen ønskede at stille op som kasserer, men der var genvalg til Eddie Sømmerly og Johnny Dex Pedersen og nyvalg af Martin Braunstein og Sofie Frobenius.

Bestyrelsen består herefter af følgende personer:

 • Formand Jens Henrik Jensen
 • Kasserer (ikke besat)
 • Bestyrelsesmedlem Bent Fischer
 • Bestyrelsesmedlem Eddie Sømmerly
 • Bestyrelsesmedlem Johnny ”Dex” Pedersen
 • Bestyrelsesmedlem Martin Braunstein
 • Bestyrelsesmedlem Sofie Frobenius.

Kim Olsen valgt som suppleant.

6.Valg af revisor: – Erik Ryvall Jensen (Rylle) blev genvalgt som intern revisor og Statsautoriseret Revisionsinteressentskab ”Kreston” blev genvalgt som ekstern revisor.

7.Eventuelt:

Lodtrækning på målaktier foretages på et senere tidspunkt.

Opfordring til kåring af årets spiller skal også være gældende for kvindesenior. Bestyrelsen enig og det kommer til at ske fra næste år.

Ønske om at regnskab og budget udsendes tidligere. Bestyrelsen undersøger hvad der er administrativt muligt.

Eddie kom med en opfordring til at hjælpe med til at passe de udvendige arealer.

Formanden takkede for en god debat og sluttede at med at B1908-hurra.

Slut kl. 21.26

Dirigent Anders Larsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af ordinær generalforsamling i Boldklubben 1908,

tirsdag den 1. juni 2021 kl. 19.08

 Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab 2020 og budget 2021
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

Jens Henrik bød velkommen og gik straks til punkt 1 på dagsordenen.

1.Valg af dirigent - advokat Anders Larsen blev valgt som dirigent. Anders bekræftede, at der var blevet indkaldt til generalforsamling med lovligt varsel, men at generalforsamlingen ikke blev afholdt jf. vedtægterne pga. coronasituationen. Vedtægterne foreskriver at den ordinære generalforsamling skal afholdes i marts eller april måned.

Herefter gennemgik dirigenten dagsordenen og gav ordet til formand Jens Henrik Jensen.

Der var fremmødte 24 medlemmer.

 1. Bestyrelsens beretning:

Sidste GF blev afholdt d. 8. september sidste år. Desværre er der nogle medlemmer, der er afgået ved døden i det forløbne år. John Graff Andersson, Vagn Jakobsen, Benny Jørgensen og Frank Hansen mindedes vi ved sidste GF. Endvidere er Christian Vestergaard fra onsdagsholdet desværre død. Æret være deres minde.

Det sidste 11/2 år har været en speciel tid. Det har præget os alle, det har også præget vores klubliv, og det præger stadigvæk også lidt denne beretning. Når vi nu kan se enden af dette, så kan man se det som en overgangstid, hvor andet end de traditionelle forhold i en fodboldklub har været vigtige. Det har været vigtigt at være ansvarlige over for vores medlemmer, og det vil her sige, at følge de retningslinjer, der bliver udstukket – til gavn for alle.

Det har været vigtigt for os, at klubben skulle komme helskindet igennem dette, at vi kunne bevare tilknytningen til vores medlemmer, og at vi økonomisk også kunne bevare skindet på næsen, selv om det var usikkert. I det hele taget var det vigtigt, at der stod en fuldt funktionsdygtig klub på alle niveauer, når coronaen var overstået, og det synes jeg, at vi har opnået. Der skal lyde en rigtig stor tak til alle i og omkring klubben for dette. En stor tak til trænere og ledere for at holde sig og holdene i gang, en stor tak til medlemmer og deres forældre for at bakke om klubben i en vanskelig tid. Jeg tror, at mange også har fået en forståelse for, hvor vigtigt foreningslivet er.

Derfor holder vi – forhåbentlig – stor 08'erfest d. 4. september 2021 for alle medlemmer og deres familier. Der bliver aktiviteter hele dagen, og Eddie og Dex er så småt i gang. Hvis man har gode idéer eller vil bidrage, så henvend jer til dem. Vi trænger til en god 08'erfest.

Pokalen til Årets 1. holdspiller uddeles ikke i år, da der kun spilledes 9 kampe i efteråret.

Hvordan er året gået i B1908? Vi er kommet godt igennem coronatiden og har bevaret samme medlemstal. Sportsligt har seniorholdene klaret sig fint. 1. senior fik en skidt start, men fik i slutningen af efteråret kæmpet sig tilbage. Det blev til afsked med træner Martin Engelbrecht efter 3 gode år. I foråret har Christian Iversen trådt til, og indtil videre er det gået rigtig godt, hvor vi fra baghjul kun endte 1 point fra oprykningsspillet.

 1. senior med Morten Sejer og "Knud" har som sædvanlig klaret sig godt i toppen af serie 1, og rigtig flot rykkede 3. senior med Chris og Jonas op i serie 2.

I forbindelse med nogle ændringerne omkring 1. senior er der brug for nye folk omkring holdet. Det gælder i det hele taget, men det gælder specielt ift. sponsorudvalget. Hvis vi skal bevare vores 1. senior på nuværende niveau, som et attraktivt hold, som vores egne spillere kan se op til at rykke op til og spille på, er der brug for en indsats for gode 08'ere.

For øvrigt stopper "Svenne", Sten Svendsen, efter kun 34,5 år med sure sokker og uvorne 08'ere. Godt gået Svenne.

Der er grund til at fremhæve u14-pigerne for en flot indsats, både i rækken men også ved at komme i pokalfinalen, som desværre blev tabt. Vi håber meget at kunne fastholde dem op mod seniorårene. Ellers kører ungdoms- og babyafdelingerne absolut tilfredsstillende.

Året har også været præget af overgangen til Amager Academy. Her har der været naturlige opstartsvanskeligheder, men selv om det er overgangen til en delvis anden kultur, kommer det forhåbentligt til at køre bedre hen ad vejen.

Der er også gang i nye aktiviteter, som vi glæder os til at se udfoldet. Morten Skaarup kører videre med sociale partnerskaber og Morten Mortensen har fungeret som børnekoordinator. Der er Aktive børn i samarbejde med institutioner, Ombold for juniorer og voksne, der har svært ved at passe ind - samt forældretræning. I sommer er der Feriecamp og for første gang vores egen fodboldskole. Vi vil også gerne arbejde for flere senior og oldboyshold.

Økonomisk er vi kommet mere end godt igennem coronaen. Vi får et overskud på 330t, og det er godt – i hvert fald bedre end det modsatte – men er ikke tilsigtet. Reelt set var det jo umuligt at lave et retvisende budget sidste år. Overskuddet skyldes generelt, at der har været en række udgifter, som vi ikke har haft, og det er bredt fordelt. Vi er nu godt polstret, ikke mindst fordi vi ejer vores klubhus, og vi forventer, at pengene skal bruges på klubhuset. Budgettet for næste år bærer også præg af en vis usikkerhed, men vi regner med et resultat omkring 0.

Vi arbejder lidt med at opdatere vores målsætning og handlingsplan med tilhørende funktions-beskrivelser, men det bliver nok en løbende og længere proces.

Som altid: en rigtig stor tak til Vennerne, som sørger for, at der også er lidt ekstra til både ungdom og senior og at vores klub er lidt sjovere at komme i. Holger Skrøder pokalen uddeles til en person, der har gjort en ekstraordinær indsats omkring klubhuset. I år har vi valgt at tildele pokalen til B1908's Venner for at markere, hvor vigtigt deres bidrag til klubben er. Tillykke – og tak.

Gundorph-pokalen gives for en ekstraordinær indsats for klubben. Den tildeles i år Sussie Lindgaard for en rigtig stor klubindsats. Sussie har været holdleder, med til at arrangere Running8, bidrager til Vennerne, søger kontingentstøtte til fattige børn, og så følger hun entusiastisk mange 08’er-hold, såvel ungdom som senior. En rigtig 08’er.

Bestyrelsens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

 1. Regnskab 2020 og budget 2021:

Regnskab 2020

Kasserer Thomas Hansen gennemgik regnskabet og indledte med en bemærkning om at klubben igen havde leveret et meget tilfredsstillende resultat, bl.a. set i lyset af coronasituationen. Årets resultat blev et overskud på kr. 330.973.

Han bemærkede at indtægter og udgifter på niveau med forrige år. Aftalen med kommunen om social partnerskab indgår som en del af ungdomsafdelingen. Hovedparten af de indkomne midler er gået til løn vores projektleder Morten. Desuden en bemærkning om faldende sponsorindtægter vedr. 1 senior. Herefter gennemgik han kort hvorledes opstart af AC Academy havde haft indflydelse på regnskabet, herunder ændringer i kontingentopkrævningen. Han afsluttede med lidt historik hvor han så tilbage på 2015/2016 hvor klubben havde et stort underskud, og takkede alle for at bidrage til at klubben igen har helt styr på økonomien. Vi har fået ændret kulturen og passer bedre på klubbens penge.

Fra ”salen” var der spørgsmål til kontingentbetaling og udgifter til AC Academy, samt et ønske om bedre mulighed for at kunne sammenligne budget og regnskab. Endvidere en drøftelse om det var muligt at specificere kontingentindtægter ud på de enkelte afdelinger. Der var også et par spørgsmål til medlemsfordeling - piger/drenge. Endelig blev en skrivefejl påpeget på side 17 i regnskabet.

Bestyrelsen tog bemærkningerne til efterretning og lovede at se på om tilretninger var muligt.

Herefter blev regnskab 2020 godkendt.

Budget 2021

Formand Jens Henrik fremlagde budgettet, som stort set balancerede og udviste et overskud på kr. 676. I sin gennemgang kommenterede han på indtægtssiden følgende poster, kontingenter til AC Academy, supplerende medlemstilskud, faldende sponsorindtægter vedr. 1. senior, og ombold og aktive børn. På udgiftssiden havde han bemærkninger til AC Academy, sociale partnerskaber, ombold og aktive børn. Jens Henrik anførte at det var ekstra svært at budgettere i disse coronatider, med bemærkning om at budgettet stort set var en fremføring af budgettet for forrige år, baseret på samme principper.

I relation til sponsorindtægterne til 1. senior udtalte Jens Henrik at der skulle arbejdes en del på at af skaffe nye sponsorer, ligesom han efterlyste hjælp til et nyt sponsorudvalg.

Der var forskellige kommentarer/bemærkning til det fremlagte budget. Specielt den model som bestyrelsen hidtil har benyttet som grundlag for budgettering. Enkelte havde ønske om en mere

”retfærdig” fordelingsmodel i relation til piger/drenge o.s.v. Herunder at der tages højde for tilgang/fremgang i de enkelte afdelinger. Desuden ønskede UU mere indflydelse/dialog omkring  budgettet, og bedre muligheder for alt lave budgetopfølgning, samt mere sammenhængende mellem budget og regnskab. Endelig var der også enkelte der ønskede en større detaljeringsgrad i budgettet.

Michael Kok, nævnet at iflg. kluboffice var fordelingen af unge u/18 pt. 185 piger og 401 drenge.

Simon fra UU anførte at det var hans opfattelse af fordelingen mellem piger og drenge var ca. 10% skæv = flere penge til pigerne.

Lars fra UU spurgte ind til bestyrelsen planer omkring af skaffe nye sponsorer til 1. senior og hvorledes et evt. underskud skulle dækkes. I relation til dette var der forslag om af finde en fundraiser som kunne få andel af de indkomne sponsorpenge.

Bestyrelsen tog de mange bemærkninger/kommentarer til efterretning, med bemærkning om at udgifterne i relation til 1. senior allerede var tilpasset, og at det var en løbende proces.

Efter de mange bemærkninger til budgettet valgt dirigenten at sætte budgettet for 2021 til afstemning. Resultatet blev at 3 stemte imod og 13 stemte for, øvrige undlod at stemme.

Budgettet for 2021 er herefter vedtaget.

 1. Behandling af indkomne forslag:

Udgår, da der ikke var nogen indkomne forslag.

 Valg til bestyrelsen:

På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer:

Formand Jens Henrik Jensen

Bent Fischer

Bestyrelsesmedlem Kenneth ”Knæ” Jørgensen er udtrådt i løbet af året.

Der var genvalg til både Jens Henrik og Bent.

Bestyrelsen består herefter af følgende 6 personer:

 • Formand Jens Henrik Jensen
 • Kasserer Thomas Hansen
 • Bestyrelsesmedlem Bent Fischer
 • Bestyrelsesmedlem Eddie Sømmerly
 • Bestyrelsesmedlem Torben Lund Hansen
 • Bestyrelsesmedlem Johnny ”Dex” Pedersen

Ingen suppleant valgt.

 1. Valg af revisor: – Erik Ryvall Jensen (Rylle) blev genvalgt som intern revisor og Statsautoriseret Revisionsinteressentskab ”Kreston” blev genvalgt som ekstern revisor.

  7.Eventuelt:

Jens Henrik, oplyste at bestyrelsen havde været i dialog med en forældre, der ønskede frikontingent til forældretrænere og deres børn. Som udgangspunkt er det bestyrelsen opfattelse at alle skal betale kontingent. Herudover er reglerne for kommunale deltagertilskud, at det kræver en egenbetaling, hvis der ydes frikontingent til børn, vil de betyde at vi mister tilskud til disse børn, det ønsker bestyrelsen ikke.

Michael Kok nævnte at AC Academy var opgraderet af licensudvalget til 2 stjerner. Flot.

Simon opfordrede igen bestyrelsen til at overveje at afvikle generalforsamlingen ”digitalt”. Det var hans opfattelse at det ville betyde mange flere deltager og flere der vil involvere sig i klubben. Jens Henrik oplyste at boldklubben Skjold havde prøvet at gennemføre en ”digital” generalforsamling, men at det ikke havde haft den store betydning rent deltagermæssigt. Bestyrelsen er ikke umiddelbart positiv, men skal nok overveje igen.

UU kom med en opfordring til at se på organiseringen af drenge/piger/kvinder. Bestyrelsen vender tilbage.

Morten nævnte at han havde planer om forskellige aktiviteter/arrangementer der skulle være med til at forbedre sammenholdet og skabe en ny ”kultur” i klubben. Bestyrelsen er meget positiv og ser frem til at høre mere om dette.

Martin (en forældre) syntes at tonen havde været lidt hård.

Flemming Olsen savner bedre og mere information (fra hele klubben) på hjemmesiden. Thomas anførte at den stadig var under opbygning og at alle hold var velkommen til at komme med indlæg til hjemmesiden – ligesom han kom med en opfordring til at melde sig som webmaster. Thomas nævnte endvidere at nu til dags, foregår den meste kommunikation via FB. Herefter var der en drøftelse af klubbens kommunikationsstrategi eller mangel på samme.

Afslutningsvis en opfordring fra dirigenten (også mangeårigt medlem af klubben og tidligere bestyrelsesmedlem). Der er kommet mange gode ideer på dagens møde, dog med forventning om at det klarer bestyrelsen bare, det kan den ikke altid - derfor en opfordring til at tænke lidt anderledes (hvad kan jeg gøre selv - tilbyde sin hjælp).

Formanden takkede for en livligt debat og sluttede at med at B1908-hurra.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af ordinær generalforsamling i Boldklubben 1908,

tirsdag den 8. september 2020 kl. 19.08.

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab 2019 og budget 2020
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

  1.Valg af dirigent – advokat Anders Larsen blev dirigent. Anders ning, der er i 1992. 1984, s. 1333. coronasituationen. Et enkelt medlem henstillede til at der blev rettet opslået indkaldelse i klubhuset. Der var ingen indsigelser mod afholdelsen af generalforsamlingen.

Herefter gennemgik dirigenten dagsordenen og gav ordet til formand Jens Henrik Jensen.

Der var fremmødte 25 medlemmer.

Bestyrelsens beretning:

- Det er mig, der er her Som alle ved, har det været en speciel tid. Som det har har præget vores dagligliv, har det præget vores klubliv, og det præger også lidt denne beretning.

Desværre er der nogle medlemmer, der er afgået ved døden i det forløbne år. Jeg er 84 år, og Vagn Jakobsen, der blev 83 år, der er 83 år, der tigger om onsdagsholdet. Både Vagn og "Krølle" blev meldt ind i 1948, og Vagn Jakobsen har spillet i B1908 siden ind-meldelsen. Endvidere døde Benny Jørgensen i juni, 67 år gammel. Vores æresmedlem Frank Hansen døde også. Frank blev 75 år og var medlem i 64 år. Der blev holdt gravøl for Frank i klubhuset d. 22/8. Æret være deres minde.

Årets 1. holder spiller er kåret før sommerferien ved 1. seniorer første fællesspisning efter corona. Det blev en af vores rigtig gode målmænd, Jakob S. Jensen ("Jakse"), der fuldt fortjent modtog pokalen for 2019. "Jakse" har i 2019 sin klart bedste sæson i B1908 som en og og reaktionsstærk sidste mand, der i nogle kampe ene mand skaffede os point men altid udstrålede den sikkerhed, der gjorde holdet trygt. "Jakse" arbejder altid med sig selv, til træning og jj til kampe, han er ambitiøs og ærekær, vil vinde de små kampe i kampen og naturligvis kampen med holdet. Han fylder meget – til træning, til kampe og uden for banen – og er et rigtig godt eksempel på den gode 08'er. Hans 2019-sæson viste ham som en af de bedste Danmarksserie-målmænd i landet. Tillykke!

Hvordan er året gået i B1908? Jeg kommer til på gentage mig selv lidt fra de sidste par år. Det går faktisk – ud fra de rammer, vi arbejder under – rigtig godt i B1908. Man kan være en del af det, der er i klubben, og den arbejdsindsats, som rigtig mange frivillige, ledere, forældre og forældre for dagen.

Vi balancerer stadigvæk pænt økonomisk, pga. mange folk indsats og tillige ansvarlighed. Og om d. 31/3 – dagen hvor den oprindelige GF skal være afholdt – betalte vi sidste afdrag på klubhuset, som vi således nu ejer. Det er en stor dag for rigtig mange 08'ere. På få eget klubhus var i mange år kun en drøm for medlemmer, og flere generationer af 08'ere hardede for på B1908 kunne få et samlingssted til medlemmer: først på få en grund af kommunen, så på skabe penge sammen, få bygget klubhuset og endelig udvidelsen. Herfra skal der lyde en rigtig stor tak til alle de medlemmer, der tiden har bidraget med stort og småt.

Coronaen har jo sad på 2020 – og vil nok det. Der har jo været noget, der var vigtigere end fodbold, mænd mange - fra de helt unge til vores ældste på Onsdagholdets - har kammeraterne og samværet. Fodbold blev det for alle et forsømt forår, hvor man kunne håbede og håbede på i situationen, og selv om coronatræning kom i gang før ferien, blev det "kun" til gensyn med kammeraterne og ikkesfodbold, mænd for var mange det også det vigtigste. Efter sommerferien er der så gang i turneringerne igen, og vi må håbe det bedste, men vi skal også passe på hinanden. Vores Coronakomité har gjort et meget stort stykke arbejde for på der kan spille fodbold under forsvarlige forhold. En stor tak til dem.

Sportsligt har det været et godt år, der er for seniorholdene og pigeafdelingen, en god udvikling i ungdomsafdelingen og gudbanden i og de gamle drenge.

Arrangementer: Der har siden sidste ordinære Generalforsamling været 2 vellykkede fodboldskoler, og i år også en Feriecamp, et hyggeligt "Running-8"-arrangement på stadion i 2019 med til showkamp mellem gamle og unge 08'ere – til på samle klubben og støtte hold. Der har været deltagelse i ungdomsstævner, der har været fastelavnsfest, Dex ' julestævne, nisseoptog på Amagerbrogade mm.

B1908 er nu også indgået i Socialt med Kbh. Kommune, og skadede fået en decideret ansat, Morten Skaarup, der skal være med til på styrke klubben ind og samtidig lave opsøgende arbejde i lokalområdet. Morten Mortensen som børnerøg – et længe næret – ønske til på hjælpetræner, forældre og frivillige til 6-12-årige.

Der er nu også starten en E-sportsforening med hjælp fra B1908, Fremad A. og Kbh. Kommune i lokale i SIP: Amager Esport. B1908 har som Fremad A. et bekond. Pga. coronaen har det været en lang fødsel, mænd den er nu ved komme i bande.

Fra den lidt større verden: Der har i flere år været diskuteret en ny struktur for DBU-Bredde, og man nærmer sig nok en beslutning, selv om der er stor uenighed. Man vil dele DBU Bredde-op i Øst og Vest. Det handler om på reservedele på administration, om på stå lidt bedre rustet overfor Divisionsforeningen m.m. Øst vil så være Sjælland, Kbh., Lolland-Falster og Bornholm. Hos de københavnske breddeklubber er der stor modstand, fordi forholdene i København mht. ressourcer og baner er så forskellige fra f.eks. Sjællands.

Klubhuset.

Vi fortsætter renoveringen af klubhuset. Ud over Dennis' løbende vedligeholdelse og forbedring har vi igen fået midler fra klubhuspuljen, denne bande til bl.a. ny eltavle og varmeanlæg, der vil være yderligere energibesparende. Der vil ende på ekstra midler til vores klubhus de kommende år.

Jeg vil gerne have lov til at gå ind for en ny teknologi, der er i 1992. Overbygningen er på 1 ungdomshold på drengesiden i hver årgang fra U19 til U10.

Rigtig mange medlemmer var mødt op for at give deres mening til kende. Forslaget blev vedtaget med 94 stemmer for og 4 stemmer imod.

Bestyrelsen blev således bemyndiget til at indgå en overbygningsaftale. Overbygningen hedder nu Amager Academy. Der er spillere fra B1908 på alle årgange fra U10-U19.  Pt. Er der samlet 123 spillere på akademiet, 62 fra B1908 og 61 fra Fremad. B1908 har 5 trænere på de 3 yngste årgange samt en målmandstrænere. Derudover er Nikolaj Borge børneudviklingstræner. Fremad har 3 trænere, mens resten er udefra.

Holger Skrøder pokalen uddeles til en person, der har gjort en ekstraordinær indsats omkring klubhuset. I år har vi valgt at tildele pokalen til Dennis ”Røde” Jensen, der har gjort en stor indsats for at renovere og vedligeholde vores klubhus. Derudover har Dennis spillet en stor rolle i klubbens coronaindsats.  Stort tillykke og tak til Dennis.

Som altid: en rigtig stor tak til Vennerne, som sørger for, at der også er lidt ekstra til både ungdom og senior og at vores klub er lidt sjovere at komme i.

Gundorph-pokalen gives for en ekstraordinær indsats for klubben. Her har Kenneth ”Knæ” Jørgensen gennem flere år vist sig som en rigtig klubmand, der ikke tænker så meget på sig selv, men altid sætter klubbens interesser først. Tillykke til Kenneth.

Bemærkninger til beretningen.

Dex spurgte ind til Amager Academy og de bemærkninger klubben havde til samarbejdsaftalen. Formand/Torben oplyste at vi blev fanget lidt at nogle tidsfrister, men enkelte punkter tages op igen.

Simon spurgte ind til regnskab/budget i relation til hvorledes der kan disponeres og om bestyrelsen kunne være kommet med nogle udmeldinger tidligere. Taget til efterretning.

Christian Olsen, har coronaen ”kostet” medlemmer? Formanden oplyste, at det er ikke bestyrelsens opfattelse at vi har mistet ret mange medlemmer.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

 1. Regnskab 2019 og budget 2020:

Kasserer Thomas Hansen gennemgik regnskabet og indledte med en bemærkning omkring sammenligningstal (budgetter). Regnskabet minder meget om tidligere års regnskab, omsætningen dog lidt højere på grund af overbygningen, E-sport, Skills m.v. som dog ikke har indflydelse på resultatet. Der har været nogle ekstra udgifter til enkelte seniorhold.

Årets resultat blev et overskud på kr. 229.756. Som fremkommer således:

Resultatdisponering:

Årets resultat                                   kr.   88.432

Afdrag på prioritetsgæld                   kr. 141.324

Spørgsmål/kommentarer til regnskabet:

Christian Olsen, hvad er andre indtægter. Thomas oplyste at der bl.a. ligger en indtægt via E-sport, og at udgiften ligger under øvrige udgifter, ikke brugt, men hensat. Det er et indgangsbeløb. Henstilling fra Christian Olsen om at der til næste år er en note vedr. dette punkt.

Formanden gennemgik det fremlagte budget for 2020. Som udviser et overskud. Det er det oprindelige budget, udarbejdet først på året, men vi har fastholdt at fremlægge dette – på trods af at det har været et turbulent år med nedlukning, corona, ny samarbejdsaftale (Amager Academy) m.v. og således mange ekstraordinære ting, som vi pt. ikke har helt overblik over på nuværende tidspunkt. Formanden anførte at der er afsat et stort beløb til klubhusvedligeholdelse.

Det er dog stadig bestyrelsen forventning, at vi overholder budgettet.

Preben Witt, spørgsmål til sociale partnerskaber på kr. 200.000. Formanden forklarede at det både var en indtægt og udgift, som ikke havde indflydelse på årets forventede resultat.

Simon bemærkning om at man godt kunne have fremlagt nogle mere aktuelle tal. Taget til efterretning af bestyrelsen.

Dex kommentar til de kontingentindtægter som indbetales af spillere der er med i Amager Academy. Besvarelse, de indbetales til B1908.

Flemming Olsen havde en bemærkning til samarbejdet med Amager Academy i relation til en ”forening” i foreningen.

Regnskab 2019 og budget 2020 godkendt.

 1. Behandling af indkomne forslag:

Udgår, da der ikke var nogen indkomne forslag.

5. Valg til bestyrelsen:

På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer:

Kasserer Thomas Hansen                (villig til genvalg)

Eddie Sømmerly                              (villig til genvalg)

Torben Lund Hansen                       (villig til genvalg)

Lars Trillingsgaard                           (ønsker ikke genvalg)

Bestyrelsesmedlem Brita Hansen er udtrådt i løbet af året.

Johnny ”Dex” Pedersen vil gerne opstille til bestyrelsen.

Simon en opfordring til at bestyrelsen om at lægge en plan for at inddrage nye friske kræfter til bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af:

 • Formand Jens Henrik Jensen
 • Kasserer Thomas Hansen
 • Bestyrelsesmedlem Bent Fischer
 • Bestyrelsesmedlem Kenneth Jørgensen
 • Bestyrelsesmedlem Eddie Sømmerly
 • Bestyrelsesmedlem Torben Lund Hansen
 • Bestyrelsesmedlem Johnny Pedersen

Ingen suppleant valgt.

 1. Valg af revisor: – Erik Ryvall Jensen (Rylle) blev genvalgt som intern revisor og Statsautoriseret Revisionsinteressentskab ”Kreston” blev genvalgt som ekstern revisor.

 7.Eventuelt:

Flemming Hartfort, spørgsmål til ”corona-situationen” i relation til onsdagsholdet. ”Coronaudvalget” vender tilbage med svar.

Simon kom med en opfordring til at få regnskabsmæssig assistance, idet det er et ønske at der sker månedlige udbetalinger til ungdomstrænere. Han kom også med en opfordring til at der arbejdes hen imod digital afvikling af kommende generalforsamlinger.

Formand Jens Henrik Jensen, takkede Lars og Brita for deres arbejde i bestyrelsen.

Slut.


Referat af ekstraordinær generalforsamling i B1908, onsdag den 26. februar 2020 kl. 19.08.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Forslag om at B1908 indgår i overbygningen for eliteungdom med Fremad Amager Elite og Fremad Amager. Bestyrelsen er ikke afklaret og ønsker at lægge det ud til diskussion blandt medlemmerne.

Da formanden var fraværende p.g.a. sygdom bød kasserer Thomas Hansen velkommen til den ekstraordinære generalforsamling i B1908. Derefter gik han straks til første punkt på dagsordenen – valg af dirigent.

Punkt 1:     Advokat Anders Larsen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet (ingen indsigelser). Herefter gennemgik han dagsorden, og konstaterede at der var 98 stemmer repræsenterede på generalforsamlingen. Han gav herefter ordet til bestyrelsesmedlem Torben Hansen.

Punkt 2:     Bestyrelsesmedlem Torben Hansen fremlagde forslaget og orienterede om årsagen til at bestyrelsen ønskede at lægge det ud til diskussion blandt medlemmerne. Han henviste i øvrigt til det informationsmøde som blev afholdt den 19/2-2020.

Der var herefter en god debat om det fremlagte forslag og enkelte punkter i aftalen. Efter debatten blev forslaget sendt til afstemning.

Afstemningen blev følgende;

94 stemmer for

4 stemmer imod

0 stemmer blanke

Forslaget er vedtaget, og bestyrelsen er således bemyndiget til at indgå aftalen.

 Herefter afsluttede dirigenten den ekstraordinære generalforsamling og takkede for god ro og orden. Generalforsamling afsluttet kl. 20.30.

—————————————————————————————————-

Referat af generalforsamling i Boldklubben 1908

tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19:08

 Dagsorden:

 1. valg af dirigent
 2. bestyrelsens beretning
 3. regnskab 2018 og budget 2019
 4. behandling af indkomne forslag
 5. valg til bestyrelsen
 6. valg af revisor
 7. eventuelt
 1. Valg af dirigent

Advokat Anders Larsen blev valgt som dirigent. Anders bekræftede, at der var blevet indkaldt til generalforsamling med lovligt varsel, hvorefter dagsordenen blev gennemgået. Der var 25 fremmødte.

 1. Bestyrelsens beretning

Desværre er der nogle medlemmer, der er afgået ved døden i det forløbne år. I 2018 var det John Strunge Nielsen, medlem i 72 år, Erik Jørgensen, Gunnar Staffe, Christian Vestergaard (onsdagsholdet), Max Kristiansen (torsdagsbillard) og Thorkild Christiansen, og i 2019 Karl Witt, alle mangeårige medlemmer. Christian ”Kriller” Vestergaard var stort set aktiv til det sidste for onsdagsholdet, spillede fodbold i B1908 i 72 år. Thorkild Christiansen blev 92 år, virkede i klubben det meste af livet, men de fleste kender ham nok som utrættelig inkassator gennem 50 år. Thorkild var endvidere æresmedlem.

Æret være deres minde.

Der var mange kandidater til titlen som Årets 1. holdsspiller i år. Det er en spiller, der altid går forrest, men som fik sine første senior år ødelagt af skader. Nu viser han klassen. Han arbejder non-stop for holdet, gør sine holdkammerater bedre og har endda et godt skud – årets spiller er Martin Kyster – stort tillykke.

 Hvordan er året gået i B1908? Vi kommer til at gentage os selv lidt fra de sidste par år. Det går faktisk – ud fra de rammer, vi arbejder under – rigtig godt i B1908. Man kan faktisk nogle gange blive imponeret over den aktivitet, der er i klubben, og den arbejdsindsats, som rigtig mange frivillige, trænere, ledere og forældre lægger for dagen.

Vi balancerer stadigvæk pænt økonomisk, og dette pga. mange folks indsats og tillige ansvarlighed. Og om 2 år har vi betalt klubhuset ud.

En problematisk ting for fodboldklubberne er Københavns Kommunes årlige sparerunder, der kan få betydning for vores økonomi. Meget af det stammer jo fra regeringens anlægsloft, men hænger også sammen med KK’s egen måde at forvalte og prioritere på.

I år har man fundet på at lægge gebyr på leje af baner, hvad der kan blive administrativt rodet og belaste økonomien. Der er ikke færdigforhandlet, men det ser ud til at klubber med ungdomsmedlemmer stort set kompenseres mens voksenklubber må holde for.

Arrangementer: Der har været en vellykket fodboldskole, et hyggeligt ”Running-8”-arrangement på stadion med tilhørende jubilarfest og showkamp mellem gamle og unge 08’ere for at samle klubben og støtte holdene, og så en rigtig god sommerfest. Dette fortsætter vi med. Der er også mange andre arrangementer, som ex. Dex’s, juleoptog mm.

Ungdomsafdelingen.

I ungdomsafdelingen har der igen i det forgangne år været et højt aktivitetsniveau. Der er hold i alle drengeårgange fra U6 til U17. Årgangene varierer en del i størrelse, fra de største med op til 55 spillere, til årgange med 10 til 15 spillere. Holdene fra U13 og ned er typisk trænet af forældretrænere, men også flere af vores unge byder sig til, som trænere på de yngre årgange. Vi må dog erkende, at det til tider kan være vanskeligt at rekruttere det nødvendige antal trænere. Det går som regel nemmest for de højere rangerede hold, hvorimod der skal kæmpes noget mere, med de lavere rangerende hold.

Stævner og turneringer bliver flittigt brugt rundt om i Danmark og udlandet, som et godt supplement til DBU turneringerne. Blandt andet deltog vores U15 drenge i Livorno Cup i Italien, som de gik hen og vandt. U11 og U12 var med 4 hold, 44 drenge og 15 trænere og ledere til pinsecup i Nykøbing Falster, hvor det dejlige sommervejr blev nydt i 4 dage. U10 deltog i Kronborg Cup som forsvarende mestre og vandt også Combi Cup på Fyn, med deltagelse af de bedste fynske og jyske hold.

Vi skal også nævne vores U17 hold, der startede året med at vinde Øst 2 rækken, rykkede herefter op i Øst 1 rækken, som de også gik hen og vandt – meget flot. At det er en talentfuld årgang understreges også af, at de senest har haft 3 spillere med på 1. seniors træningslejr i Tyrkiet.

Man ser tydeligt, at der er stor opbakning til klubbens arbejde med ungdomsfodbolden, fra forældre i alle årgange. Man behøver blot at gå på banerne i weekenden, her vil man opleve næsten alle 8ér hold i det nyeste kampsæt, som ofte er sponseret eller initieret af forældre. Så stor tak for alle sponsorbidrag til vores hold.

Meget af det arbejde der laves i ungdomsafdelingen koordineres af klubbens UU som p.t. består af Kok, Mikkel Pihl, Nikolaj, Simon, Madsen, Røde, Dex og Torben.

Samarbejde i ungdomsfodbolden.

DBU Topcenter

Hver torsdag træner de dygtigste U10 til U12 drenge på Amager på DBU´s topcenter, der i det forgangne år har været placeret på banerne ved Sundby Idrætspark og med B1908 som tovholder. Stor ros fra forældre, spillere og trænere på topcentret til B1908, for vores engagement. 1. april rykker topcentret videre til AB Tårnby. B1908 har 9 spillere med blandt de ca. 40, der træner på topcentret, så vi er ganske godt repræsenteret.

Skills

Vi har fortsat vores samarbejde med FCK Ssills hver torsdag for U10 – U12. Dermed sikrer vi, at også de dygtige drenge, der ikke er på topcentret, har mulighed for at tilvælge en ekstra træning på niveau med den de bedste får på topcentret. Vi har pt. 42 drenge tilmeldt FCK skills.

2300 samarbejdet

I 2018 gik vi som bekendt med i Fremad og Sundbys trænings-/holdsamarbejde kaldet 2300. Vi har i den forgangne sæson, haft spillere med på det fælles U19 hold som spiller i Øst 1 rækken. Vi har dog måttet erkende, at uoverensstemmelserne om målsætninger og vilkår for samarbejdet har været for store. Derfor ophører samarbejdet med udgangen af indeværende sæson til juni.

I forlængelse af dette, har vi fortsat vores gode dialog med Fremad, da begge klubber har nogenlunde de samme holdninger og især de samme udfordringer med kvaliteten i de forskellige årgange. Vi kan også begge mærke det stigende pres fra navnlig forældre, der forventer topklasse træningsmiljøer, spillerudvikling, mulighed for individuel træning og akademier. Der er også en forventning om, at spillerne bliver matchet på højest mulige niveau, hvis de skal fortsætte med at spille i vores to klubber. Derfor vil vi fra sommer skabe fælleshold på U19, U17 og U14.

U14 er faktisk allerede startet op som et U13 fælleshold. De træner 3 gange om ugen på stadion, med det unikke præg, at der er fri tilmelding og at der i planlægningen er hensyn til, at spillerne kan fortsætte med også at træne i egen klub 1 gang om ugen. U13 har fået en fin start, der er 10 med fra 8´erne og 22 fra Fremad.

Pigeafdelingen.
Pigeafdelingen er vokset fra 130 piger til 173 piger i 2018 og vokser fortsat.
Vi har pigehold fra de yngste årgange og op til U14. Så er der lige en årgang U16, hvor vi ikke har hold, men kommer så igen med et seniorpigehold 11m og et seniordame hold 7m og så har vi selvfølgelig stadig vores mor hold. Mange bidrager med træning og aktiviteter. Vi er dækket godt ind med trænere og holdledere på alle hold, vi har forældre der hjælper på de mindre hold og vi har piger fra forskellige hold som hjælper med at træne. Vi har 7 piger og en dreng fra 11 til 16 år, der samtidig er trænere for babyholdet som stadig er en rigtig stor succes. Mange lørdage er der optil 45 ”babyer”
Seniorer.

Vores 1. seniorhold har haft et imponerende år. I foråret fra bund til top, endte 1 point fra oprykning. Sejrsstimen fortsatte i efteråret, med i alt 21 ubesejrede kampe i træk (heraf 20 vundne). Det lykkedes os også at nå 1/16-finalen i pokalturneringen, hvor vi tabte efter omkamp til Marienlyst fra 2. div.

Aktuelt er vi nr. 2 efter efteråret, og vi har nået et pænt højt DS-niveau. Vi spiller med i toppen, så må vi se.

Der er mange, der hjælper til omkring 1. senior: Vennerne, bolddrenge, kontrollørerne, sponsorudvalget, holdledere m.fl. Tak for det

Vores vigtige 2. og 3. senior er primært unge spillere, med enkelte garvede 08’ere. 2. senior – fortsat med Morten Sejer som træner – havde en god sæson i serie 1. Vores 3. seniorhold fik Chris Storm & Jonas godt i gang igen. Her er nyt trænerpar i Jacob Goiton og Saleh Adnan Ahmad, gamle 08’ere.

De gamle er jo fortsat en væsentlig del af aktiviteterne i klubben. Vi har både onsdagsholdet (bl.a. med klubbens ældste aktive spillere) og torsdagsklubben, der skaber liv i klubhuset.

Der stadigvæk også en del gammelmandshold, der holder ved, og det er dejligt, med 2 11-mandshold og 2 7m-hold. En tak til holdlederne for at holde sammen på trupperne. Holdene er jo en vigtig social del af klubhuslivet og af klubbens identitet.

 Klubhuset.

Efter at vi fik klubhuset løftet lidt via Klubhuspuljen er arbejdet fortsat med klubhuset. Bl.a. ny foldedør, til at åbne rummet, maling og ikke mindst lidt bedre organisering. Ud over folk som Bent & Eddie m.fl. er det ikke mindst Dennis ”Røde” Jensen, der har ydet en stor indsats. Og som altid sørger Winther for Sundbyvestervejs mest velholdte udearealer. En stor tak for indsatsen.

Der kommer snart en aktivitetsdag, og her håber vi på en bred indsats for klubben.

Klubhuset er fortsat et vigtigt fokuspunkt. Vi vil igen søge klubhuspuljen, og er naturligvis opmærksomme på, at der kræves midler til vedligeholdelse, og ser frem til at ekstra penge frigives om 2 år.

Den væsentligste ændring er jo sket i kantinen. ”Café 8’eren” er nu blevet til ”Madhuset 8erne”. Efter 3 år bag disken besluttede Isabelle og Thomas ”Ko” at slutte som forpagtere. Bestyrelsen i B 1908 takker Isabelle og Thomas for deres store indsats i klubben. Kantinen er på mange måder hjertet i klubben og kan kun drives med kæmpe engagement, humør og tålmodighed. Oftest på utaknemlige tidspunkter og uden den store økonomisk gevinst. Vi takker Isabelle og Thomas for at have løftet opgaven og glæder os over at de stadig er en del af klubben. Samtidig siger vi velkommen til Lene Stender Hansen, der jo allerede er godt i gang, og som helt sikkert vil sætte sit præg på klubhuslivet.

 B1908’s 110 års jubilæum.

B1908 lever af de utallige frivillige, der udfører et kæmpe stykke arbejde for klubben, og det har vi foreløbig gjort i 110 år. Bent Fischer og John Maegaard fik i august overrakt DBUK’s sølvnål af DBUK’s repræsentant Kasper Darfelt for deres langvarige og betydningsfulde arbejde for specielt B1908 og for københavnsk fodbold generelt.

Bent har været frivillig leder i B1908 siden 1988, siddet i bestyrelsen i 25 år – gør det fortsat – og i DBUK’s turneringsudvalg i 12 år. John har uafbrudt siden 1967 – 51 år! – hvor han som ynglingespiller begyndte som puslingetræner og været frivillig leder i B1908 på utallige poster, bl.a. som ungdomsformand og næstformand. Et fortjent tillykke! (Denne har 9 08’ere tidlige modtaget: Thorkild Christiansen, Per Clemmensen, Frank Hansen, Knud Stevns Jensen, Jørgen Jørgensen, Finn Juel Larsen, Orla Juul Nielsen, Viggo Petersen og Holger Schrøder.)

Ved et senere arrangement i oktober blev Bent Fischer for sit årelange virke for B1908 udnævnt som æresmedlem. Bent har lagt et stort arbejde i klubben igennem 30 år, og vi er i klubbens bestyrelse glade for at kunne anerkende Bents vigtige indsats. Rigtig hjerteligt tillykke og mange tak for den store indsats for klubben. (Bent bliver så den seneste i rækken af æresmedlemmer, der har gjort en ekstraordinær indsats for klubben. De øvrige nulevende æresmedlemmer er Finn Juel Larsen, Frank Hansen, John Maegaard og Sten Svendsen.)

Bent Fischer fik samtidigt af DBU – repræsenteret ved Jesper Gradert fra DBU Københavns turneringsudvalg – som den første 08’er tildelt og overrakt DBU’s sølvnål. Bent kan nu komme gratis til landskampe og alle superligakampe. Tillykke! Det er fuldt fortjent.

I anledningen af jubilæumsåret tildelte B1908’s bestyrelse også Bjarne Fey, Bjarne “Zepp” Christiansen, Johnny “Dex” Pedersen og Eddie Sømmerly B1908’s guldnål for deres mangeårige, store og meget dedikerede arbejde for klubben.

Uden deres indsats havde klubben ikke set ud, som den gør i dag, og det er meget positivt ment. Alle 4 fik overrakt deres nål ved en lille eksklusiv brunch i forbindelse med 1. holdets sidste hjemmekamp. Rigtig mange tak for indsatsen (der jo forhåbentlig fortsætter) og tillykke med guldnålen.

Holger Skrøder pokalen uddeles til en person, der har gjort en ekstraordinær indsats omkring klubhuset. I år har vi valgt at tildele pokalen til ”Haveudvalget”, der har gjort en stor indsats for at gøre vores gård og have mere indbydende og hyggelig. Det har hjulpet – og jeg har hørt, at de ikke er færdige endnu. Stort tillykke og tak til Lis Sømmerly & Lene Stender Hansen.

Stadion. Der er jo kommet kunstgræs på, varme i banen samt lysanlæg. Det har været en lidt langtrukken proces. Og det er nok lidt vemodigt for mange at undvære græsset, men det er den vej, det går og kommunen insisterede. Det gode er jo, at vi – i samarbejde med FrA – kan udnytte stadionbanen langt bedre, at der kommer mere luft ude på resten af anlægget, og at man kan give nogle hold en ekstraordinær oplevelse ved at få mulighed for at prøve at spille på stadion.

Som altid: en rigtig stor tak til Vennerne, som sørger for, at der også er lidt ekstra til både ungdom og senior og at vores klub er lidt sjovere at komme i.

I løbet af året måtte Randi Hauder træde ud af bestyrelsen. Vi siger tak til Randi for indsatsen

 Hvad står B1908 for? Ud over vores motto – Hjerte, engagement, sammenhold  kunne det være Historie, fællesskab og udvikling. B1908 bærer jo sin historie med sig, og det er vigtigt for klubbens identitet – selv om det er en flygtig verden, vi lever i. Samtidigt ændrer Amager sig jo, og det stiller nogen gang ekstra krav til alle folk i klubben.

B1908 handler om fodbold. Eller vi kunne have sagt, at det handler om fællesskab. For os er det det samme – uden det ene, ikke det andet og omvendt. Men der skal også ske noget, uden udvikling er det ikke interessant nok, så historie, fællesskab og udvikling kunne være en overskrift for vores virke.

Gundorph-pokalen gives for en ekstraordinær indsats for klubben. Her har Nikolaj Borge skilt sig ud de sidste år, med en meget stor og dedikeret indsats. Ud over at være træner for vores store og talentfulde 2008-årgang (U11) har han trukket et stort læs i UU og i forbindelse med vores samarbejder med Skills, 2300 og Topcenter. Tillykke til Nikolaj.

 1. Regnskab 2018 og budget 2019

Regnskab – Thomas gennemgik regnskabet i store træk. Vi kommer ud med et stort overskud, for 2019 (kr. 280.000), noget højere end forventet, hvilket vi er stolte af. Der har været større indtægter via kontingenter m.m., baby/senior har været under budget. Udgifter – vi fik brev om noget stadionleje fra 2015 som ikke var betalt. Der er skiftet ekstern revisor, de er dygtige og havde allerede bemærkninger omkring noget bogføring og dokumentation m.m. – dette vil vi imødekomme for 2019. Afdrag på likviditetsgæld vil være betalt ud i 2020. Adm. Posten diskuteres løbende omkring, hvordan dette skal formidles – p.t. ingen model for bogføringen. FCK skills skulle være en nulløsning, står i regnskabet som udgift på kr. 49.130, hvilket skyldes en forskydning af betalinger.

Anden gæld – Intersport sendte fakturaer for udestående på kr. 140.000 + 2 stadionleje fra 2015 som var over kr. 50.000 – vi arbejder løbende på og har møder med IS for at få noget bedre styr på løbende faktureringer/betalinger.

Solceller er blevet sat op og betalt af klubhuspuljen, det forventes at strømregningen herefter er mindre, vi afventer endnu en årsregning for at se betydningen.

Regnskabet blev godkendt.

Budget – vi vil få budgettet ind i regnskabet for 2019. Pigerne har fået lidt mere da større tilgang. De respektive afdelinger bestemmer selv, hvordan de fordeler det budgetteret beløb de får tildelt.

Klubhusvedligeholdelse – her er budgetteret hvad vi forventer at have til denne post. Der er flere ting i klubhuset som er i kritisk stand – men vi tager os af det der trænger mest og resten når vores prioritetsgæld er blevet udbetalt. Vi vil fremadrettet lave en ”sponsor konto” (fælles) for alt sponserede tøj i regnskabet/budgettet.

Fremadrettet vil vi lave en ½ årlig budget opfølgning for at se om ”posterne” holder.

Vi prøver at lave et realistisk budget og fordele midlerne på bedste vis.

 1. Behandling af indkomne forslag

der var ingen indkomne forslag modtaget

 1. Valg til bestyrelsen

Formand Jens Henrik Jensen (villig til genvalg) – blev genvalgt

Britta Hansen (villig til genvalg) – blev genvalgt

Kenneth ”Knæ” Jørgensen (villig til genvalg) – blev genvalgt

Bent Fischer (villig til genvalg) – blev genvalgt

Herefter består bestyrelsen i B 1908 af følgende:

Formand                 Jens Henrik Jensen

Kasserer                 Thomas Hansen

Eddie Sømmerly

Torben Lund Hansen

Kenneth (Knæ) Jørgensen

Bent Fischer

Britta Hansen

Lars Trillingsgaard

 1. Valg af revisor

Erik Ryvall (Rylle) blev genvalgt som intern revisor og Statsautoriseret Revisionsinteressentskab ”Kreston” er vores nye eksterne revisor.

 1. Eventuelt

Da vi lever i en digital verden hvor ikke alle har adgang til hjemmesider, internettet m.m. blev det opfordret til, at indkaldelsen til GF blev hængt større op i klubhuset så alle kunne ”få øje” på den.

Indslusning af ungdomsspillere til 1. senior – de spillere der er på fælleshold, bliver i klubben – U19 har 3 spillere på – man træner opad til senior i deres respektive klubber. Alle er interesseret i at se sine egne spiller i 1. holds truppen.

Der er ikke budgetteret med at vi rykker op, hvis det skulle lykkedes 1. holdet at rykke til 2. division må vi se på de udfordringer der kommer.

Vi vil forbedre oprykning fra baby til ”normale” hold, noget vi allerede arbejder på.

Mere info omkring hvordan/hvornår en guldnål tildeles blev efterspurgt – taget ad nota.

Mere info om hvilke ting ungdomsafdelingen arbejder med skal lægges på hjemmesiden

Fremtidsplaner for klubben – vi vil kommunikere mere ud til medlemmer omkring klubbens vision og planer for udvikling.

Der blev efterspurgt et højtaleranlæg med mikrofon da nogle medlemmer har svært ved at høre hvad der bliver sagt på GF – ”Vennerne” vil tage sig af dette til næste års GF.

Jan-Erik som netop er afgået som formand for ”Vennerne” kom slutteligt med denne gode nyhed J

Til vil donere et øremærket beløb til ventilation på kr. 30.000, kr., 20.000 til nye tagrender, kr. 4000 til nye gardiner og kr. 6000 til beskæring af træer – der skal fra alle lyde en stor Tak til ”Vennerne” J

Der var efterfølgende lodtrækning om gavekort ifm. målaktier

Vi vil gerne takke alle trænere/ledere samt frivillige der giver en hånd med på tværs af alle hold, i og omkring klubben og ved alle 1. holdets hjemmekampe. I er alle med til at holde klubben kørende med midler/hjælp – noget vi ikke vil kunne undvære – tak for det J

Generalforsamlingen sluttede med B 1908’s kampråb kl. 21:00

Bestyrelsen vil gerne takke de fremmødte og for deres bidrag til en konstruktiv generalforsamling samt for god ro og orden

—————————————————————————————————————-

Referat af generalforsamling i Boldklubben 1908

tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19:08

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab 2017 og budget 2018
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

Valg af dirigent – advokat Anders Larsen blev valgt som dirigent. Anders bekræftede, at der var blevet indkaldt til generalforsamling med lovligt varsel, hvorefter dagsordenen blev gennemgået. Der var 52 fremmødte.

 

Bestyrelsens beretning

Desværre er der medlemmer, der er afgået ved døden i det forløbne år. Frank Chemielovski som blev 78 år var en tidligere aktiv spiller og Svend Erik Jørgensen som blev 70 år var også en tidligere aktiv spiller med over 1000 kampe for klubben. Begge var mangeårige medlemmer. Endvidere er Erling Jensen og Lars Kurt, der begge tidligere har været mangeårige medlemmer af klubben, desværre også gået bort. (1.minuts stilhed for de medlemmer der er afgået ved døden i 2017) – æret vare deres minde.

Årets 1. holdspiller er en 08’er-dreng, der altid sætter sit glade præg på holdet og i klubben. Som 23-årig er han allerede en veteran, der altid spiller med stor gejst. Årets 1. Holdspiller blev Saleem Nanji, stort tillykke.

Hvordan er året gået i B1908 – det korte svar er rigtig godt. Der har været masser af aktiviteter både i klubhuset og på banerne. Fra babyfodbold til gammelmandsfodbold – masser af muligheder for at udfolde sig.

Pigerne – i pigeafdelingen går det godt – Nej, det går RIGTIGT godt. Pigeafdelingen vok-ser (nu med mere end 130 medlemmer), og det på trods af en del efterskoleophold m.m. Dette skyldes bl.a., at vi har organiseret rekrutteringen nedefra, med opstart af nye hold fra u6/u7, således, at vi har rene årgange til og med u14 (hvad man mange steder har problemer med) – u16/u18-hold er i pigefodbold de kritiske år, hvor mange falder fra, men her har vi kunnet fastholdte pigerne – dejligt.

Endvidere har vi fået et mor-hold af de lidt ældre piger. Mor holdet er en blanding af mødre fra babyfodbold og folk der har hørt om holdet ude i byen. Der trænes på livet lyst fast hver torsdag aften, og man er velkommen til at kigge forbi.

Udover at spille i de traditionelle DBU-turneringer rejser pigerne også til en del stævner rundt om i landet, fx var 45 spillere i Pinsen fra de nuværende U11, U13 og U14 hold til Madsby Cup, hvilket var en stor succes. Dette gentages i år med deltagelse af ca. 55 piger på 4 hold, hvor de skal deltage i Bremen Mini World Cup (15.-17. juni). Disse ture

er meget vigtige, hvis man vil have en succesfuld pigeafdeling. Selvom vi er her for at spille fodbold, betyder alle de sociale udenoms arrangementer – som rejser, klubhusovernatninger, m.m. rigtig meget for at have en velfungerende pigeafdeling, og det vil vi naturligvis fortsætte med.

Vi vil også fortsætte med at bruge de ældre piger som trænere for de yngre hold. Det har virket virkelig godt og en stor succes. Dels forankrer det de ældre piger i klubben på en helt anden måde, og dels får de yngre piger nogle rollemodeller, de kan spejle sig i, og endvidere giver det nogle af pigerne en god træneruddannelse. Det er en fantastisk oplevelse at opleve samspillet mellem fx 2 U16-piger og deres trup på 20 U10-piger. De store piger har noget at give de unge, som de traditionelle voksentrænere ikke kan tilbyde.

Yderligere aktiviteter – Juleoptog – igen en kæmpesucces med mere end 90 deltagere, nu også med drenge. U11, U13 og U14 har (gen)indført fælles sæsonafslutning med uddeling af diverse priser og flidspokaler – U14 piger blev vinder af deres respektive række i hhv. forår og efterår – stort tillykke.

Babyfodbold er fortsat en stor succes. Mere end 50 børn har deltaget. Eddie Sømmerly og Thomas Hansen med god hjælp fra pigerne sørger for glad aktivitet i klubben hver lørdag formiddag.

Ungdom – mange folk tager ansvar for arbejdet i klubben. Det er vigtigt. I ungdomsudvalget som består af Michael Kok, Thomas M, Simon, Nikolaj B, Torben & Dex gøres der et stort stykke arbejde, og det skal der lyde en stor tak for. Der er rigtig mange aktiviteter i gang i ungdomsafdelingen.

I december fik vi igen gennemført en fantastisk afslutningsdag på kunsten for over 160 ungdomsspillere, som havde en dejlig dag med slikposer, juice, kager og frugt. Der blev givet guldbarrer til alle de vindende hold i alle årgange og fyret guldkonfetti af.

Dex som har U10 fik i 2017 genoptaget en gammel B1908-ungdomstradition og tog til Nykøbing Falster Cup i Pinsen. 36 drenge, 6 ledere og 10 forældre havde 3 dejlige fodbolddage hos vores gamle venskabsklub B1921. I 2018 tager de afsted igen, bare med endnu flere hold, ca. 50 drenge fra U10, 11 og 12 kører med bus fra klubben i Pinsen til Nykøbing Falster.

Generelt er der fortsat stor fremgang i de små årgange. Det gælder specielt den nuværende U10-årgang, hvor der er ca. 50 drenge. Der er stor aktivitet med stævner stort set hver weekend. Vores bedste drenge har i årets løb vundet en del turneringer, heriblandt Kronborg Cup, Malmø, Odense, Tårnby mfl. både inde, ude 5-mands, 7-mands og 8-mands, som de så småt er begyndt at tage hul på.

Der har været gode sportslige resultater. Der er en enkelt rækkevinder i år – U17 2 vandt deres pulje. Tillykke med det.

U15 øst var i Italien i efterårsferien og spille Livorno-Cup. Det gik super godt, de vandt det hele J samtidig klarede de sig også godt i øst-rækken. For øvrigt er de kommet godt fra start i dette års turnering med en hjemmesejr i weekenden på 2-0.

U17 øst var i Prag i påsken og spille Prag Easter Cup, det gik også godt, her vandt de det hele J – en gammel kending, Rasmi Khalid er vendt tilbage som træner.  De klarede sig også godt i øst-rækken og er kommet godt fra start i dette års turnering med en udesejr på 1-3. Nogle har prøvet at træne lidt med hos 1. senior og deltaget i træningskampe. U17 deltager yderligere i Costa Brava Cup i Barcelona.

Der blev afholdt fodboldskole i sidste uge af sommerferien, med fuldstændig udsolgt, og det var en pæn succes med tilfredse spillere. Nikolaj Borge lavede en stor og flot indsats her – tak for det, der vil ligeledes blive afholdt fodboldskole i år.

Vi har haft FEST (Fodbold – Efter – Skole – Tid) kørende i foråret som er et ekstra tilbud med fodbold og lektier, 12 drenge og 3 piger har deltaget i træning mandag, onsdag og torsdag, med trænerne Ko og Jimmy samt ungdomstrænerne Elias og Laurits. Simon og Torben fra bestyrelsen har været tovholdere på dette.

Vi har som klub og bestyrelse været superglade for at have gennemført eksperimentet, og vi er meget taknemmelige for jer og jeres børns indsats heri. Vi har nu afsluttet den samlede evaluering af forløbet og har på denne baggrund besluttet, at skrinlægge projektet indtil videre. Tilbagemeldingen i evalueringsskemaerne har været rigtig fine, og der har overordnet set også været rigtig stor tilfredshed med forløbet. Men for få vurderede at de ville fortsætte, hvilket bekræfter vores samlede vurdering af, at det kræver ‘noget mere’ sportsligt, administrativt og økonomisk at have et tilbud som FEST; fx min. 30 deltagere, bedre fysiske rammer, mere administrativ støtte mv. Derudover, så vil andre initiativer som eksempelvis Skills, dække en del af behovet for mere fodbold i samme aldersgruppe. Projektet har givet os en værdifuld erfaring, og har ikke været en økonomisk belastning for klubben.

Skills – som er et samarbejde med FCK – kører stadigvæk ved hjælp af Nikolaj med deltagelse af ca. 40 drenge hver torsdag, som et ekstra talenttilbud til U10-12-drenge. Det går rigtig fint, der er god stemning, drengene rykker sig og vi får ros fra FCK. Vi har 3 ung trænere og Nikolaj på fast som trænerassistenter.

Samarbejde på Amager – vi er gået mere aktivt ind i 2300/A27, der jo dels drejer sig om at fastholde de bedste Amagerdrenge på øen og dels giver mulighed for holdsamarbejde. Klubrepræsentanterne er her Nikolaj og Torben. Det ser ud til, at der bliver samarbejde med Sundby Boldklub om både U17 og U19 efter sommerferien.

DBU lancerede Topcenter-idéen sidste år, og her er vi sammen med de andre 5 store Amagerklubber gået ind i samarbejde med FCK, der skal drive et Topcenter på Amager, med opstart i 2018. Her drejer det sig om at etablere et godt træningsmiljø for de bedste fra U10-12-årgange. Her er det også Nikolaj, der repræsenterer B1908. Vi har fået 9 drenge med fra B1908, så vi er rigtig flot repræsenteret blandt Amagerklubberne. Det tæller 5 fra U10, samt 2 fra hhv. U11 og U12. Topcentret har fået en rigtig god start med positive tilbagemeldinger fra både børn og forældre, og løfter helt klart de bedste drenge yderligere.

Derudover har der været og er fortsat fokus på træneruddannelse, med løbende tilbud til vores ungdomstrænere med mulighed for at dygtiggøre sig. Det gælder også for forældretrænere, der bliver bedre klædt på til opgaven. Der blev fx afholdt C1-kursus i klubhuset i februar. Det vil vi fortsætte med.

Seniorer – vores 1. seniorhold spillede sidste år i Danmarksserien. Efter en vanskelig tilvænning i efteråret 2016 havde vi et godt forår, hvor vi specielt på hjemmebane kunne dominere spillet. Det betød, at vi endte i den bedste halvdel. Det regnede vi med at kunne fortsætte i efteråret, men der var desværre problemer med at skrabe point sammen. 08’er ånden viste sig dog med 4 sejre i træk, men der skal stadigvæk arbejdes hårdt for at trække væk fra de nederste. Holdet har dog stadigvæk et godt udviklingspotentiale.

Vores vigtige 2. og 3. senior er primært unge spillere. 2. senior – fortsat med Morten Sejer som træner – havde et fremragende efterår med en suveræn 2. plads i serie 1. Vores 3. seniorhold fik Chris Storm & Daniel Larsen godt i gang igen. Chris fortsætter, nu med Jonas som makker, og de har samlet rigtig mange spillere til vintertræning.

Ingen 1. seniorhold uden Svennes & Knæs store arbejde, ingen 1. seniorhold uden et sponsorudvalg, hvor Ole Madsen og John Maegård i mange år gjort en fantastisk indsats. Ole gør stadigvæk en kæmpe indsats sammen med Martin Engelbrecht & Kenneth Knæ. Ingen 1. seniorhold uden Maegaards gamle kontrollørkors, der nu er stoppet. Heldigvis giver nye folk en hånd.

De gamle er jo fortsat en væsentlig del af aktiviteterne i klubben. Vi har både onsdags- og torsdagsklubben, der skaber liv i klubhuset.

Der er stadigvæk også en del gammelmandshold, der holder ved, og det er dejligt, med 3 11-mandshold og et 7m-hold. En tak til holdlederne for at holde sammen på trupperne. Holdene er jo en vigtig social del af klubhuslivet og af klubbens identitet.

Klubhuset – her først på året blev vi endelig færdig med de sidste opgaver under Klubhuspuljen. Klubhuset har nu fået en tiltrængt ansigtsløftning, der er blevet malet, lagt ny gulvbelægning, opsat ny loftsbelysning, udskiftet dør og vinduer og opsat solcelleanlæg. Det bliver spændende at se, hvor meget vi kan spare på elregningen J Stor tak til kommunen for at bevilge midler til forbedring af vort klubhus. Fra klubbens side skal der også lyde en meget stor tak til de personer, som til dagligt varetager opgaver med pasning og vedligeholdelse af klubhuset. Winther, Kok, Madsen, Knæ, Eddie og Dex er blot nogle at de medlemmer, der passer vort klubhus.

Vi har i løbet af året haft et par aktivitetsdage, hvor der har været fokus på oprydning, og hvor vi bl.a. har tømt loftet, og mange læs er blevet kørt på genbrugspladsen – stor tak til alle de frivillige der deltog her J Vi vil igen i år indkalde til en aktivitetsdag da der stadig er mange opgaver at udføre, så vi håber på god tilslutning til dette og skal nok varsle i god tid.

Holger Skrøder pokalen uddeles til en person, der har gjort en ekstraordinær indsats omkring klubhuset. I år har vi valgt at tildele pokalen til Eddie Sømmerly. Eddie har igennem en årrække været med til at udføre rigtig mange opgaver i klubhuset og også skaffet en del inventar. Han stiller altid op, når der er behov, og dette på trods af, at han har mange andre ”kasketter” i klubben. Han er medlem af bestyrelsen, pigetræner, babytræner og så spiller han også selv fodbold. Imponerende hvor meget han kan nå – stort tillykke og tak til Eddie.

Der har også været andre aktiviteter i og omkring klubhuset. I 2017 fik vi igen gang i sommerfesten. Det var dejligt igen med noget stemning i gården, baghaven og i teltet. Desværre kunne vi ikke helt holde niveauet og tilslutningen i år som betød en mindre sommerfest end tidligere, men det blev bestemt ikke en mindre hyggelig fest af den grund. Igen tak til Eddie for at trække læsset. Der bliver sommerfest igen i år, og her er der overvejelser om, hvordan vi bedst kan imødegå medlemmernes behov, ikke mindst familiernes, samtidig med at det skal være økonomisk overkommeligt.

Der var en dejlig familiedag på stadion i maj i forbindelse med vores sponsorløb, Running 8, i kombination med en 1. holds kamp. Formålet er fælles aktivitet og at øge midlerne til vores aktiviteter. Det fortsætter vi med i år, hvor 1. senior spiller mod ABT d. 26. maj. Alle hold forventes at bidrage til stemning og indsamling af midler til holdene og klubben.

Det skal også nævnes, at Søren Lund, klubbens tidligere formand, fortsat sidder i DBU’s repræsentantskab, nu som repræsentant for Danmarkserieklubberne, og Bent Fischer tager stadigvæk en tørn i DBU’s turneringsudvalg.

Vennerne – som altid: en rigtig stor tak til Vennerne, for deres arbejde / arrangementer som er med til at sørger for, at der også er lidt ekstra til både ungdom og senior og at vores klub er lidt sjovere at komme i – uden dem ingen klub som den er i dag – stor tak for støtten J

Hvad er det vi vil med B1908 – bestyrelsen satte jo gang i en workshop med deltagelse af Hans Vixø fra DBUK, med deltagelse af bestyrelsen og ungdomsudvalget, og den proces har trukket noget ud, så det er vi ikke blevet færdige med. Det drejer sig bl.a. om vi kan finde en smartere måde at organisere os på, så vi kan få flere involveret i arbejdet omkring klubben.

B1908 har jo en handleplan fra 2009, og mange af de tanker er jo til dels gældende. Det lyder fx: ”Vi vil være den mest attraktive klub indenfor børne- og ungdomsfodbold samt seniorfodbold på Amager. Det sikrer vi gennem kontinuerlig udvikling af tidssvarende og tilpassede tilbud af høj kvalitet til vores medlemmer og, for vores børn og unges vedkommende, deres forældre.” Og det er jo stadigvæk noget vi stræber efter.

Vores identitet er også central. Det lyder: ”Vi er og bliver en klub med fokus på sportslig, social og personlig udvikling”. Når vi alligevel vælger at sætte mål for vores sportslige niveau, er det for at tilkendegive, at vi fortløbende vil udvikle mange gode fodboldspillere på regionalt niveau, og også et antal spillere, der kan spille på hold i landsdækkende turneringer.” Og det naturligvis i fællesskabets rammer.

Økonomi – for 3 år siden blev det jo konstateret, at vi havde et underskud på over 500.000 kr. som har været et stort mål for bestyrelsen at få nedbragt, så der hermed ville være større handlefrihed til det, vi ønsker, igen. Altså nedbragt så hurtigt som muligt, men helst ikke så hurtigt, at det ville gå for meget ud over de centrale aktiviteter. Dette har betydet en høj grad af kontrol med udgifter, samtidig med, at der er arbejdet på at få lidt flere indtægter. Det har selvfølgelig fyldt rigtig meget i vores arbejde. Vi er utrolige glade for at kunne sige, at dette underskud nu er væk – endda til den gode side J Her må man sige, at klubben har virkelig stået solidarisk sammen. Det er jo ikke kun bestyrelsen, der har arbejdet på, at vi kunne komme på rette kurs igen, det er alle afdelinger i klubben der har forstået, hvor vigtigt dette var og bidraget hertil. På den måde kan man godt sige, at en udfordring som denne faktisk har vist, hvad en forening som B1908 også kan. Et stort tillykke til os alle!

Det giver selvfølgelig lidt luft i økonomien, og selvom der selvfølgelig stadigvæk skal holdes styr på økonomien, og vi nok aldrig bliver en rig klub, har vi valgt at bruge mere end 200.000 kr. end sidste år – som fremgår af budgettet. Og hvis vi ser lidt længere frem i tiden, har vi om 3 år betalt vores klubhus ud, og selvom der nok skal bruges en del på vedligeholdelse m.m., så ser det faktisk ganske tilfredsstillende ud.

Gundorph-pokalen gives for en ekstraordinær indsats for klubben. Det har Thomas Hansen nu gjort igennem flere år. Thomas er baby- og pigetræner, ordner hjemmeside, hjælper til på stadion og meget mere. Og så er han jo den, der har siddet med regnskabet, holdt snor i det, og i allerhøjeste grad bidraget til, at vi nu er underskuddet kvit. Stor tak og tillykke til Thomas.

Input fra Thomas til rengskabet/Budget

Regnskab – samlede indtægter rammer næsten budgettet. Udgifter er under budget, dejligt at vi ender ud med et overskud, vi skal gøre vores til at opretholdet dette flotte resultat J Den eneste gæld vi p.t. har er det vi skylder i klubhuset, som vi arbejder på at få betalt færdigt om 3 år. Pr. 31/12/2017 havde vi et udestående på kontingentbetalinger på kr. 0 – stor tak til Zepp for at holde medlemmerne i ørerne med deres betalinger. 1. Senior har skaffet flere penge ind end budgetteret. Klubben fælles/klubhuset dækker alle fællesudgifter. Bøde/gebyr på 15.000 skal vi have sparet væk, skyldes specielt DBU U19 hold. Andre indtægter på 50.000 var fordi vi fik nogle penge tilbage for solcellerne. Tak til Michael som har styret materialeindkøbet og sparet godt i 2017. Omkostninger materialer – i vores nye aftale med Intersport har vi en købsforpligtelse af kr. 200.000/år – klubben køber alt ind for sponsorer. Fortæring dækker bl.a. over mad/drikke på ture for 1. Senior samt afslutningsfester – der afgives bilag for al fortæring m.m. Øvrige senior, 2-3 gammel mandshold ligger langt under budgettet, Bent Fischer og bestyrelsen har været dygtige til at pege på en bestemt budgetansvarlig, som har holdt styr på midlerne. Babyfodbold ligner et underskud men her kommer der kr. 50.000 ind i kontingenter, så dette er et rent overskud for klubben og dette bl.a. også grundet alle de frivillige omkring babyholdene. Budgettet af udgifter til ejendommen var sat til kr. 180.000 og der er brugt kr. 0 da man manglede en byggetilladelse – beløbet vil blive brugt i 2018 i stedet. Fodboldskole er en nulløsning, det vi får ind bliver brugt til frugt, assistenttrænere, morgenmadsordning m.m. Der bliver årligt ca. meldt 200 medlemmer ind/ud.

Regnskabet blev godkendt.

Budget – et nul regnskab – forskellen er, at der er sat penge af til inventar/vedligeholdelse og anskaffelser. Hver budgetansvarlig har kommet med input til budgettet som danner grunden for det fælles budget der er for 2018. Alle har stort set fået det de søgte, pigerne samt baby fik dog lidt mere, hermed er pigerne beløbsmæssigt mere ligestillet med drengene. Der er afsat kr. 60.000 til administration, det er endnu ikke besluttet hvortil og hvordan de skal anvendes.

Budget godkendt.

Til sidst vil vi lige nævne nogle af de arrangementer, der kommer til foråret, og bede jer alle om at bakke op omkring disse:

6/4 – klubaften hos Intersport / 26/5- sponsorløb på stadion før 1. Holdkamp / 16/6 – sommerfest i klubben.

Spørgsmål fra salen

Mere uddybende om DBU arrangementer

Mange modeller afprøves for at finde den rigtige struktur, dette kræver dog en hel del frivillige hjælpere for at få afprøvet nye ting og det har været svært at få frivillige til at melde sig på banen.

Sportslige resultater / U19

I alle år har vi haft hold der kunne spille med på et højere niveau. Vi har ikke noget U19 hold men er gået i samarbejde med andre klubber. En stor del rykker op som senior og derved kan det være svært at opretholdet et U19 hold. Nogle årgange kommer der ”huller” i og dette må vi acceptere, vi fisker ikke efter spillere, det er dette som ”2300” skal hjælpe til med. Holdene skal ligge i de rækker hvor de hører hjemme og er der gode årgange så spiller disse på et højere niveau. For U19 har vi vidst, at vi ville få et ”hul” nu, dette har ikke noget at gøre med om vi har en dårlig/god økonomi. Fødekæden optil 1. Senior kan komme helt nede fra U17, vi er opmærksomme på de emner der måtte være og følger disse tæt. Hvis vi skal fylde ”hullerne ud for at opretholdet et U19 skal der hentes spillere fra andre klubber og dette er ikke vores strategi. U19 er den mest sårbare række, derfor er det godt at vi har indgået et samarbejde med Sundby. Hvis årgange er tyndt besat hos os bliver eller går de ofte til andre klubber. Til gengæld er der andre store årgange hvor vi har en rigtig stor del af dem. Vores babyhold har nu kørt i 2 år, som vi håber på sigt vil være grundstammen for et videre forløb i klubben.

Struktur efterspørges – dette arbejdes der løbende på.

Referat af bestyrelsesmøder på hjemmeside – dette vil komme på fremover

Udgifter skattefri godtgørelse – trænere/ledere kan få op til kr. 5.700/år – alt er bilags dokumenteret.

Der var ønske om en ekstra kolonner i budget tallene for 2018 så budgettet for de 2 foregående år også fremgik – vil blive påført til næste GF

Holdsamarbejde/økonomiske konsekvenser – moderklubber skal ikke bidrage – kontingent midlerne ryger med ind i holdsamarbejdet for den enkelte spiller.

Der var ingen indkomne forslag

Valg til bestyrelsen – Lars Trillingsgaard (U9 træner) samt Randi Hauder (U14 træner, dreng på babyholdet og spiller selv på morholdet) blev valgt ind i bestyrelsen som herefter består af:

Bestyrelsesmedlemmer: Jens-Henrik Jensen (formand) Bent Fischer, Eddie Sømmerly, Britta Hansen, Thomas Hansen (kasserer) Torben Lund Hansen, Randi Hauder, Kenneth (Knæ) Jørgensen og Lars Trillingsgaard

Suppleant: Søren Lund

Velkommen til de nye medlemmer J

Valg af revisor – Erik Ryvall (Rylle) blev genvalgt som intern revisor og Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Christensen Kjærulff fortsætter som ekstern revisor.

Eventuelt – formanden orienterede om trænerskifte på 1. Senior og om kommunens stadionplaner for Sundby Idrætspark, hvor der fra august kommer kunstgræs, varme i banen og lysanlæg. Dette betyder bedre udnyttelsesgrad – også for os.

Der var efterfølgende lodtrækning om gavekort for målaktier – følgende blev udtrukket:

Lodtrækning Målaktier 2017    
       
Gavekort Værdi Nr. Vinder
Rimini 200 175 Jesper Olsen
Rimini 200 66 Zepp
Rimini 200 44 Theo
       
Cafe Otteren 130-140 124 Stig Thomsen
Cafe Otteren 130-140 86 John Dupont
Cafe Otteren 130-140 26 Gert Rasmussen
Cafe Otteren 130-140 58 Preben P. Nielsen
       
GMV 100 56 Jens Schrøder
GMV 100 73 Henrik Theis
GMV 100 117 Mogens Engelbrecht
GMV 100 47 Erik “Rylle” Jensen
GMV 100 10 Morten Fischer
GMV 100 68 Lars Clemensen
       
Amager Fiskehus 100 79 Ib Andersen
Amager Fiskehus 100 129 Tina Fey
Amager Fiskehus 100 181 Edvard V. Lyck
Amager Fiskehus 100 143 Jan Løfberg
       
Intersport 100 72 Henrik Theis
Intersport 100 118 Mogens Engelbrecht
Intersport 100 1 Jan Amtrup
Intersport 100 116 Mogens Engelbrecht
Intersport 100 179 Thomas Larsen

Sluttelig en stor tak til alle de frivillige der giver en hånd med på tværs af alle hold, i og omkring klubben og ved alle 1. holdets hjemmekampe – I er alle med til at holde klubben kørende med midler/hjælp vi ikke vil kunne undvære – stor tak for det J

Generalforsamlingen afsluttet med B 1908’s kampråb kl. 22:45

Bestyrelsen vil gerne takke alle de fremmødte og for deres bidrag til en konstruktiv generalforsamling , samt for god ro og orden

___________________________

Referat af generalforsamling i Boldklubben 1908 tirsdag den 21. Marts 2017 kl. 19:08

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab 2016 og Budget 2017
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt
 1. Valg af dirigent

Advokat Anders Larsen blev valgt som dirigent. Anders bekræftede, at der var blevet indkaldt til generalforsamling med lovlig varsel, hvorefter dagsordenen blev gennemgået. Der blev gjort opmærksom på, at ændringer af vedtægter kun kan gennemføres, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for. Der var 38 fremmødte + 1 fuldmagt = 39.

 1. Bestyrelsens beretning

Desværre er der medlemmer, der er afgået ved døden i det forløbne år. Helmer Madsen som blev 92 år var medlem af klubben i 81 år. Han var en aktiv spiller i mange år og tillige også sponsor. John Bach som kun blev 67 år, var også en aktiv spiller og var medlem af klubben i 54 år (1. minuts stilhed for de medlemmer der er afgået ved døden i 2016).

Æret være deres minde.

Årets 1. holdspiller er en spiller, der har vist evne til at udvikle sig. Det gælder såvel i spil som i position, samt indstilling, og som har haft stor betydning for 1. holdet det seneste år. Årets 1. holdspiller blev Kristian Larsen, stort tillykke.

Hvordan går det så i B1908 – det kommer naturligvis an på øjnene, der ser, men set herfra går det egentlig meget godt. Der er masser af aktivitet i klubhuset og ude på banerne. Hvis man skal have humøret lidt op en eftermiddag, så skal man bare gå en tur ud på banerne. Her oplever man børn, unge og voksne, der sammen med forældre og trænere skaber en fodboldglæde, som man kun kan blive i godt humør af, at opleve.

Økonomi – som i sikkert ved, havde vi ret store problemer med økonomien for 2 år siden. Et delvist akkumuleret underskud viste sig at være på mindst 450.000 kr. Det har naturligvis været et mål for bestyrelsen, at få nedbragt dette underskud hurtigst muligt, så der kunne blive en større handlefrihed til det vi ønsker, dog uden at det skulle gå for meget ud over de centrale aktiviteter. Dette har betydet en høj grad af kontrol med udgifter, samtidig med, at der er blevet arbejdet på højtryk for, at få flere indtægter. Således er underskuddet nu de seneste 2 år blevet nedbragt med hele 220.000 kr. Det betyder, at gælden nu er på ca. 300.000 kr. (ja, der var åbenbart et lidt større hul). Det vil vi gerne have væk om 2 år. Ved siden af skylder vi 4 års afdrag på klubhuset (426.000 kr. plus renter), og selvom der er brug for vedligeholdelse, står vi så forhåbentlig i en noget bedre situation. Alt i alt må det økonomiske resultat anses som tilfredsstillende. Der skal lyde en stor tak til B1908’s Venner for at have hjulpet med likviditet i året der gik.

Ungdomsafdelingen – mange folk tager ansvar for arbejdet i klubben og det er vigtigt. I ungdomsudvalget er der kommet styr på mange ting. Der gøres et stort stykke arbejde, og det skal der lyde en stor tak for. Der er mange aktiviteter i gang.

I december 2016 blev der afholdt ungdoms-juleafslutning på kunstbanen ved klubhuset. 160 drenge og piger havde en dejlig dag med fodboldkampe mod deres kammerater fra afdelingen. Der var gratis forældrekaffe i Cafe 08’eren, samt slikposer, frugt og sodavand til alle deltagere. Vinderen fra hver afdeling fik chokoladeguldbar, og der blev skudt konfetti op i luften. Et meget vellykket arrangement.

I november fik UU sat B1908 FEST i søen. Fodbold – Efter – Skole – Tilbud. Det er et tilbud for dem, som gerne vil lidt mere fodbold i B1908, og foregår i klubben fra kl. 14-16. I første omgang er det for alle i U10-U13, drenge og piger, mandag, onsdag og torsdag, hver uge. Simon Jarlskov og Torben Holm Hansen er tovholdere – træningen tager Thomas (Ko), Jimmi Nielsen og et par U16 spillere sig af. Det første halve år er et forsøg, og lige nu har vi deltagelse af 16 drenge/piger fra U10-U12. Det tegner spændende.

Derudover har der været og er fortsat fokus på træneruddannelse. Planen er, at gennemgå alle C-licens-kurserne i løbet af 2016-2017, og vi er godt på vej. Vi er også begyndt mere systematisk at bruge ungdomstrænere og uddanne dem, så vi på sigt står med en håndfuld spillere/trænere, der allerede har opgaven under huden. Endelig er der påbegyndt et talent-arbejde på tværs af de ældste årgange, ligesom målmandstræning for alle årgange er kommet op at køre.

Derudover er mange af holdene efterhånden gået over til Kampklar, hvilket gør at trænerne har helt styr på spillere og restancer. Dette er en kæmpe hjælp i forhold til klubbens økonomi.

Sussie og Louise tjekkede samtlige hold to gange i efteråret, og fandt på hold, der brugte Kampklar 0 spillere, der ikke var indmeldt mod op til 13-15 ikke-indmeldte spillere på hold uden Kampklar. Vi har siden arbejdet på, at få alle hold overført til kampklar og skal også lave en strategi for alle nye hold, så de starter op med dette medie frem for holdsport.

Der blev afholdt fodboldskole i sidste uge af sommerferien 2016, og det var en pæn succes med tilfredse spillere, der vil ligeledes blive afholdt fodboldskole i 2017.

Der har også været stor rejseaktivitet. Fra U10-afd. årgang 2007 – der tæller ca. 60 børn, her kan nævnes en tur i foråret 2016 til Øens holdcup på Fyn, hvor 26 drenge i 3 niveauer deltog (A-B-C) sammen med 600 andre spillere fra hele landet. U10 A deltog i et stort stævne i Leverkusen i Tyskland med deltagelse af hold fra hele Europa, og vores U10 drenge, deres forældre, søskende og bedsteforældre havde 3 gode dage. Tre U10 hold deltog i Dalum ligacup sammen med 1400 andre børn fra hele landet. U10-afd. deltager over vinter perioden i ca. 20 indendørs stævner på alle niveauer rundt om på hele Sjælland, så det er en meget aktiv afdeling. Endvidere var to U15 hold i Prag sammen med U17 sidste år. Det blev til 2 pokaler på 3 hold. Alle tre U15-hold skal af sted i påsken i år til hhv. Holland og Prag, mens U17 skal til Belgien. U14 skal af sted i efteråret, men det er endnu uvist hvorhen.

Generelt er der stor fremgang i de små årgange. Vi har modtaget hele hold fra Ørestad, først i U9 og nu også i U12. Begge årgange nærmer sig efterhånden de 40 drenge indmeldt, ligesom U10 (her er der 45). U8 er der også ved at være mange af, så generelt bliver børneholdene større. Det vil selvfølgelig give nogle pladsproblemer, når holdene bliver større, men det er også super positivt for både klubben og økonomien, da de store årgange generelt er der, hvor vi klarer os bedst sportsligt og bedst kan fastholde spillerne op igennem ungdomsrækkerne. Den største årgang er fortsat U15 med i alt 60 spillere. Det begynder dog at blive sværere at fastholde dem, og medmindre vi gør en indsats vil denne årgang snart skrumpe. I U17 er der desværre lidt – måske traditionelt – frafald.

Der har været gode sportslige resultater. Der er en enkelt rækkevinder i år: U13 drenge 3 vandt deres pulje. Tillykke med det. U14- og U15-drenge har klaret sig rigtig flot i Øst-rækkerne. U19-drengene fortsætter med at imponere, både mht. resultater og indstilling til fodbolden, og det har deres trænere, Anton Lyme og Henrik Buhl Andersen, en stor del af æren for. I foråret blev de nr. 3 i Øst 1, og i efteråret nr. 5. Det er flot, og flere vil nok snart vise sig frem i seniorrækkerne også. Det er dejligt, at klubben kan udvikle disse talenter. Endvidere er de lige blevet nr. 3 i fut sal finalestævnet. Tillykke med det. U21-holdet vandt for øvrigt deres pulje både i foråret og efteråret, så talentet er der.

Babyfodbold kører stadigvæk rigtig godt. Eddie Sømmerly og Thomas Hansen med god hjælp fra pigerne får flere og flere småbørn at tage sig af og klubben får hele tiden nye medlemmer. Det ser faktisk ud til, at alle nyder det.

Pigeafdelingen er et aktiv for klubben, og den er voksende. Opstart og rekruttering af nye piger i 6-7 års alderen kører på 3. år efter en fastlagt skabelon med stor succes. Hos pigerne er der både bredde og talent. U14 pigerne vandt den bedste 7-mands-række i København og U16 pigerne blev nummer 1 og 3 i deres respektive rækker. Pigerne er rigtige sociale, og de ses tit i klubhuset før træning, efter træning og på dage, hvor der ikke er træning – dejligt. De store piger kommer også over i klubben, efter de har trænet de mindre piger. Vi prøver med stort held at rekruttere ældre piger til at stå for træningen af de mindre. U7- til U12-pigerne trænes én gang om ugen af pigetrænere fra U14 og opad. Et koncept man måske burde overveje at kopiere i hele klubben. Der kommer så meget godt ud af det sammenhold, ansvar, rollemodeller og respekt. Nogen af de værdier, vi godt kan lide at dyrke her i klubben. Pigerne har deltaget i Lalandia Cup og Costa Brava Cup, som begge var meget vellykkede for pigerne. Pigerne knoklede også i forbindelse med den årlige sommerfest, som pigeafdelingen er primus motor for. En stor tak for det. Pigeafdelingen har følt sig lidt underfinansieret, men det er der nu forhåbentlig rettet op på.

 1. seniorhold – rykkede desværre ned fra 2. division efter at have klaret sig godt i en årrække. Egentlig var vi måske ikke dårligere end de andre hold på samme niveau, men det var tydeligt, at vi havde færre ressourcer og mindre spillererfaring. Vi har nu et ungt hold, der består af rigtig mange 08’er drenge, og opgaven her er, at skabe udvikling for holdet og spillerne, så vi igen kan rykke lidt op i rækken, og på lidt længere sigt præge den.
 1. senior har naturligt behov for sponsorer, og her har vores sponsorudvalg i mange år klaret ærterne. Specielt Ole Madsen og John Maegaard har i mange år gjort en fantastisk indsats. Det skal de have en rigtig stor tak for. De har som pensionister ikke så stor kontaktflade mere, og der har været behov for et nyt sponsorudvalg. Det er nu kommet op at køre, og det kan man ikke mindst takke Martin Engelbrecht for. Rigtig godt. Ikke desto mindre er der stadigvæk brug for hjælp til dette arbejde, og man er velkommen til at kontakte formanden eller bestyrelsen, hvis man vil gøre en indsats for 1. senior og klubben.

Vores 2. og 3. senior er primært unge spillere. Begge hold klarede skærene i hhv. s. 1 og 2 til sidst. Begge hold er vigtige for klubben. Der skal både være mulighed for, at man kan udvikle sit fodboldspil sammen med andre og have et godt kammeratskab omkring det.

Gundorph-pokalen gives for en ekstraordinær indsats for klubben. Det har Martin Engelbrecht gjort igennem flere år. Stort tillykke til Martin som fik overrakt pokal.

Sten Svendsen har i år været holdleder for 1. holdet i 30 år. Det er da imponerende. Svenne må virkelig kunne lide ”stanken af sure sokker og mandehørm” i omklædningsrummet. Der er mange spillere, der af Svenne har fået at vide, hvordan man gør – men de har kunnet lide Svennes måde at gøre det på. Tak for den fantastiske indsats – det er altså ægte 08’er-ånd.

De gamle er jo fortsat en væsentlig del af aktiviteterne i klubben. Vi har både onsdags- og torsdagsklubben, der skaber liv i klubhuset. Der er stadigvæk også en del gammelmandshold, der holder ved, og det er dejligt. Der er specielt mange aktive Oldboys. Skavankerne melder sig jo, og der er i år et hold mindre, så der er tre 11-mandshold og et 7 mandshold. En tak til holdlederne for at holde sammen på trupperne. Holdene er jo en vigtig social del af klubhuslivet.

Som alle vist kan se, har klubhuset i 2016 fået et løft. Sidste år ansøgte vi om og fik tildelt 254.000 kr. til klubhusrenovering, mest energirenovering. Der er blevet malet, gulvbelægninger er udskiftet, og der er kommet ny led-loftsbelysning, samt udskiftet en bagdør og nogle vinduer. Vi mangler kun at få etableret solcelleanlæg. Vi har nu endelig fået en byggetilladelse fra kommunen, så dette arbejde vil snarest blive udført.

Vi har også gennemført en generel oprydning i og omkring klubhuset, og mange tons er blevet kørt på genbrugspladsen. Vort klubhus har nu nået en alder, hvor vi må forvente, at der vil komme en del reparationer og vedligeholdelse. Derfor vil bestyrelsen arbejde på at få hensat/frigjort flere midler hertil, ligesom vi løbende vil søge fonde m.v.  Igen tak til ”vennerne”, der altid bakker op og støtter med midler til klubhuset. Mange reparationer og vedligeholdelse i klubhuset samt pasning af de grønne områder udføres af frivillige, dem må vi ikke glemme – tak for jeres store indsats.

Holger Skrøder-pokalen blev første gang uddelt i 2004 og tilfalder et medlem, der har gjort en ekstraordinær indsats i relation til klubhuset. I år har bestyrelsen valgt at give pokalen til Michael Kok, som har brugt rigtigt mange timer på forskellige opgaver i relation til klubhuset. Tillykke og tak til Michael.

Der har været andre aktiviteter i og omkring klubhuset. Sommerfesten var en stor succes. Efter 3 år uden var det dejligt med stemning i gården, baghaven og teltet. Vi regner med en endnu større tilslutning i år. Mange tak for det store indsats til alle og ikke mindst Eddie for at være tovholder, tak for det.

Der blev afholdt loppemarked og der blev stablet et sponsorløb på benene i forbindelse med en 1. holds kamp på stadion, for at øge midlerne til vores aktiviteter. Her trak Lasse Theis det store læs. Det fortsætter vi med i år, hvor ingen hold spiller d. 6. maj, så der kan skabes stor aktivitet på stadion. Alle hold forventes at bidrage til stemning og indsamling af midler.

Det skal også nævnes, at Søren Lund, (klubbens tidligere formand), fortsat sidder i DBU’s repræsentantskab, nu som repræsentant for Danmarkserieklubberne.

Hvad er det, vi vil med B1908 – det er der jo mange tanker om, og for at komme lidt videre mht. en afklaring, har bestyrelsen sat gang i en workshop med deltagelse af Hans Vixø fra DBUK, og han forsøger at sparke os videre i vores tanke- og handleproces. Det fortsætter lidt endnu, og forhåbentlig kan vi næste år præsentere lidt tydeligere, hvad vi vil med vores klub. Det gælder også organisatorisk. En ting, vi nok ikke kommer uden om at diskutere, er, om nøglepersoner skal lønnes for (noget af) deres arbejde. Nu lønner vi stort set kun trænere, og det er for mig i god tråd med foreningstanken. Men denne er jo under pres, flere vil have ”noget for noget” – og helst mest – og færre vil lave ”noget for nogen”. Her er tankegangen jo, at man får mere igen, og jeg synes faktisk, at alle medlemmer får og har fået mere igen.

Som altid, en rigtig stor tak til Vennerne, som sørger for, at der også er lidt ekstra til både ungdom og senior og at vores klub er lidt sjovere at komme i.

Til sidst vil jeg lige nævne nogle af de arrangementer, der er i foråret, og bede jer bakke op om dem:

6/5 – sponsorløb på stadion før 1. holds kamp

10/6 – sommerfest

Juni – loppemarked i klubhuset.

Regnskab 2016 og budget 2017

Thomas gennemgik regnskabet i store træk. Vi kommer ud med et overskud, hvilket er rigtigt godt og som vi er stolte af men der er endnu et stykke vej. Gennemsigtigheden i regnskabet er vigtigt for mange. Der arbejdes stadig løbende på, at få en strammere økonomistyring.

De samlede indtægter er faldet en del, dette skyldes bl.a., at vores 1. senior rykkede fra 2. Division til danmarksserien. Bent Fischer har arbejdet hårdt med fonde for at skaffe indtægter, har bl.a. søgt om midler til bolde m.m., tak for det, det viser sig at der rent faktisk er muligheder her, så dette skal der arbejdes videre på. Michael Kok har kørt et stramt budget i ungdomsafdelingen for at holde udgifter nede, tak for det.

Debat/info

Kontingenter, tallene her er et ”skøn” af forventede medlemmer. Til info var U17 og U19 opført under senior under 2015. Zepp er god til at få opkrævet kontingenter og har stor fokus på dette, en stor tak til ham. Tilskud, kommunens tilskud til medlemmer ændre sig fra år til år, så beløbet kan ændre sig. Tilskud fra ”vennerne” og fonde er tilgængelige nu. Andre indtægter er fra bl.a. afholdelse af fodboldskole. Udgifter til stævner- og turneringer er faldet primært grundet U17. Ungdomsafdelingen har ”øremærket” indtægter (ekstra ”talent” indbetalinger) dækker over 2 U15, 1 U14 og 1 U19 hold, i alt 4 hold – denne ekstra betaling da trænere i talentafdelingen er dyrere.

Generelt arbejdes der på mere gennemsigtighed, større økonomistyring og bedre kommunikation over hele linjen.

Sponsortøj – måden vi indkøber sponsortøj på skal forbedres. I dag foreligger der en kontrakt med Intersport som løber indtil slut 2017, der er dog krav m.m. i denne som ikke er særlig realistiske, for at opnå tilskud m.m. men lige nu er vi låst til denne som skal følges for, at klubben kan opnå de rabataftaler der her er blevet aftalt. Der blev kraftigt opfordret til, at alle der indkøber sponsortøj, følger de retningslinjer der foreligger i den gældende kontrakt, alle hold skal spille i Nike tøj (intet andet logo) købt via Intersport. Når en person/et hold skaffer en sponsor, så lad det gå via klubben så sponsoren også får en faktura, udstedt fra Boldklubben 1908, og ikke en fra Intersport som det foregår i dag fra enkelte hold. Ved tvivl så kontakt bestyrelsen. Søren Lund/Flemming Olsen vil gerne hjælpe ved fornyelse af nye Sponsor kontrakt som begge tidligere har være inde over.

Der køres en stram økonomistyring omkring 1 senior. Der er blevet skåret kraftigt i midler efter nedrykningen til Danmarksserien og et nyt team vil arbejde på at få rettet op på økonomien så 2017 bliver endnu bedre.

Generelt arbejdes der på at køre en hård økonomistyring (tak til Thomas for en flot opstilling af regnskabet og arbejdet). Man har lavet en aftale med ”vennerne” om korte lån grundet, at tilskuddet for kontingenter fra Kommunen kommer sent.

Budget 2017 – de eneste der har fået lidt ekstra er pigerne som også var berettiget. Vi forventer en pænt resultat for 2017 og håber på en bedre økonomi. Vi budgetterer ud fra kendsgerninger gennem det seneste år. Vores budget er baseret ud fra kendsgerninger, forventede medlemmer, kommunens takster, tilskud m.m. Vi har afsat et beløb til klubhuset som er tiltrængt.

Foreningstanken er jo under pres alle steder. Generelt har vi kun betalt trænere godtgørelse, men vi kommer nok ikke uden om at diskutere, om vi skal godtgøre administration og andre centrale opgaver på en eller anden måde. Hvis man gerne vil prioritere foreningstanken og frivillighed, er det en vanskelig diskussion.

Der var forslag om at føre posten ”FEST” ind i budgettet kr. 100.000 ud/ind, dette blev vedtaget.

Der blev nævnt om den nye handlingsplan med konsulenten fra DBU kunne speedes op, da fodbold ændrer sig hurtigt. Svar hertil er, at meget af arbejdet i dag går ud på, at få ordnet de daglige gøremål i klubben m.m. så tiden kan være knap, men der arbejdes på det. Der er stadig 3-4 workshops. Det blev pointeret af Simon, at det burde være færdigt til foråret/sommeren 2017, hvorefter der vil komme nyt om, hvordan vi kommer i gang med den nye handlingsplan. Simon savnede nogle kerneprocesser til afsætning af økonomi for forskelligartede administrations opgaver.

Behandling af indkomne forslag

Paragraf 5

Forslag til ændring: Regnskabsåret er kalenderåret. Det reviderede regnskab, inklusive budget for det kommende år, sendes ud sammen med indkaldelse til dagsorden til den ordinære generalforsamling.

Svar: det er svært at få regnskabet færdigt da en del regninger der skal bogføres først kommer ret sent, hvilket gør, at det ikke kan sendes ud sammen med indkaldelsen. Budgettet kan måske godt sendes ud fremover sammen med indkaldelsen, dette tages op i bestyrelsen. Afstemning blev, at der ikke var 2/3 af de fremmødte som stemte for, så det blev ikke vedtaget.

Paragraf 6

Forslag: ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne via e-mail og på klubbens hjemmeside. Dagsorden skal udarbejdes senest samtidigt med indkaldelsen og vedlægges denne samt fremgå af klubbens hjemmeside.

Svar: forslaget blev vedtaget

Paragraf 7

Forslag til ændring

 1. valg til bestyrelsen

I ulige år vældes Formand, sekretær og 2-3 bestyrelsesmedlemmer

I lige år vælges Næstformand, kasserer og 2-3 bestyrelsesmedlemmer

Suppleanter vælges hvert år

Svar: Næstformand og sekretær udgår efter debat blev følgende vedtaget

Ulige år vælges Formand + 3-4 bestyrelsesmedlemmer

Lige år vælges Kasser og 3-4 bestyrelsesmedlemmer

2 suppleanter vælges hvert år, NB: suppleanter vil ikke være en del af den daglige ledelse

Paragraf 8

Forslag: Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år ved generalforsamlingens afholdelse. Yngre ungdomsspillers stemmeret kan gives af deres forældre. En fremmødt forældre eller et fremmødt forældrepar kan kun afgive 1 stemme på vegne af deres Barn/børn. I øvrigt kan 1 fremmødt medlem kun afgive 1 stemme iht. fuldmagt. Medlemmer der er i restance med kontingent, kan ikke deltage i generalforsamlingen.

Svar: forslaget blev enstemmigt vedtaget enstemmigt så man kan max møde med sit barns stemme og én fuldmagt fra en anden (så max 2 stemmer pr. person)

Paragraf 10

Følgende skal rettes i vedtægterne:

Næstformand og sekretær skal ud og ind skal Formand, Kasser og 6-8 bestyrelsesmedlemmer – dette blev enstemmigt vedtaget

Valg til bestyrelsen

Jens Henrik Jensen (villig til genvalg) – blev genvalgt

Bent Fischer (villig til genvalg) – blev genvalgt

Morten Seier samt Brian Hasseriis er fratrådt i løbet af året og udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller nyvalg af Kennet (Knæ) Jørgensen.

Nye bestyrelsesmedlemmer der opstiller til valg:

Knæ (Kenneth) er en klubmand der varetager opgaver omkring 1 holdet.

Britta Hansen som sektrær og kan bidrage med andre kompetencer

Simon som kan bidrage med forskellige kompetencer

Louise som kan bidrage med forskellige kompetencer

Søren Lund som suppleant (erfaring som tidligere bestyrelsesmedlem)

Alle blev valgt til bestyrelsen – stort tillykke og velkommen J

Den nuværende bestyrelse består herefter af:

Formand:        Jens Henrik Jensen

Eddie Sømmerly

Thomas Hansen

Torben Lund Hansen

Kenneth (Knæ) Jørgensen

Bent Fischer

Britta Hansen

Simon Jarlskov

Louise Suhr

Valg af revisor

Erik Ryvall (Rylle) blev genvalgt som intern revisor og Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Christensen Kjærulff fortsætter som ekstern revisor.

Eventuelt

John Maegaard oplyste at stort set alle kontroløerne der arbejder på stadion ved alle 1. Holdets hjemmekampe, stopper til sommer – bestyrelsen tager dette til efterretning og vil forsøge at samle et nyt kontrollørkorps.

Bestyrelsen i Støttefonden Søren Erik Jensen vil nedlægge fonden – renteniveauet er lig nul og dette forventes det at være i mange år frem, så ingenting til uddeling. Der søges nu om at få nedlagt fonden og få udbetalt det indestående som er omkring kr. 230.000. Disse er øremærket til ungdommen iflg. fondens vedtægter.

Der var lodtrækning om gavekort i.f.m. målaktier

Sluttelig en stor tak til alle de frivillige der giver en hånd med på tværs af alle hold, i og omkring klubben og ved alle 1. holdets hjemmekampe – I er med til at holde klubben kørende med midler/hjælp vi ikke kunne undvære – tak for det J

Generalforsamling afsluttet med B 1908’s kampråb kl. 22:55

Bestyrelsen vil gerne takke de fremmødte og for deres bidrag til en konstruktiv generelforsamling, samt for god ro og orden.


Referat af generalforsamling i Boldklubben 1908, tirsdag den 15. marts 2016, kl. 19.08.

Dagsorden, jf. vedtægterne.

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Regnskab for det forløbne år og budget for det kommende til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3-5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Formand, sekretær og 1-3 bestyrelsesmedlemmer samt vælges i ulige år. Kasserer og 2-4 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Suppleanter vælges hvert år.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

 1. Valg af dirigent.
  Formand Jens Henrik Jensen bød velkommen og gik straks videre til punkt 1.

Advokat Anders Larsen blev valgt til dirigent. Anders Larsen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og kunne igangsættes jf. vedtægterne. Ingen indsigelser.

 1. Bestyrelsens beretning.

B1908 er jo en aktiv klub. Dagligt er der masser af aktivitet i klubhuset og på banerne. Det er rigtig dejligt, men giver jo også lidt udfordringer: at få skabt de bedst mulige rammer for disse udfoldelser, at få nok folk involveret, at hjælpe og kvalificere dem og at skaffe ressourcer til det. Det er det, vi prøver på.

Der er jo sket en del det sidste år. Bl.a. er vores administrator stoppet. Grunden, til at vi havde en administrator, var jo, at der var behov for det, ift. at få udført en række opgaver. Alle foreninger har problemer med det. Uden administrator betød det så, at der var temmelig mange arbejdsopgaver, som andre skulle tage sig af. Det forsøgte vi at sprede ud på flere personer, at give folk lidt mere ansvar for, hvad de lavede og ikke mindst at få et ungdomsudvalg op at køre igen. Til en vis grad bliver det dog lidt de samme mennesker, der stiller sig til rådighed. Det gælder såvel i bestyrelsen og ungdomsudvalget som udenfor, og det skal de have stor tak for. Det fungerer, fordi nogen tager ansvar for det og klubben.

Det har været dejligt at få et ungdomsudvalg op at stå igen. Det er dedikerede mennesker. Lige nu er det Thomas Madsen, Dex, Michael Kok, Lene Jørgensen, Louise Suhr og Torben Lund Hansen. Sussie Lindgaard har også bidraget som introleder.

De tager sig af ungdom op til U15, og der har været nok at se til, der var mange løse tråde, der skulle samles op. Som noget nyt fungerer Thomas og Michael som materialeforvaltere for ungdom, så ressourcerne bruges mest fornuftigt.

Ungdomsudvalget arbejder sammen med bestyrelsen om at fordele ressourcer rimeligt og i fællesskab løfte klubben. Det vil vi gerne gøre ved at give tilbud til trænere og interesserede forældre om kurser.

Side 2

Af mange årsager har vi fundet det fornuftigt at slå det man kan kalde talentholdene (U17 & U19) administrativt sammen med 2.- & 3. holdet, som et lille udvalg tager sig af.

Økonomien så jo ikke for godt ud sidste år. Et underskud på 250.000 kr. blev sammen med et akkumuleret underskud på 200.000 kr. til et konstateret underskud på 450.000 kr.

En ekstraordinær generalforsamling ønskede ikke at udskrive et ekstraordinært kontingent for at nedbringe dette, hvilket bestyrelsen lyttede til, og det betyder så, at underskuddet skal nedbringes over nogle år, forhåbentligt få. Det har meget stor indflydelse på det daglige arbejde, men vi tror nu at have fået ryddet op, så der ikke kommer flere uheldige overraskelser, og det er så nødvendigt at styre økonomien ret stramt.

Som vi skal se senere er underskuddet i år vendt til et overskud. Vi kunne have ønsket os et større overskud for at få nedbragt gælden, men der er ikke mange knapper at skue på, og under de givne forhold må det anses som tilfredsstillende.

Det vigtigste er jo, hvad der sker ude på banerne.

Babyfodbold kører rigtig godt. Det er startet af Jan Amtrup som projekt, og det kører nu i fast gænge via Eddie Sømmerly og Thomas Hansen med hjælp fra pigerne. Det er jo en god måde at få børn og deres forældre ind i klubben på.

Pigeafdelingen

2015 var et godt år for pigeafdelingen.

Der er 117 spillere fordelt på 9 hold i alt og vi dækker årgangene:

u8, u9, u11, u12, u13, u15 og senior pigerne

Der er kun et hul i U10 afdelingen. Vi starter en ny årgang op hvert år U9 pigerne er pt 16 piger og U8 11 piger så det ser ud til at der kan findes piger nok derude, man skal bare gøre en indsats. Det gør vi igen efter sommerferien i år.

Pigeafdelingen er en meget social afdelinger og trænerne til de nye årgange bliver rekrutteret blandt klubbens øvrige piger. En billig løsning hvor de små nye piger har rollemodeller som trænere i stedet for gamle sure mænd som Eddie og Thomas. Som babytrænere er pigerne også flot repræsenteret med 6 piger og ligesom assistenterne til sommeren DBU fodboldskole vil være fra pigeafdelingen.

Sportsligt er det stukket af for U13 pigerne, som ikke længere kan spille breddefodbold men er blevet tvangsoprykket af DBU til mesterrækken og skal spille under SBU.

Der er rigtig meget aktivitet i ungdomsafdelingen. Sussie Lindgaard fungerer som introleder for de små årgange og får både børn og forældre sluset godt ind på holdene.

Antallet af børn i de enkelte årgange er naturligvis forskelligt, men specielt U14-årgangen er imponerende med mange spillere, ledere, forældre og hold. U14 1 skal nu også deltage i Drenge Øst.

U19 vandt Drenge Øst, en flot præstation. U17 futsal deltog i finalestævnet for de 4 bedste hold i Jylland, også rigtig flot. Der blev også sidste år afholdt fodboldskole, lige som der bliver i år.

Vi har et seniorhold blandt de bedste 48 hold i Danmark, og det er på mange måder imponerende med de ressourcer, der kan sættes af til det. 1. holdet blev i foråret nr. 10 i 2. division Øst, deltog i den nedbarberede 2. divisions pulje 1, hvor vi endte sidst, og derfor skal spille om nedrykning mod 11 andre 2. divisionshold. På trods af ressourcerne regner vi med, at spillerne sørger for, at B1908 også efter sommerferien spiller i 2. division.

Side 3.

Vores 2. – og 3. senior er primært unge spillere. På trods af en flot slutspurt rykkede 2. senior ned fra KS. I s1 blev det til en blandet indsats, men det er et hold med fremtid i, som bestyrelsen gerne vil satse på. 3. senior er en sammentømret flok, der klarede sig fint i s.2.

De gamle er jo en væsentlig del af aktiviteterne i klubben. Vi har både onsdags- og torsdagsklubben, der skaber liv i klubhuset.

Vi har stadigvæk også en del gammelmandshold, der holder ved, og det er dejligt. Der er 4 11-mandshold og også 7m-hold. Det er svært at holde fast i folk, når de får endnu mere at se til, og her gør specielt holdlederne en stor indsats for at samle og fastholde ældre klubspillere i vores klub.

Vores klubhus ligger jo os alle på sinde. Heldigvis har vi efter ansøgning fået tildelt 254.000 kr. til klubhusrenovering. Det centrerer sig om energibesparelser: solceller, lys, gulv, maling samt lidt til dør og vinduer. Det vil blive udført i foråret.

I slutningen af året fik vi også ny forpagter. Bestyrelsen valgte ikke at forlænge med den tidligere forpagter, og det medførte vist lidt turbulens på de sociale medier, hvor nogen måske havde misforstået, hvordan en forening fungerer, og nogen satte egne interesser højere en B1908s.

Bestyrelsen er glade for at have ansat Isabelle Svendsen som ny forpagter og sammen med Isabelle udvikle aktiviteterne i klubhuset til gavn for hele klubben.

I en klub er der jo en del særinteresser: det må der nødvendigvis være. Man interesserer sig først for sit eget: ung – voksen – halvgammel, dreng-pige, bredde-talent osv. Det er ok, men når det så er sagt, så eksisterer klubben jo ganske vist ved hjælp af disse delmængder, men som klub eksisterer vi kun i kraft af, at vi også har nogle fællesinteresser. Som vi ser det, er det bestyrelsens – og alle gode 08’eres – opgave at sørge for, at denne fællesinteresse i at være sammen i B1908 bliver så stor som mulig. Det er, hvad vi prøver på.

Som altid: en rigtig stor tak til Vennerne, som sørger for, at der også er lidt ekstra til både ungdom og senior og at vores klub er lidt sjovere at komme i.

Til sidst vil jeg lige nævne nogle af de arrangementer, der er i foråret, og bede jer bakke op om dem:

29/4: træner-/leder-fest

21/5: Sponsorløb på stadion før 1. holdskamp

4/6: loppemarked i klubhuset, 1. holdskamp på stadion med sommerfest om aftenen.

Pokaler til Jakob Holmelin (Gundorf) og Thomas Madsen (Holger Skrøders Mindepokal).

 

 

 

 

Side 4

 

Bemærkninger/kommentarer til beretningen:

Spørgsmål fra Helge Prüser: Har bestyrelsen glemt at mindes afdøde medlemmer.

Svar fra formanden: Nej bestyrelsen er ikke bekendt med nogen dødsfald.

Kommentar/spørgsmål fra Chr. Olsen:Tak for fyldestgørende beretning og glad for de positiv tendenser. Spørgsmål til bestyrelsessammensætningen og til den nye struktur hvor U17, U19 og 2. og 3. senior – administrativ er lagt sammen, også set i relation til samspillet med 1. senior.

Svar fra formanden: 3 bestyrelsesmedlemmer er udtrådt i løbet af året ”Mama”, Jesper og Marc, og redegjorde derefter hvorfor de havde ønsket at udtræde. Ændringen (rent administrativt) af de nævnte hold, hænger sammen med at det nye Ungdomsudvalg kun ønsker at koncentrere sig om holdene til om med U15. Ændringen er helt i tråd med bestyrelsens ønske, og indtil videre har det været formanden, Lasse Theis og Bent Fischer, som har varetaget denne gruppe. Det er bestyrelsens opfattelse at det på sigt vil styrke denne gruppe og samspillet med 1. senior.

Lasse Theis supplerede med bemærkning om at der var truffet aftaler mellem U19 og 1. senior, bl.a. således at 2 spillere fra U19 trænede med på 1. senior i perioder på 14 dage. Flere U19 spillere har været med i 1. holdets træningskampe og en enkelt spiller er allerede en del af 1. holdstruppen.

Kommentar fra Dex: Fremhævede den meget flotte præstation af U19 og savnede lidt mere omtale af dette hold i beretningen.

Svar fra formaden: Helt enig – stor præstation af holdet.

Spørgsmål fra Chr. Olsen: På forrige generalforsamling var der store ”hug” til 1. senior – hvilke tanker har bestyrelsen om 1. holdet.

Svar fra formanden: Som anført i beretningen, tror og håber vi på overlevelse i divisionen.

Syntes vi har en god trup. Må dog erkende at midlerne er begrænsede og efterlyser hjælpe til sponsorarbejdet m.v.

Kommentar fra Jacob Witt: Har bestyrelsen viljen til at satse på 1. holdet.

Svar fra formanden: Bestyrelsen arbejder naturligvis for klubben som helhed. Men som tidligere nævnt er det nødvendigt med hjælpe og flere folk til at arbejde med at skaffe midler til 1. holdet. Bestyrelsen har viljen og vil gerne bibeholde 1. senior i divisionen, men vi mangler resourser . Formanden tilføjede at vi fortsat har fokus på at udvikle vore ungdomsspillere til på sigt at kunne indgå i 1. holdstruppen.

Bestyrelsen beretning blev godkendt.

Side 5

 1. Regnskab for det forløbne år og budget for det kommende til godkendelse.

 

Kasserer Thomas Hansen gennem gik regnskab for 2015 og var stolt og tilfreds med at det var lykkedes at op når et overskud på kr. 62.393.

Han oplyst at han først rigtigt havde overtaget kassererjobbet den 1/7-2015 og derfor ikke havde haft den store indflydelse på det først 1. halvår i 2015. Tidligere havde klubben haft flere bankkonti, bl.a. kantine/klubhuskonto og 1. senior. Disse konti nedlægges nu, således at alle indtægter og udgifter går via kassereren. Dette har allerede givet mange fordele og en langt bedre økonomistyring.

Regnskabet er tilrettet således at der nu også fremgår sammenligningstal for både realiseret 2014 og budget 2015. Det anføres at disse 2 kolonner er delvist rekonstrueret så de passer til de anført indtægts- og udgiftsposter, som er lidt anderledes end tidligere år.

Thomas fremhævede at der var stigning i kontingenter og takkede både Sussie og Zepp for et stort arbejde, og takkede samtidigt venner for at hjælpe klubben. Han gennemgik herefter regnskabet systematisk side for side og kommenterede bl.a udgifter til DBU, regninger på materialer fra Intersport.

Spørgsmål fra Chr. Olsen og Jacob Witt vedr. tilskud fra FOS.

Svar fra kassereren: Den anførte tal er korrekte. Stigning kan bl.a. henføres til at vi i 2014 måtte tilbagebetale en del at tilskuddet, dette var ikke tilfældet i 2015.

Spørgsmål fra Jacob Witt vedr. Administration og tilsyn, kassereren forklarede sammenhængende.

Spørgsmål fra Flemming Olsen og Sussie vedr. Intersport, ordningen og om der var styr på aftalen og forklaring på aftalen om gratisvarer og spørgsmål til den ekstra regning der var dukket op fra Intersport.

Svar fra kassereren: Der har tidligere ikke været helt styr på aftalen, det er der nu. Alle rekvisitioner og køb på klubbens regning – går via kassereren. Det er en fornuftig og god aftale vi har med Intersport, omfattende en del gratisvarer, og stort set ingen modydelser, bortset fra noget annoncering. Klubben opfordre alle medlemmer til at handle hos Inter-sport , dels kan medlemmer få gode rabatter, dels kommer private køb også klubben til gode. Ekstra regningen vedr. bl.a. tøj til ungdomsledere.

Både formand og Eddie sømmerly supplerede kassererens besvarelse.

Supplerende spørgsmål fra Louise vedr. ekstraregningen fra Intersport: Havde opfattelsen af at ekstraregningen vedrørte U17 og hvorfor sponsoreren ikke havde betalt:

Svar fra kassereren: Ekstraregningen vedrørte ikke U17, men var ungdommen generelt.

Side 6

Spørgsmål fra Søren Lund vedr. Solidaritetsmidler fra UEFA.

Svar fra kasserer: En del af TV-midlerne er solidaritetsmidler og burde have været opdelt.

Kommentar fra Flemming Olsen: Anførte vigtigheden at disse midler, som vi kun får hvis vi fortsat er en divisionsklub.

Kommentar fra Preben Witt: Med tanke på sidste år, hvor er så den ”store åbenbaring”.

Har svært ved at gennemskue hvad vi har gjort anderledes.

Svar fra kassereren: Nøgleordet er besparelser og stram økonomistyring. Jeg er optimist og vi er på rette vej, selv om vi fortsat har nogle likviditetsmæssige udfordringer. Tilføjede at vi var færdige med at betale vort prioritetslån om 4-5 år. Afdrager pt.ca kr. 100.000 om året hertil kommer renteudgifter i størrelsesordenen kr. 60.000.

Kommentar fra Flemming Olsen og Søren Lund: Syntes at kritikken af 1. holdet sidste år ikke havde været helt retfærdig, idet holdets andel af underskuddet ikke var så stort som oprindeligt anført.

Svar fra formanden: Enig i denne betragtning og gennemgik derefter fordelingen af tidligere års underskud, som havde 3 hovedpunkter: 1. holdet, ungdommen og tidligere år. Afsluttede med at det nu var tid til at se fremad.

Dex: Var enig i at det nu var tid til at slutte debatten om tidligere år og se fremad .

Kommentar fra Mogens Pedersen: Havde anmodet om at få regnskab tilsendt pr. mail – intet modtaget.

Svar fra kasserer: Beklagede det var en fejl. 3 medlemmer havde anmodet og fået det tilsendt.

Bemærkning fra Flemming Olsen: Var det ikke meningen at 5% af kontingent indtægterne skulle afsættes til klubhusvedl.

Svar fra kasserer: Det var han ikke bekendt med, men som det fremgik af regnskabet var det afholdt et større beløb til klubhus vedligeholdelse.

Herefter blev årsregnskab for 2015 godkendt af generalforsamlingen.

Kasserer Thomas Madsen fremlagde herefter klubbens budget for 2016, som udviser et overskud på kr. 69.500. Budgettet er opdelt i forskellige områder og anførte at tilskud fra kommunen på kr. 254.000 til klubhusvedligeholdelse var indregnet i budgettet. Desuden har ungdomsudvalget alt på plads vedr. træner/lederaftaler. Det var hans opfattelse at det var et godt og realistisk budget.

Side 7

Kommentar fra Flemming Olsen vedr. udgifter til 1. holdets kørsel til udekampe.

Svar fra Brian Hasselris: Der er styr på dette, forsøger at finde de billigste muligheder. Enkelte ture med egen chauffør.

Budget godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger.

 1. Indkomne forslag.

Dirigent Anders Larsen kunne konstatere at der ikke var indkomne forslag, så dette punkt udgik. Gid derefter straks videre til punkt 5 – valg.

 1. Valg.

Følgende er på valg:

Kasserer Thomas Hansen

Torben Lund Hansen

Eddie Sømmerly

Lasse Theis

Følgende er afgået uden for tur (i løbet af året)

Mama

Jesper Dahlmann

Marc Maze

Der var genvalg til kasserer Thomas Hansen, Torben Lund Hansen og Eddie Sømmerly og nyvalg til Morten Seier.

Bestyrelsen består herefter af:

Formand Jens Henrik Jensen

Kasserer Thomas Hansen

Torben Lund Hansen

Eddie Sømmerly

Brian Hasselris

Morten Sejer

Bent Fischer

Der blev ikke valgt nogen suppleanter.

Formanden takkede Lasse Theis for en stor indsats og oplyste,at Lasse ville fortsætter som ass. Træner for 1. holdet og fremover også vil fokusere på sponsorarbejdet, primært omkring 1. senior. Samtidig bød han velkommen til Morgen Sejer som er ny i bestyrelsen.

 1. Valg af revisor.

Side 8

Herefter var der valg af revisorer. Genvalg til Christensen Kjærulff. Statsaut. Revisionsaktieselskab og til de interne revisorer Erik Rywarll Jensen og Finn Juel Larsen.

 1. Eventuelt:

 

Kommentar fra Søren Lund: Tak til bestyrelsen for et godt arbejde, store udfordringer, håber at beretningen næste år vil indeholde mere om visioner og fremtiden.

Svar fra formanden: Tages til efterretning og oplyste at ny hjemmeside er under udarbejdelse, formentlig klar til sommer.

Kommentar til Flemming Olsen: Glæder sig til den nye hjemmeside og spurgte hvordan bestyrelsen forholder sig til JA………………..…………………………

Generalforsamlingen blev afsluttet med et B1908-hurra.

Generalforsamlingen slut kl. 21.25.

Referent: Torben Lund Hansen og Bent Fischer

Referat af ekstraordninær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling Boldklubben 1908 tirsdag den 24. August 2015
 19:08
Velkomst og status ved Jens Henrik på bestyrelsens vegne:
B1908 er i en kedelig økonomisk situation, det arbejder bestyrelsen, som i øvrigt har fået flere nye ansigter, på at udbedre.
Vores 1. Senior træner sagde overraskende op, men heldigivis har vi hurtigt fundet en løsning på dette problem ved hårdt arbejde fra Brian Hasseriis og Lasse Theis.
Klubbens administrator har sagt sin stilling op per 1/9 og der skal findes nogle til at varetage administratorens opgaver (folk der vil hjælpe må gerne henvende sig til bestyrelsen).
Der bliver arbejdet på en ny struktur for hele klubben hvor der vil blive defineret en række udvalg bestående af klub medlemmer og forældre. Hvert udvalg vil blive ansvarlig for en række opgaver i klubben. Udvalgene refererer til bestyrelsen. Blandt andre bliver der oprettet et ungdomsudvalg. Ungdomsudvalget bliver oprettet af bestyrelsen.

Punkt 1. Valg af dirigent:
Anders Larsen blev foreslået som dirigent og blev valgt af generalforsamlingen efter et par bemærkninger. Anders Larsen havde inden han blev valgt gjort opmærksom på at han vil være en streng dirigent, der ville sørge for en kort, men fordomsfri og åben debat.
Der blev delt stemmesedler og stemmerettighederne blev fremført af dirigenten.

Punkt 2. Valg af formand:
Før formandsvalget kunne sætte i gang var der en protester omkring ungdomsudvalget. Nogen mente at ungdomsudvalget skulle være et punkt på dagsordenen. Dirigenten skar igennem at dagsordenen var som indkaldt og denne kunne der ikke laves om på.
Bestyrelsen nævner at ungdomsudvalgene er ved at blive nedsat og der blev bedt om at man fandt en anden bestyrelsen hvis man ikke havde tiltro til dette arbejde. Det var der ikke umiddelbart stemning for.
Der blev efterfølgende fra dirigentens side spurgt om der var kandidater. Bestyrelsen fremførte Jens Henrik som formandskandidat. Der var ingen modkandidater og Jens Henrik blev valgt.

Punkt 3. Budget 2015:
Budgettet blev fremlagt af kasserer Thomas Hansen som erklærede at bestyrelsen ønskede at være så åben som mulig omkring økonomien. Det er til enhver tid tilladt at henvende sig med spørgsmål og få en status hvis man ønsker dette.
Budgettet er delt op i afdelinger og der var fra kassererens side indhentet bekræftelser fra henholdsvis ungdom og 1. Senior som er de to største poster i budgettet.
Spørger: Kan man få spredt kontingent indtægterne ud på de enkelte afdelinger i budgettet.
Kasserer: Det er svært rent regnskabsmæssigt, men det er noget der arbejdes på således at det bliver spredt ud både i budget og regnskab.
Spørger: Hvordan er TV penge blevet beregnet ?
Kasserer: Det ved jeg ikke – men beløbet kommer fra sportschefen
Spørger udtrykte ydermere bekymring om rigtigheden af solidaritetspuljen og entre indtægter. Kasseren oplyste at vi blev nødt til at stole på rigtigheden i Sportschefens oplysninger. Der blev udtrykt bekymring omkring 1. seniors budget.
Kasseren nævnte at hjælp til sportschefen også omkring økonomi var velkommen. Flere medlemmer blandt andre Søren Lund tilkendegav at vi var velkomne til at trække på deres erfaringer.
Spørger: Hvordan afvikler man gælden i klubben ?
Kasserer: Klubben spænder livremmen ind. Det vil tage lang tid. Al hjælp er velkommen.
Spørger: Der er et lån fra vennerne der ikke står i regnskabet?
Kassereren: Det er tilbagebetalt, det drejer sig om kr. 40.000.
Formand for vennerne: Der er ikke udlånt mere.
Spørger: Kan man ikke få en gennemgang af klubbens regnskab som det er lige nu. Budgettet er udarbejdet på grundlag af realiserede tal til dato + forventninger til resten af året.
Kasserer: I kan henvende jer efter generalforsamlingen så kan vi gå det igennem.
Herefter gennemgik kassereren de enkelt poster i budgettet.
Der var en længere diskussion omkring godtgørelse af trænere/ledere. Hvis man betragter uddannelse betalt af klubben som godtgørelse skal man lægge godtgørelse og uddanelsesposterne sammen.
Spørger: Spillerpleje hvad er dette.
Kasserer: Forskellige aktiviteter der skal gøre spillerne gladere og bedre fodboldspillere.
Spørger: Hvordan er talent defineret.
Kasserer: De bedste spillere fra U10 til U19 i drengerækkerne bliver betragtet som talent.
Spørger: Hvad ligger under andre indtægter.
Kasserer: Der har indtægter fra Fremad Amager kampet traditionelt ligget. Så det er der ikke lavet om på.
Spørger: Telefoni hvor er den post.
Kasserer: Den mangler. Det er en fejl.
Spørger: Betalinger til DBU.
Kasserer: Administrator har reduceret antallet af bøder markant derfor dette tal.
Spørger: Der blev appelleret til at man justerede sponsorplejen i forhold til de faldende sponsor indtægter.
Spørger: Kan man se gratisvarer i budgettet.
Kassererer: Nej og heller ikke i regnskabet. Der arbejdes på at få dette ind i regnskabet.
Gratisvareraftalen blev kort debatteret, og forklaret ved Jan Amtrup.
Spørger: Hvordan klarer man sig så likviditetsmæssigt ?
Kasserer: Som sidste år ved at skubbe betalinger og låne penge fra vennerne.
Herefter debat omkring sponsorgaver i ungdom som heller ikke figurerer i hverken budget eller regnskab. Det er kasserens ønske at få dette ind også, men det er administrativt en meget svær og krævende proces.
Spørger: Hvem er overordnet ansvarlig for 1. seniors økonomi ?
Formand; Det er bestyrelsen
Herefter blev budget for 2015 godkendt.
10 min pause.
Punkt 4: Forslag om ekstraordinært kontingentopkrævning:
Formand Jens Henrik forklarede den alvorlige økonomiske situation som begrundelse for bestyrelsen forslag.
Spørger: Hvor mange medlemmer er der i klubben ?
Bestyrelsen: Ca. 800 aktive og hertil passive.
Jan Amtrup: Det kan få negative konsekvenser. I ABT medførte kontingent opkrævning spillerflugt og man var nødsaget til at lukke hold. Jeg anbefaler, at man ikke gennemfører forslaget.
Kommentar: Forslaget er ikke i tråd med ånden fra sidste generalforsamling.
Kommentar: Man skal måske spare i stedet for at ansætte dyre trænere.
Kommentar: Vi er nødt til at ansætte kvalificerede trænere, eller kan vi ikke fastholde niveauet og vil miste spillere.
Kommentar: Syntes at niveau i ungdom er for højt.
Kommentar: Er der tænkt over søskende rabat, familier med flere børn i klubben vil blive ramt uforholdsmæssigt hårdt.
Kommentar: Forslag om at der max. kan opkræves kr. 300 hvis en familie har flere børn i klubben.
Forslag fra Søren Lund: Alle også passive skal opkræves, anbefaler ekstra kontingent, så vi kan komme videre.
Bestyrelsen: Tanken var at bede passive om frivilligt bidrag.
Forslag fra salen: Kunne man opkræve 2 x 150 eller lægge lidt ekstra på de ordinære opkrævninger.
Kommentar: Tror vi mister mange medlemmer med et ekstra kontingent, og det hjælper ikke klubben.
Kommentar: Halver beløbet eller sæt det ned til f.eks. 150-200.
Spørger: Hvad gør man ved dem der ikke betaler og hvis man er i restance bliver man så låst og kan ikke spille ?
Bestyrelsen: Det er der ikke taget stilling til endnu.
Eddie fra bestyrelsen: Kommentar til alternative forslag, tror ikke på det vil fungere, og slet ikke i januar p.g.a. julen m.v.
Kommentar: Ham der har startet Amager øl-hus har gjort det via crowd funding, var det en ide.
Kommentar: Hvad med 2 x kr. 75 samt crowd funding.
Kommentar: Synes ikke at kr. 300 er ret meget.
Kommentar: Ifølge vedtægterne kan bestyrelsen frit hæve kontingentet.
Svar (formand): Det er vi klar over, men mener det er et punkt som bør drøftes med medlemmerne.
Kommentar: Nogle fra mit hold vil ikke forsætte hvis man kræver xtra kontingent
Kommentar: Gør afstemningen vejledende og derefter kan bestyrelsen tage beslutning.
Kommentar: Husk afstemning fra GF sidst.
Dirigent: Vi nærmer os en afstemning !
Formand: Bestyrelsen ønsker at drøfte de mange kommentarer og bemærkninger, og beder om at generalforsamlingen bliver suspenderet i 5 min.
5 min pause, herefter genoptages generalforsamlingen.
Formand: Bestyrelsen har besluttet at trække sit forsalg med de konsekvenser det nu får. Vi har hørt mange gode argumenter for og imod og alternative forslag herunder også mindre beløb, som administrativ vil være besværligt at opkræve, og ikke have den store virkning. Vi arbejder videre med at finde besparelser og ser på om der er muligheder for at øge indtægterne på andre områder.
Kommentar: Opfordring til at medlemmerne tilbyder deres hjælp til de forskellige udvalg m.v.
Kommentar: Nogle vil gerne hjælpe, men ved ikke hvem de skal kontakte. Har vi en folder ?
Bestyrelsen (Mama): Den er ved at blive opdater og vil snart klar.
Spørgsmål: Går vi konkurs når vi nu ikke ekstra kontingent.
Kasserer: Nej men det kan blive nødvendigt at udskyde nogle betalinger, og så har vennerne lovet at hjælpe med et lån.
Søren Lund: Opfordring til at lave en ny langsigtet plan frem mod 2020.
Kasserer: Bestyrelsen arbejder på en ny struktur for klubben – så vi er allerede i gang.
Dex: Fjern Masterclass da det ikke giver noget som helst..
Jan Amtrup: Ikke enig.

Herefter afsluttede formand Jens Henrik med bemærkning om god saglig debat under generalforsamlingen. Bestyrelsen vil arbejde videre med de punkter som vi tidligere lovet og snart at kunne præsentere nye udvalg, herunder et ungdomsudvalg.
Herefter sluttede generalforsamlingen og dirigenten takkede for god ro og orden.

Referat af general forsamling

Generalforsamling Boldklubben 1908 tirsdag den 26. Maj 2015 19:08

Velkomst ved Bjarne Fey

 Valg af dirigent:
Johnny Darling er valgt, han ønsker fremskred i forhandlinger i god ro og orden og vil fokusere på substanset i bl.a. de indkomne forslag. Selvom generalforsamlingen ikke er afholdt tidsmæssigt og er blevet udskudt to gange er denne lovligt varslet, samt regnskabet har været tilgængeligt 4 dage før generalforsamlingen. Gør yderligere opmærksom på at man skal være medlem af klubben for at have stemmeret.

Generalforsamlingen godkender indkaldelsen

Formandsberetning v/Bjarne Fey:
Kære medlemmer, velkommen til B1908’s generalforsamling 2015. Tillad mig at starte med at undskylde! Undskyld for udsættelsen! Og endnu mere undskyld for grundene til udsættelsen!
I første omgang skyldtes det tvivlen om mit fortsatte formandskandidat, da jeg muligvis skulle være leder af Sundby Idrætsanlæg. Det er afklaret. Det er jeg blevet og dermed er jeg ikke i stand til at varetage positionen som formand for B1908, da jeg ville være inhabil, hvis jeg bestred begge poster på samme tid.

I anden omgang pga. rod i økonomien.

Det skal vi nok komme tilbage til!

Inden vi fortsætter generalforsamlingen vil jeg gerne starte med at generalforsamlingen mindes gode medlemmer (og gode venner) af B1908, som er gået bort i årets løb.

Det drejer sig om:

John Gundorph

Jørgen Graae Jensen

Peter Sandberg.

Jeg kendte Peter personligt, og det var i en al for tidlig alder at han er gået bort. Han var i ordets bedste forstand en rigtig god kammerat. En god og solid støtte på alle måder.

Og et gammelt fyrtårn, Axel Petterson, er også gået bort. Selvom han meldte sig ud, så bør han nævnes. Han fyldte meget som spiller og som historiefortæller ved selskabelige lejligheder i klubben. Specielt tiden omkring 2. verdenskrig var morsomme og berigende.

Jeg vil bede forsamlingen om at rejse sig og ære deres minde (1 minuts stilhed for de medlemmer der er afgået ved døden).

Tak!

Igen i år har bestyrelsen valgt at holde en samlet beretning. I modsætning til forrige, så vil den ikke være så fyldestgørende på det sportslige område. Fokus vil være på økonomien, organiseringen af vores forening og hvad bestyrelsen i bagklogskabens klare lys vil anbefale fremadrettet.

Sportsligt
Det er egentlig lidt synd, for vores trænere, ledere og spillere gør det faktisk fabelagtig godt. Uanset om vi kalder det elite, bredde, piger, drenge, unge eller gamle. Bestyrelsen skylder en stor tak til alle de, der i hverdagen arbejder stenhårdt og bakker op om B1908 omkring vores sportslige aktiviteter. Og undskylder for at denne generalforsamling sandsynligvis kommer til at drejer sig om alt muligt andet end den fantastiske indsats alle udøver.

Og det går faktisk ganske fornuftigt sportsligt i klubben på trods. Vi er en af Københavns største fodboldklubber. Vi har masser af talentfulde drenge og piger. Drengene præstere generelt set vel ikke helt så smukt som forrige sæson. Men, det går fornuftigt. Pigerne og kvinderne udvikler sig hele tiden – og nye kommer til. Det er en afdeling, der i den grad bidrager til klubbens ve og vel. De er klar til at tage ansvar og hjælpe til. Tusinde tak for det! Vi har fået sparket gang i baby bold – og det er godt nok sjovt at se. Gammelmandsholdene kører stille og roligt derudaf med Old boys fremragende indsats i pokalen. Onsdagsholdet hygger sig gevaldigt og møder talstærkt op onsdag efter onsdag. Vi har fået godt gang i vores 2 og 3 senior. Hvor 2 senior på imponerende vis har fastholdt modet og nu vinder kampe. Fra at være nærmest håbløs sidst, så er de godt på vej op i tabellen. Og 1. holdet har efter en miserabel start i efteråret også spillet sig op. På et tidspunkt havde de spillet 17 kampe med kun et nederlag. Imponerende. Pointhøsten i foråret er på samme niveau som i efteråret. Ganske godt gået, selvom vi lever livet farligt, da specielt Avedøre og Nykøbing har fået godt gang i pointhøsten.

Faciliteter
På facilitetssiden går det også fremad for os. I vinters kunne vi indvie vores nye kunstbaneanlæg med en 11 mands bane og to 5 mands baner. Og det har givet et gevaldigt løft for hele klubben. Her til sommer vil der ske yderligere forbedringer i Sundby Idrætspark. Der vil komme ekstra lys på den nye kunstgræsbane, således at der kan trænes på græs i oktober og november måned. Det er primært 1. senior der spiller på dette tidspunkt af året.

Omklædningsrummene under stadiontribunen bliver renoveret og får størrelser, som DBU anbefaler. Der kommer også et større spillerlounge område. Det er meningen at Fremad Amager rykker derover. Vi har valgt at lade vores 1. hold blive i klubben. De faciliteter som Fremad Amager får som enebruger skal de betale husleje til. Der kommer en storskærm i stedet for den nuværende tavle og reklamerne bliver fremover digitalt. Dog beholder vi vores skilte året ud. Højttalerne bliver også forbedret. Desuden kommer der nye udskænkningssteder, således at vi ikke længere skal ind og hente vores udstyr mm. under tribunen. Der kommer ny tartanbelægning omkring banen. Der kommer en simpel men overdækket tribune på den gamle kunstgræs. Desuden undersøges det om vi kan få dispensation, således at vi kan vande en til to træningsbaner. I givet tilfælde vil der blive lagt rør ud til de berørte baner. Det er en bevilling på 10 millioner kr. som gør dette muligt.

Det er måske i denne sammenhæng vigtigt at nævne, at Fremad Amager Elite og B 1908 har fravalgt at få lysanlæg og varmen i banen, da vi mener, at ovennævnte tiltag, vil vi få mere gavn af.

Organisatorisk
Johnny Darling stoppede som økonomi ansvarlig i ungdom for et par år siden og Flemming Olsen stoppede som økonomi ansvarlig omkring 1. holdet forrige år.

Da ingen andre bød sig til, så blev det Flemming Nielsen og Brian Hasseris som tog over og det sammen med deres øvrige opgaver.

Det var sympatisk, at Flemming og Brian påtog sig de ekstra opgaver, men desværre må vi konstatere, at opgaverne altså kræver nogle flere faglige kompetencer og lidt flere ressourcer end to mand kunne løfte ved siden af alt det andet de foretager sig i B1908. Og vi, i bestyrelsen, fandt for sent ud af det.

Omkring sommerferien 2014 har bestyrelsen et rimeligt billede af, at vi kommer til at ramme et underskud på minimum kr. 200.000 kr. pga. et merforbrug primært omkring førsteholdet. Det er selvfølgelig et uacceptabelt underskud, men bestyrelsen vurdere, at vi kan korrigere budgettet for 2015, således at vi rammer et nul. Selvfølgelig med en væsentlig reduktion af første holdets budget, da det er der merforbruget primært er sket. Og ikke kun i 2014. Sådan var det også i 2013, som I måske kan huske.
I B1908 har vi i flere år haft en tradition for af afdelingerne var selvstyrende inden for den budgetramme som bestyrelsen udmeldte. Og at afdelingerne leverede regnskab til klubben, når generalforsamlingen nærmede sig. Det kræver selvfølgelig at afdelingerne er bekendte med proceduren mv og har ressourcer til at løfte opgaven.

Det vidste sig i år, at det ikke var tilfældet!

Samtidig kan vi sige at bestyrelsens tilsynspraksis heller ikke var optimal. I givet fald havde vi tidligere fundet ud af fejlene og havde været behjælpelig med at finde svar på udfordringerne. Det har betydet to fejl. For det første en overbudgettering af førsteholdet og for der andet fejl mht. regnskabspraksis. I forhold til regnskabspraksis, så kan vi konstatere at ikke alle forpligtelser har været konteret i det regnskabsår som de hidrørte. Ikke af ond vilje, men af mangel på viden, hvorledes god regnskabspraksis er. Det er noget sjusk.

Samlet set giver det B1908 en økonomisk udfordring som er stor, men ikke uoverstigelig. Vi har været der før. Og med stram økonomistyring og stramme budgetter er vi landet fint og med overskud i flere år. Det kan vi gøre igen, hvis vi vil! Det kræver ofre! Det kræver vilje! Til at se fremad! Til at se hele klubben!

Bestyrelsen har nogle konkrete bud på hvordan vi kommer fremad! Vi løber ikke fra ansvaret! Men, det er op til generalforsamlingen om vores bud er gode nok!

Vi har fremlagt et bud på et budget for 2015, som vi vil gennemgå senere og samtidig vil bestyrelsen anbefale, at den kommende bestyrelse fremadrettet sørger for følgende:

At der tilknyttes en bogholder til kasser funktionen.

At al økonomistyring foretages af disse to sammen, således at der altid er to på tråden.

At der månedligt aflægges regnskab, likviditet og budgetopfølgning for bestyrelsen.

At der skal være mindst to personer (ikke nødvendigvis fra bestyrelsen) om at løfte de opgaver der er i følgende udvalg:

Talent herrer. Inkl. 1., 2. og 3. Senior. Måske sammen med U 19
Kvinder og piger
Ungdom drenge fra U 10 og op
Ungdom drenge. U 9 og nedefterSommerfesten og andre sociale arrangementer.

Følgende udvalg kan dog fortsætte med at have en ansvarlig:
– Gammelmands hold
– Klubhuset

Dette er anbefalinger. Det er selvfølgelig op til Generalforsamlingen og den kommende bestyrelse at tilrettelægge sit arbejde mest hensigtsmæssigt.

Holger Schrøders Mindepokal:
Bestyrelsen har i år valgt ikke at indstille nogen til denne pokal.

Gundorphs Mindepokal:
Gundorphs Mindepokal går i år til Michael Kok   Michael Kok kommer sammen med sin hustru Anja og deres tre børn i klubben dagligt. Der er involvering på flere hold; U13 Drenge og U8 Drenge, hvor brødrene Sebastian og Bertram spiller. Selvom søster Ida ikke spiller, så er hun også med i klubben hver dag.   Michael Kok fortjener en anerkendelse for sit kæmpe arbejde i 7-8 år omkring U13, hvor han var træner i mange år, inden han træt og bekymret overlod drengene til den første klubansatte træner til den årgang. I hans øjne så man glæden over hjælpen fra klubben, men også bekymringen. Siden er det dog gået godt og Michael ved selv at det var den rigtige beslutning.   Han blev der altid efterfølgende og bakkede op omkring alle de opgaver, som der fandtes. Det involverer hjælp til træner og holdleder, kørsel og meget andet.   I U8 spiller Sebastians lillebror Bertram, og sammen med bl.a. Johnny Dex er Michael nu igen involveret i at drive en ny årgang op gennem børneårene.   Her er det værd at nævne, at de to årgange Michael Kok har været involveret i er klubbens to største. Da Michael Kok overgav U13 årgangen talte den hen ved 80 drenge og pt. har U8 allerede passeret 50 drenge.   Men Michael Kok er altid klar til at hjælpe sin klub, han er fortaler for børnenes vilkår og giver gerne en hånd med som rejseleder eller kampafvikler. Seneste projekt er græsset nede bagest på grunden, som Michael Kok er i gang med at genopbygge fra bunden.   Der kunne siges mange ting om Michael Kok, alle kender Michael og hele hans familie som er én af klubbens mest afholdte familier.   Michael Kok fortjener om nogen en anerkendelse.
Jeg vil bede Michael om at komme herop og modtage pokalen.

Tak for ordet!

Beretning til debat:
SP: der skal være opslag omkring generalforsamlingen i klubhuset så dem der ikke er ”on-line” kan følge med ved udskydelser m.m.
SV: dette blev vedtaget fremover

SP: T-licens – man ønsker mere information om, hvad dette set-up drejer sig om
SV: man er enig i dette og kan meddele at det er administratoren som har ansvaret for dette projekt som startede op i 2014. Projektet er dog p.t. gået i stå.

SP: man ønsker information om hvad Masterclass går ud på
SV: det er et samarbejde klubben har med Brøndby som bl.a. er med til at scoute vores spillere og kan give rådgivning. Dirigenten opfordrer medlemmer til at sende spørgsmål til den nye bestyrelse om mere information. Der meddeles at der er givet 2 x kr. 5000 til Masterclass til dækning af speciel træner udgift.

SP: likviditeten i klubben er dårlig, hvilke planer har bestyrelsen
SV: bestyrelsen arbejder på sagen for at skabe en bedre likviditet af klubben

SP: sponsor pleje, hvad ligger der i det
SV: beløbet bruges til invitation af alle klubbens sponsorer som inviteres to gange årligt til spisning samt til pleje af netværk

SP: 1.hold har en merudgift på kr. 113.000 over budget
SV: bestyrelsen vil kigge nærmere på dette og eftersende svar

SP: beløb for trænerudgifter til ungdom er meget højt
SV: her ligger beløb i regnskabet som også vedrører 2013

SP: Dommerudgifter 1.hold meget højt
SV: her ligger beløb i regnskabet som også vedrører 2013

SP: regnskabet for 2014 ser helt anderledes ud ift. tidligere, man efterspørger sammenlignings grundlag
SV: kasseren medgiver at den nye version nok ikke er god nok og at der mangler gennemsigtighed, dette vil man ændre til næste gang

SP: hvad ligger der i beløbet vedligeholdelse/anskaffelse af inventarer
SV: der er bl.a. kommet nye vaskemaskiner, skiftet vinduer i omklædningsrum m.m.

SP: beløbet til KBU er meget stort
SV: 2014 var et år hvor der blev oprettet mange nye hold, hvilket udgør en merbetaling til KBU på kr. 101.000 og der var ikke budgetteret flere udgifter til KBU i regnskabet

SP: medlemmer ønsker indblik og gennemsigtighed på de afvigelser der er forbundet med det reelle kontra budgettet
SV: man vil fremover lave et mere gennemsigtigt regnskab

SP: udgifter/indtægter ser ud til ikke at hænge sammen for 1.holdet
SV: her spiller flere faktorer ind bl.a. TV penge på kr. 130.000 hvor der kan være risiko for at de frafalder afhængig af resultatet af 1.holdets placering

SP: fonde i ungdomsafdelingens indtægter/udgifter, ønsker at se regnskabet for dette samt mere indsigt i hvad pengene går til
SV: det er ikke fonde til bestemte hold – dette er en opgave for administratoren som vil blive informeret

SP: ønsker mere indsigt i 1.holdets regnskab
SV: man vil fremover lave separate regnskaber for ungdommen/1.hold

SP: spillemaskine står til at give underskud
SV: ikke klart nok i regnskabet men kan oplyse at beløbet bliver modregnet et andet sted hvorefter den giver en indtægt på kr. 3.400

SP: har vi råd til en administrator, mener ikke det har givet et bedre resultat og at dennes arbejde burde være en opgave for bestyrelsen, hvorved der kunne spares kr. 95.000
SV: bestyrelsen mener at der er brug for denne funktion da denne ikke kan varetage alle de mange opgaver der ligger i klubben, men måske med flere frivillige resurser og frivilligt arbejde fra flere medlemmer kan funktionen dækkes – dette skal dog diskuteres

SP: efterspørger regnskab for 2015 og status p.t.
SV: kasseren meddeler at dette desværre ikke er lavet

SP: sponsor indtægt 1.hold, hvordan ser dette ud
SV: 1.holdet meddeler at de allerede har fået kr. 362.000 ind og der afventes yderligere kr. 171.000, man forventer at denne post opnås

Indkomne forslag 1:
SV: bestyrelsen foreslår at 1. Senior afdrager med ca. Kr. 85.000/år og at der fremover vil blive lavet et separat regnskab.

Indkomne forslag 2:
SV: man kan ikke pålægge bestyrelsen dette, kig på grundsubstansen for klubben – det kan gøres på en anden måde med evt. separate regnskaber

SP: regnskab for 1.holdet ønskes tilgængeligt
SV: medgiver at det er en god ide at splitte regnskabet op for 1.hold/ungdommen, dette vil ske fremover.

Træner for 2.senior meddeler at man skal huske at man fra seniorholdne altid er villige til at hjælpe til såfremt det er muligt og at der bliver anvendt U19 spillere – man opfordre til at alle hjælper til hvor man kan. Der vil som altid være et stort frafald fra ungdomsspiller til seniorspiller. Alle omkring 1,2,3 senior er med til at løfte U17 samt U19 i flok! 1.senior beder medlemmer om at sætte tingene i et større perspektiv. Vi har alle været med til opstart af samarbejdet omkring ungdommen.

SP: medlemmer i ungdomsafdelingen oplyser at der er hold som kun kan få én bold tilrådelighed og derudover mangler der trænere samtidig med at de skal betale et højere medlemsbeløb
SV: bestyrelsen er ikke bekendt med dette og opfordre stærkt til at man kontakter administratoren for en omgående løsning. Der er afsat budget til at alle selvfølgelig skal have nok bolde tilrådelighed. Generelt skal der flere folk omkring ungdomsafdelingen samt 1.holdet og der skal checkes op på de midler man får så de bliver disponeret rigtigt (evt. med oprettelse af et ungdomsudvalg). Der skal flere folk på banen. Vær med og meld jer.

SP: medlemmer mener at alle pengene går til eliteholdene
SV: der bliver betalt kr. 500.000 til ungdomsafdelingen, så måske en god ide med en ungdomsbestyrelse hvor man kan få indblik i hvordan pengene bliver fordelt samt  gennemsigtighed over, hvor materialerne går hen – kig på et ungdomsudvalg.

SP: medlemmer er chokeret over at ungdomsafdelingen ikke ved mere om, hvor midlerne går hen og hvad de har tilrådelighed
SV: få et ungdomsudvalg så flere personer er omkring ungdomsafdelingen og de forskellige hold får indblik i, hvad de har at gøre godt med, en opgave for administratoren

SP: forældre har flere gang spurgt ind til hvem man skal kontakte ifm midler/sponsorer uden at have modtaget et svar
SV: bestyrelsen er ikke bekendt med dette og vil tage sagen op med administratoren

SP: man ønsker klarhed over hvilke stemmeregler samt regler for fuldmagt der er gældende for medlemmer
SV: bestyrelsen vil gennemgå vedtægterne og give klarhed over dette

SP: referat af generalforsamlingen skal være tilgængelig på klubbens hjemmeside
SV: dette vil blive efterlevet

Generelt:
Årsrapport tilgængelig, ekstern revision har sendt bemærkning om at det ikke var muligt at få information omkring den kontante beholdning på kr. 23.000. Man har herefter godkendt regnskabet med forbehold for at kontantbeholdningen ikke kan findes, bestyrelsen er opmærksom på dette og vil få det på plads til næste gang.

Formanden tilstår at de ikke har gjort deres arbejde godt nok og meddeler at han og kasseren fratræder (dog af andre grunde). Men husk de begge har siddet en hel del år i klubben og både været med til at løfte og håndtere forskellige udfordringer gennem mange år. Han håber at nye folk vil komme på banen og overtage arbejdet samt opbygge og levere dette. Budskabet til alle er at vi skal løfte i flok selv når vi går ned.

Sidste år valgte man at reducere i oldboys kontingentet – det oplyses at dette ikke vil blive gentaget i 2015.

Træner for pigeholdne pointerer at pigeholdne har 119 piger med et langt mindre budget. Til sammenligning får elite/drengehold kr. 350.000 hvilket svarer til hvad pigeholdne får på 7 år så man skal også tænke ud af boksen hvis man har yderligere ønsker end dem der er budgetteret til. Man opfordre medlemmer af ungdomsafdelingen til at gå til deres overordnet/den ansvarlige for afklaring af materialer m.m.

2.senior meddeler at andre betaler til fællesskabet. Bl.a. har de betalt fra deres budget kr. 5000 til ungdommen.

Bestyrelsen meddeler at man er meget ungdomsvenlige og har forsøgt at få en klub hvor der samarbejdes og at det er dejligt at se så mange forældre fra ungdomsafdelingen på banen.

Der blev opfordret til hvis muligt at aflægge besøg hos tidligere klubmedlem Helmer som er kommet på plejehjemmet Sølund i Kbh.

Der blev opfordret til (og et ønske fra mange) om at den nye bestyrelse vil sørge for og få gennemført at der vil blive afholdt sommerfest for klubben fast èn gang om året som tidligere.

Der opfordres til at medlemmer tænker ud af boksen og støtter op omkring alle hold og ikke er med til at splitte ungdommen og 1.holdet. Der bliver brugt rigtig mange resurser især i ungdommen så hvis ikke man vil støtte op omkring 1.holdet som er dem alle skal se op til og er B1908’s varetegn i DBU skal man måske se på, hvad vi skal med eliteholdne.

Slutteligt
Forslagsstillerne har trukket deres forslag tilbage og indstiller til at budgettet forkastes samt anmoder om en ekstraordinær generalforsamling, hvor der oprettes et ungdomsudvalg med information om beføjelser for denne.

Afstemning om budgetgodkendelse:
17 stemmer for og ca. 50 imod – herved skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling

Valg af medlemmer:

Formand:
Bjarne Fey – ønsker ikke genvalg – ingen har ønsket at stille op – tages op ved den ekstraordinær generalforsamling

Kasserer:
Flemming Nielsen – ønsker ikke genvalg – Thomas Hansen opstiller og er valgt

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer:
Brian Hasseriis, Jens-Henrik er genvalgt

Siddende bestyrelsesmedlemmer:
Eddie Sømmerly samt Torben Hansen

Nye bestyrelsesmedlemmer for 2 år som blev valgt ind:
Marc Maze, Jesper Dahlmann samt Mama

Ny 1 års bestyrelsesmedlem som blev valgt ind:
Lasse Theis

Suppleanter som blev genvalgt:
Lars Clemmesen, Flemming (onsdagsklubben)

Intern revision som blev genvalgt:
Finn Juhl, Erik Ryvall

Ekstern revisor:
Christian Kjærulff

Lodtrækning om gavekort ifm målaktier – 19 gavekort uddelt

Formanden takker for det store fremmøde og medlemmernes bidrag til en konstruktiv løsning for klubbens fremtid. Det er kun godt for klubben med mere demokrati. Takker for de 3 år som formand og meddeler at det har været en fornøjelse at have været en del af samt arbejdet med så mange kompetente mennesker. Tak til alle trænere, ledere, bestyrelsesmedlemmer og alle frivillige hjælpere som er med til at gøre klubben B1908 til en fælles klub hvor der er plads til alle.

B1908’ Venner
En stor tak skal også lyde til B1908’s venner og alle deres frivillige hjælpere som støtter alt og alle i klubben med midler, arrangementer og deres store arbejde ved alle 1.holdets hjemmekampe, lotterier m.m.

Generalforsamling slut kl. 22.50


Luk