Menu

Ungdomsudvalget

Ungdomsudvalget er et udvalg bestående af frivillige omkring klubben. Ungdomsudvalget er nedsat af bestyrelsen og søges at dække et så bredt spektre af børne/ungdomsårgangene som muligt samt repræsentere både bredde og elitehold.

Ungdomsudvalget betragtes af bestyrelsen som dens forlængede arm ud til de børne og ungdomshold som bestyrelsen ikke er en daglig del af. Børne og ungdomshold inkluderer både bredde og elite fra de yngste børnehold helt frem til og med U19.

Ungdomsudvalgets ansvarsområde er følgende:

  • Fordeling af økonomi ud fra de overordnede rammer udstukket fra bestyrelsen
  • Indkøb og fordeling af materiel
  • Indplacering af hold i samarbejde med de enkelte holds trænere
  • Banepåsætning til kampe

Luk