Menu

B1908s venner

B1908s Venner er en støtteforening oprettet for at støtte op om klubhuset som vi fik bygget i 1989.

Med tiden har Vennerne udviklet sig til også at støtte andre formål. Så skal dit hold på tur, mangler dit hold en forbindingskasse eller er du træner for et hold der af den ene eller anden grund mangler forældreopbakning, kan du være heldig at vennerne vælger at støtte netop jer.

For at få økonomisk støtte fra Vennerne skal man sende en ansøgning til vennernes kasserer "Zepp" (bjarnezepp@gmail.com).

Alle med tilknytning til B1908 kan søge til formål i eller omkring B1908. Vennerne støtter ikke et hel holds træningslejr på Lanzarote, men kan overtales til at støtte en enelkt spiller som ikke har råd til at komme med.

Vennerne ser positivt på ansøgninger hvor ansøger selv betaler en del af posten, men lige mangler det sidste.

Vennerne støtter ofte om om tiltag der er til gavn for flere hold.


Luk