Menu

Så fik vi afviklet årets generalforsamling.

image
Bestyrelsen
02. juni 2021 kl. 17:54

Der var ikke det store fremmøde til årets generalforsamling, til gengæld var der god gang i debatten. Bestyrelsen fik mange gode råd, ikke mindst i relation til årets budget.

I sin beretning kom Jens Henrik ind på den svære tid med corona og manglende aktiviteter, og sagde desuden ” En stor tak til trænere og ledere for at holde sig og holdene i gang, en stor tak til medlemmer og deres forældre for at bakke om klubben i en vanskelig tid. Jeg tror, at mange også har fået en forståelse for, hvor vigtigt foreningslivet er”.

Derfor holder vi – forhåbentlig – stor 08’erfest d. 4. september 2021 for alle medlemmer og deres familier. Der bliver aktiviteter hele dagen, og Eddie og Dex er så småt i gang. Hvis man har gode idéer eller vil bidrage, så henvend jer til dem. Vi trænger til en god 08’erfest.

Omkring 1. senior er der brug for nye folk omkring holdet. Det gælder i det hele taget, men det gælder specielt ift. sponsorudvalget. Hvis vi skal bevare vores 1. senior på nuværende niveau, som et attraktivt hold, som vores egne spillere kan se op til at rykke op til og spille på, er der brug for en indsats for gode 08’ere.

Thomas var tilfreds med igen at kunne fremlægge et fint regnskab, og konstaterede at vi er godt polstret.

Traditionen tro blev Gundorph pokalen og Holger Skrøder pokalen uddelt.

Holger Skrøder pokalen uddeles til en person, der har gjort en ekstraordinær indsats omkring klubhuset. I år har bestyrelsen valgt at tildele pokalen til B1908’s Venner for at markere, hvor vigtigt deres bidrag til klubben er. Tillykke – og tak.

Gundorph-pokalen gives for en ekstraordinær indsats for klubben. Den tildeles i år Sussie Lindgaard for en rigtig stor klubindsats. Sussie har været holdleder, med til at arrangere Running8, bidrager til Vennerne, søger kontingentstøtte til fattige børn, og så følger hun entusiastisk mange 08’er-hold, såvel ungdom som senior. En rigtig 08’er.

Desværre var hverken Sussie eller vennerne repræsenteret på generalforsamlingen, derfor overrækkes pokalerne på et andet tidspunkt.

Referat fra generalforsamlingen offentliggøres på et senere tidspunkt.

Dette er en test af cookie advarsel