Menu

Asfaltarbejde på Sundbyvestervej starter den 29/8, og der lukkes for gennemkørsel.

image
Bent Fischer
10. august 2023 kl. 14:12

Vi har modtaget følgende information fra kommunen om fræse- og asfaltarbejder i forbindelse med genopretning af Sundbyvestervej.

Arbejdet er planlagt til at foregå i to faser:

Fase 1 – Strækningen mellem Englandsvej og Boltonvej

Fase 2 – Strækningen mellem Boltonvej og Irlandsvej

Mens arbejdet foregår, vil det være nødvendigt at lukke for trafik på den pågældende strækning af Sundbyvestervej. Vi bestræber på at få åbnet for beboerkørsel mellem kl. 17.00 og kl. 06.30, hvis arbejdet og fremdriften tillader det. Fortove vil være åbne for fodgængere i hele perioden.

Fræse- og asfaltarbejdet er planlagt med opstart d. 29.08.2023, og forventes at vare 4-6 uger, dog med forbehold for vejr og uforudsete forhindringer.  

Vi henstiller til at respektere entreprenørens afspærring, da der arbejdes med store maskiner. I forbindelse med udlægning af ny asfalt sprøjtes der bitumen på underlaget. Denne bitumen vil efterlade sorte spor på fortove og i opgange, samt ødelægge fodtøj hvis man træder ud i det.


Luk